1. KARAYOLU 2. ULUSAL KONGRESİ

  11 Ekim 2011 - 13 Ekim 2011

  Ülkemiz ulaşımında ağırlıklı bir rol üstlenmiş olan karayolu sisteminin bir Ulusal Kongre ile ele alınarak, özellik ve niteliklerinin anlatılması, sorun ve darboğazlarının tartışılarak geleceğe yönelik çözümlerin aranması amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğü ve Yollar Türk Milli Komitesi’nce ilki 01-03 Nisan 2008 tarihlerinde düzenlenen Karayolu 1. Ulusal Kongresi’nin, İkincisi 11-13 Ekim 2011 tarihlerinde, yine Karayolları Genel Müdürlüğü  Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu’nda gerçekleştirilmiştir.

  Kongre’nin en önemli teması, Türkiye’nin dinamiklerini harekete geçiren karayolu altyapısının sadece teknik olarak değil, sosyal ve ekonomik yönleriyle de ele alınarak değerlendirilmesiydi.

  Açılış Oturumunda, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Binali YILDIRIM’ın bir konuşma yaptığı Kongre’de; üç gün boyunca yapılan yedi oturum ve dört  panel de birbirinden değerli sunumlar yapılmıştır.

  Kongre’nin programlanması sürecinde, davetli konuşmacılar belirlenmiş; teknik bildiriler toplanmış ve bu amaçla oluşturulan Kongre Bilim Kurulu’nun çalışmaları sonucunda sunumda ve kitapta yer alacak bildiriler belirlenmiş ve Kongre Yürütme Kurulu oturum ve panellere son şeklini vermiştir.

  Kongre’ye, kamu kurumu yöneticileri, üniversite öğretim üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile eski Karayolcular ve görevli Karayolcular panelist ve konuşmacı olarak katılmış olup, ülkemizde Karayolu altyapısının ve kullanıcılarının memnuniyetine yönelik teknik, yasal, finansal ve ayrıca hizmet kalitesinin dünü, bugünü ve yarınının değerlendirildiği oturum ve paneller yapılmıştır.

  Tüm kesimleri bir araya getirerek tartışma ve fikir alışverişi ortamı yaratılması için düşünülen Kongre kapsamında, birincisinde olduğu gibi, ülkemizde ikinci kez, “Kamuoyu Algısında Türkiye Karayolları” konulu bir anket yaptırılmıştır. Böylece Kamuoyu’nun, Yük ve Yolcu Taşımacılığı yapan Firmalar’ın ve Yük ve Yolcu Taşımacılığı yapan Şoförler’in karayolu olgusunu nasıl algıladığı tespit edilerek, Karayolları ile ilgili çeşitli çalışmalara ışık tutacağı düşünülen çok değerli veriler elde edilmiştir. Profesyonel bir kamuoyu araştırma şirketince yürütülen anket sonuçları, Kongre’nin ilk gününde bir Panel olarak açıklanmış ve değerlendirilmiştir.

  Kongre’de, Karayollarının Tarihsel Evreleri; Karayolları Yasası ve Getirdikleri; Karayolu Ulaştırması ve Diğer Ulaşım Modları ile Entegrasyonu; Büyük Yatırımlar Nasıl Ele Alınmalıdır (Vecdi Diker Çalışma Grubu’nun Sunumu);  Teknik Yönleri ile Karayolu; Trafik Güvenliği ve Karayolları Genel Müdürlüğü konulu oturumlar ile Kamuoyu Algısında Türkiye Karayolları Araştırması Konulu Anketin Sunumu ve Değerlendirilmesi; Otobüs İşletmeciliği ve Lojistik;  Mühendislik Eğitimi ve Karayolu ve Karayolu Ulaşımının Geleceği ve 2023 Hedefleri başlıklı dört panel gerçekleştirilmiştir.

  Kongre’nin açılış günü gala yemeği Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından verilmiş ve yemekte, Başkan Sayın Emin SAZAK tarafından Karayollarının inşaat sektörü için önemini ve sektörün sorunlarını dile getiren bir konuşma yapılmıştır.

  Kongre’nin ikinci günü akşam yemeği Türkiye Asfalt Müteahhitleri Derneği tarafından verilmiş ve Başkan Sayın A. Tuncer ERTAN bir konuşma yapmıştır.

  Kongre’nin Teknik Yönleri ile Karayolu başlıklı Oturumu için gönderilen bildiriler; “Bildiriler” kitabı olarak bastırılmış ve Kongre süresince tüm katılımcılara dağıtılmıştır. Geleceğe ışık tutması ve ilgilenenler için önemli bir kaynak eser olması düşüncesiyle, Kongre’de yapılan sunumların da, “Sunumlar” adı altında kitap haline getirilmesi çalışmasına başlanmıştır. Her oturum ve paneli ilgiyle izlenen Karayolu 2. Ulusal Kongresi, ülkemiz karayollarının geleceği açısından çok yararlı olup, gelenekselleşerek üç yılda bir yinelenmesinin çok yerinde bir karar olduğu görüşü vurgulanmıştır.

 2. DÜNYA TÜNEL KONGRESİ VE ULUSLARARASI TÜNEL VE YERALTI YAPILARI BİRLİĞİ (ITA) 37. GENEL KURUL TOPLANTISI

  20 Mayıs 2011 - 27 Mayıs 2011

  Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Dr. Yücel ERDEM, 20-27 Mayıs 2011 tarihlerinde Helsinki / Finlandiya’da yapılan “ITA-AITES 2011 World Tunnel Congress -Underground Spaces in the Service of a Sustainable Society and the 37th ITA-AITES General Assembly” konulu toplantıya Komitemizi temsilen katılmış ve ülke raporunu sunmuştur.

  http://www.ita-aites.org

İletişim

KGM Sitesi A Blok Kat: 12 Yücetepe 06100 Ankara / Türkiye
Telefon: (+90) 312 418 79 05 - (+90) 312 417 24 02 - (+90) 312 415 88 10
Faks: (+90) 312 425 82 10
E-Posta: komite@ytmk.org.tr