1. 6. ULUSAL ASFALT SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

  27 Kasım 2013 - 28 Kasım 2013

  Asfalt kaplamalı üstyapıların tasarımı, yapımı ve bakımı konularında teorik ve pratik çalışmalarla ilgili yeni buluşları, teknolojik gelişmeleri, karşılaşılan sorunları ve çözüm önerilerini tartışmak üzere 1996 yılından bu yana yapılan Ulusal Asfalt Sempozyumlarının altıncısı 27-28 Kasım 2013 tarihlerinde Ankara Sheraton Otel’de gerçekleştirilmiştir.

  Kurum, kuruluş, üniversiteler ve özel sektörün büyük ilgi gösterdiği Sempozyumun “Açılış Konuşmaları” bölümünde Türkiye Asfalt Müteahhitleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ayberk ÖZCAN, daha sonra Karayolları Genel Müdürü ve Yollar Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın M. Cahit TURHAN, Sayın TURHAN’ın ardından Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Sayın M. Habib SOLUK ve Bakan Yardımcısı Sayın Yahya BAŞ konuşmalarını yapmışlardır. Açılış konuşmalarının ardından, asfalt sektörünün uygulayıcıları, malzeme üreticileri, makina ve ekipman imalatçıları ve ürün tedarikçilerinin standlarından oluşan Sergi alanının açılışı yapılmıştır.

  Yurtdışından 3 davetli konuşmacının katıldığı ve bir panel - altı oturumdan oluşan Sempozyuma birçok üniversiteden akademisyenler, diğer kurum ve kuruluşlardan, belediyelerden ve özel sektörden pek çok temsilci olmak üzere 950 kişi katılmıştır. Sempozyum’da yapılan oturumlarda Bilim Kurulu’nca sunulması uygun görülen 18 bildiri yazarları tarafından, 23 bildiri de moderatörler tarafından sunulmuştur. Sempozyum’da, içinde sunulan bildirilerin yer aldığı flash disk katılımcılara dağıtılmıştır. Ayrıca bildiri sunumları Sempozyum internet sitesinde ilgilenenlerin bilgisine açılmıştır.

  http://www.asfaltsempozyumu.org/2013/

 2. TÜRKİYE TÜNELCİLİK SEMİNERİ

  13 Haziran 2013

  Ülkemizde karayolu güzergahları üzerindeki; yapılan ve hizmete sunulan, inşa halinde olan ve halen proje çalışmaları devam eden, dünya tünel literatürüne girecek tünellerle kazanılan önemli bilgi birikimi ve deneyimlerin; ilgili paydaşlarla aynı ortamda bir araya gelerek konuşulmasına, tartışılmasına imkan sağlamak için YTMK tarafından, 13 Haziran 2013 tarihinde Ankara Sheraton Otel’de, Karayolları Genel Müdürlüğü camiası, akademisyenler, inşaat sektörünün deneyimli müteahhitleri ile makina ve ekipman tedarikçilerinin bir araya geldiği “Türkiye Tünelcilik Semineri” 800 kişinin katılımıyla başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Seminerde yapılan sunumlara http://www.ytmk.org.tr/yayinlar/sunumlar adresinden ulaşılabilmektedir.

İletişim

KGM Sitesi A Blok Kat: 12 Yücetepe 06100 Ankara / Türkiye
Telefon: (+90) 312 418 79 05 - (+90) 312 417 24 02 - (+90) 312 415 88 10
Faks: (+90) 312 425 82 10
E-Posta: komite@ytmk.org.tr