Komitemiz

Yollar Türk Milli Komitesi (YTMK), ülkemizin üniversite, özel sektör ve kamu kuruluşlarının karayolu ve karayolu ulaşımı ile ilgili mensuplarını bir araya getirerek aralarındaki işbirliğini güçlendirmek ve uluslararası kuruluşlar ile olan ilişkilerini geliştirmek üzere 2547 sayılı YÖK yasası ile kurulan ve faaliyetlerini Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde yürüten bir kuruluştur.

Devamı +

YTMK Yönetmeliği

Ülkemizde yeterli, güvenli ve diğer ulaşım sistemleri ile uyumlu bir karayolu ağı ve karayolu ulaşım sistemi teşkiline katkıda bulunmak üzere, Ülkemizin karayolu ağının ve karayolu ulaşım koşullarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacını paylaşan ve bu amaca ulaşmak için ortak bir güç oluşturmanın...

Devamı +

Vizyon ve Misyon

VİZYON: Karayolu ulaştırması alanında Türkiye'de ihtiyaç duyulacak her konuda ilgili paydaşları bir araya getirebilecek ve bilimsel gelişmeler ışığında çözüm aranmasını sağlayacak itici güç olmak.

Devamı +

2023 Yılı YTMK Ödül Yarışması Duyurusu

Yollar Türk Milli Komitesi 2022 yılı ödülleri, Haziran 2021 - Haziran 2022 tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti üniversiteleri ve araştırma kurumlarında tamamlanmış olan doktora ve yüksek lisans tezlerinden: bir doktora, bir yüksek lisans tezi ile ulusal - uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunulmuş ya da bilimsel dergilerde yayımlanmış bildirilerden / makalelerden üç tanesine verilecektir.

Devamı +

2022 Yılı YTMK Ödül Yarışması Sonuçları Açıklandı

Yollar Türk Milli Komitesi'nin 2022 yılında "YTMK Ödül Yönetmeliği" kapsamında düzenlediği Ödül Yarışmasına katılan 1 adet Doktora Tezi, 8 adet Yüksek Lisans Tezi, 17 adet Bildiri ve Makale, Yönetmelik gereği Yönetim Kurulumuzca oluşturulan; “Değerlendirme Kurulu” tarafından değerlendirilmiş ve bu değerlendirmeler sonucunda hazırlanan rapor “Seçici Kurul”a iletilmiştir.

Değerlendirme Kurulu’nun “Seçici Kurul”un değerlendirmesine sunmayı uygun bulduğu eserler, “Seçici Kurul” tarafından tekrar incelenerek Yönetim Kurulu'na sunulmak üzere bir rapor hazırlanmıştır. 

Söz konusu raporu inceleyen Yönetim Kurulu, 1 adet Doktora Tezine, 2 adet Yüksek Lisans Tezine ve 3 adet Bildiriye ödül verilmesine karar vermiştir.

Devamı +

2022 Yılı YTMK Ödül Yarışması Başvuru Süresi Uzatıldı

Yollar Türk Milli Komitesi 2022 yılı ödülleri, Haziran 2021 - Haziran 2022 tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti üniversiteleri ve araştırma kurumlarında tamamlanmış olan doktora ve yüksek lisans tezlerinden: bir doktora, bir yüksek lisans tezi ile ulusal - uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunulmuş ya da bilimsel dergilerde yayımlanmış bildirilerden / makalelerden üç tanesine verilecek olan ödüllere başvuru tarihi 31.10.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

Devamı +

“Karayolu 5. Ulusal Kongresi ve Sergisi” 22-23 Kasım 2023 Tarihlerinde Düzenlendi

Karayolları Genel Müdürlüğü ve Yollar Türk Milli Komitesi tarafından 22-23 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara ATO Congresium'da gerçekleştirilen “Karayolu 5. Ulusal Kongresi ve Sergisi” başarı ile tamamlandı

Devamı +

YTMK 2023 Yılı Olağan Genel Kurulu

YTMK AĞUSTOS AYI YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

Her ay rutin olarak yapılan Yollar Türk Milli Komitesi Ağustos ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, 24 Ağustos 2023 saat 11:00’de YTMK Başkanı ve Karayolları Genel Müdürü Sn. Ahmet GÜLŞEN başkanlığında gerçekleştirildi.

YTMK 33. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

25 Ocak 1990 tarihinde kurularak, ilk Genel Kurulunun yapıldığı 17 Ocak 1991 tarihinde, Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde resmen faaliyetlerine başlayan Yollar Türk Milli Komitesi’nin “33. Olağan Genel Kurul Toplantısı” 24 Ağustos 2023 Perşembe günü saat: 14:00’de Karayolları Genel Müdürlüğü, F-Blok Toplantı Salonu’nda yapılarak 7 Temmuz 2022 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı’nda 3 yıllık çalışma süresi için görevlendirilen Yönetim Kurulu’nun ikinci dönem çalışmaları ibra edildi.

 

Devamı +

8. Ulusal Asfalt Sempozyum ve Sergisi 8-9 Aralık 2021 tarihlerinde Sheraton Ankara Hotel ve Convention Center'da gerçekleştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü himayelerinde Yollar Türk Milli Komitesi Koordinatörlüğünde, Asfalt Müteahhitleri Derneği iş birliği ile düzenlenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen 8. Asfalt Sempozyumu ve Sergisi açılışına Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile birlikte sektör temsilcileri ve çok sayıda misafir katıldı.

Devamı +

Geçmiş Etkinlikler

İletişim

KGM Sitesi A Blok Kat: 12 Yücetepe 06100 Ankara / Türkiye
Telefon: (+90) 312 418 79 05 - (+90) 312 417 24 02 - (+90) 312 415 88 10
Faks: (+90) 312 425 82 10
E-Posta: komite@ytmk.org.tr