Sayı Tarih Yayın Adı Dosya
01 Aralık 1991 Otoyollarda Geoteknik Problemler ve Çözümleri (Teknik Toplantı 1) Görüntülemek İçin Giriş Yapın
02 Kasım 1992 Otoyollarda Köprü Viyadük ve Tüneller (Teknik Toplantı 2) Görüntülemek İçin Giriş Yapın
03 Ekim 1994 Türkiye'de Karayolu Trafik Güvenliği Nedenler-Öneriler-Eylem Planı (Trafik Güvenliği Çalışma Grubu) Görüntülemek İçin Giriş Yapın
04 1995 Roads and Road Transport in Black Sea Countries - Needs and Future Actions Conference - İstanbul - TÜRKİYE Görüntülemek İçin Giriş Yapın
05 Haziran 1995 Yol Üst Yapılarında Kullanılan Asfalt Emülsiyonları ve Sıvı Petrol Asfaltlarının Teknik ve Ekonomik Yönden Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi (Yol Yapım - Üstyapı Alt Çalışma Grubu) Görüntülemek İçin Giriş Yapın
06 Haziran 1995 Girişi Denetimli Karayolu Kanun Tasarısı Taslağı (Trafik Güvenliği Çalışma Grubu)
07 Kasım 1995 Special Applications in Motorway Construction in Turkey Selected Papers
08 Aralık 1995 Karayolları ve Çevre: El Kitabı (Dünya Bankası Yayını) (Çeviren: Tuğba KİPER) Görüntülemek İçin Giriş Yapın
09 1995 Rusça-İngilizce-Türkçe Karayolu Teknik Terimler Sözlüğü Görüntülemek İçin Giriş Yapın
10 Mayıs 1996 Karayollarında Geoteknik Projelendirme El Kitabı (Yol Yapım - Zemin Alt Çalışma Grubu) Görüntülemek İçin Giriş Yapın
11 Şubat 1997 Karayolları Yatırımlarında Yeni Finansman Modelleri Görüntülemek İçin Giriş Yapın
12 Mayıs 1997 Bitümlü Karışımların Tasarımında Yeni Gelişmeler: Yoğurmalı Pres Görüntülemek İçin Giriş Yapın
13 1998 Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Kurucusu Vecdi Diker’in Ardından Görüntülemek İçin Giriş Yapın
14 Eylül 1998 Vecdi Diker’i Anma Toplantısı Görüntülemek İçin Giriş Yapın
15 Ekim 1998 Natural Disaster Reduction for Roads in Mediterranean Countries - International Seminar - İstanbul - TÜRKİYE Görüntülemek İçin Giriş Yapın
16 Aralık 1998 "2. Ulusal Asfalt Sempozyumu" Bildiriler Kitabı Görüntülemek İçin Giriş Yapın
17 Ekim 1999 Yol Güvenliği İlkeleri ve Modelleri (OECD Yayını) (Çeviren: Gülden ZAİM) Görüntülemek İçin Giriş Yapın
18 Kasım 2000 "3. Ulusal Asfalt Sempozyumu" Bildiriler Kitabı Görüntülemek İçin Giriş Yapın
19 Aralık 2000 Karayolu Trafik Kazaları - Başarıyla Üstesinden Gelinebilecek Dünya Çapında Bir Problem (PIARC Yayını) (Çeviren: Tuğba KİPER) Görüntülemek İçin Giriş Yapın
20 Mart 2002 "WORKSHOP" 1999 Yılı Marmara ve Düzce Depremleri Görüntülemek İçin Giriş Yapın

İletişim

KGM Sitesi A Blok Kat: 12 Yücetepe 06100 Ankara / Türkiye
Telefon: (+90) 312 418 79 05 - (+90) 312 417 24 02 - (+90) 312 415 88 10
Faks: (+90) 312 425 82 10
E-Posta: komite@ytmk.org.tr