Komitemiz

Yollar Türk Milli Komitesi (YTMK), ülkemizin üniversite, özel sektör ve kamu kuruluşlarının karayolu ve karayolu ulaşımı ile ilgili mensuplarını bir araya getirerek aralarındaki işbirliğini güçlendirmek ve uluslararası kuruluşlar ile olan ilişkilerini geliştirmek üzere 2547 sayılı YÖK yasası ile kurulan ve faaliyetlerini Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde yürüten bir kuruluştur.

Devamı +

YTMK Yönetmeliği

Ülkemizde yeterli, güvenli ve diğer ulaşım sistemleri ile uyumlu bir karayolu ağı ve karayolu ulaşım sistemi teşkiline katkıda bulunmak üzere, Ülkemizin karayolu ağının ve karayolu ulaşım koşullarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacını paylaşan ve bu amaca ulaşmak için ortak bir güç oluşturmanın...

Devamı +

Vizyon ve Misyon

VİZYON: Karayolu ulaştırması alanında Türkiye'de ihtiyaç duyulacak her konuda ilgili paydaşları bir araya getirebilecek ve bilimsel gelişmeler ışığında çözüm aranmasını sağlayacak itici güç olmak.

Devamı +

2018 Yılı YTMK Ödül Yarışması Sonuçları Açıklandı

Yollar Türk Milli Komitesi'nin 2018 yılında "YTMK Ödül Yönetmeliği" kapsamında düzenlediği Ödül Yarışmasına katılan 4 adet Doktora Tezi, 7 adet Yüksek Lisans Tezi, 11 adet Bildiri ve Makale, Yönetmelik gereği Yönetim Kurulumuzca oluşturulan; “Değerlendirme Kurulu” tarafından değerlendirilmiş ve bu değerlendirmeler sonucunda hazırlanan rapor “Seçici Kurul”a iletilmiştir.

Değerlendirme Kurulu’nun “Seçici Kurul”un değerlendirmesine sunmayı uygun bulduğu eserler, “Seçici Kurul” tarafından tekrar incelenerek Yönetim Kurulu'na sunulmak üzere bir rapor hazırlanmıştır. 

Yönetim Kurulu, 1 adet Doktora Tezi, 2 adet Yüksek Lisans Tezi ve 3 adet Bildiriye ödül verilmesi yönünde hazırlanan "Seçici Kurul" raporunu benimsemiş ve aynen kabul etmiştir.

Devamı +

2018 Yılı YTMK Ödül Yarışması Duyurusu

Yollar Türk Milli Komitesi 2018 yılı ödülleri, Haziran 2017 - Haziran 2018 tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti üniversiteleri ve araştırma kurumlarında tamamlanmış olan doktora ve yüksek lisans tezlerinden: bir doktora, bir yüksek lisans tezi ile ulusal - uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunulmuş ya da bilimsel dergilerde yayımlanmış bildirilerden / makalelerden üç tanesine verilecektir.

Devamı +

2017 Yılı YTMK Ödül Yarışması Sonuçları Açıklandı

Yollar Türk Milli Komitesi'nin 2017 yılında "YTMK Ödül Yönetmeliği" kapsamında düzenlediği Ödül Yarışmasına katılan 3 adet Doktora Tezi, 6 adet Yüksek Lisans Tezi, 19 adet Bildiri ve Makale, Yönetmelik gereği Yönetim Kurulumuzca oluşturulan; “Değerlendirme Kurulu” tarafından değerlendirilmiş ve bu değerlendirmeler sonucunda hazırlanan rapor “Seçici Kurul”a iletilmiştir.

Değerlendirme Kurulu’nun “Seçici Kurul”un değerlendirmesine sunmayı uygun bulduğu eserler, “Seçici Kurul” tarafından tekrar incelenerek Yönetim Kurulu'na sunulmak üzere bir rapor hazırlanmıştır. 

Yönetim Kurulu, 1 adet Doktora Tezi, 1 adet Yüksek Lisans Tezi ve 3 adet Bildiriye ödül verilmesi yönünde hazırlanan "Seçici Kurul" raporunu benimsemiş ve aynen kabul etmiştir.

Devamı +

“Karayolu 4. Ulusal Kongresi ve Sergisi” 28-29 Kasım 2018 tarihlerinde düzenlendi

Karayolları Genel Müdürlüğü ve Yollar Türk Milli Komitesi tarafından 28-29 Kasım 2018 tarihlerinde Ankara KGM Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen “Karayolu 4. Ulusal Kongresi ve Sergisi” başarı ile tamamlandı.

Devamı +

Yollar Türk Milli Komitesi, Kuruluşundan Bugüne Kadar Aralıksız Her Yıl Düzenlediği Genel Kurul Toplantılarından Yirmi Sekizincisini Büyük Bir Gururla Gerçekleştirdi

25 Ocak 1990 tarihinde kurularak, ilk Genel Kurulunun yapıldığı 17 Ocak 1991 tarihinde, Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde resmen faaliyetlerine başlayan Yollar Türk Milli Komitesi’nin “28. Olağan Genel Kurul Toplantısı” 24 Mart 2018 Cumartesi günü Karayolları Genel Müdürlüğü, F-Blok -1. Kat Konferans Salonu’nda yapılarak 28 Mart 2015 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı’nda 3 yıllık çalışma süresi için görevlendirilen Yönetim Kurulu’nun üçüncü dönem çalışmaları ibra edildi.

Devamı +

"7. Ulusal Asfalt Sempozyumu ve Sergisi" 29-30 Kasım 2017 Tarihlerinde Düzenlendi

“7. Ulusal Asfalt Sempozyumu ve Sergisi” Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı himayelerinde Karayolları Genel Müdürlüğü’nün önderliğinde, Yollar Türk Milli Komitesi ve Türkiye Asfalt Müteahhitleri Derneği’nin işbirliği ile 29-30 Kasım 2017 tarihleri arasında Sheraton Ankara Hotel & Convention Center'da büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Devamı +

Geçmiş Etkinlikler

İletişim

KGM Sitesi A Blok Kat: 12 Yücetepe 06100 Ankara / Türkiye
Telefon: (+90) 312 418 79 05 - (+90) 312 417 24 02 - (+90) 312 415 88 10
Faks: (+90) 312 425 82 10
E-Posta: komite@ytmk.org.tr