1. OECD "KARADENİZ ÜLKELERİ KARAYOLU VE KARAYOLU ULAŞIMI KONFERANSI"

    23 Kasım 1994 - 25 Kasım 1994

    OECD/Karayolu Araştırma Progamı ile Karayolları Genel Müdürlüğünce müştereken düzenlenen ve Yollar Türk Milli Komitesi'nin organizasyonunu üstlendiği "Karadeniz Ülkeleri Karayolu ve Karayolu Ulaşımı" konulu Uluslararası Konferans 23-25 Kasım 1994 tarihleri arasında İstanbul'da yapılmıştır. Konferansa, Orta ve Doğu Avrupa'nın, Orta Asya'nın ve Kafkasya'nın yeni bağımsız olmuş ülkeleri ile OECD Ülkeleri ve Uluslararası Kuruluşlardan üst düzey yöneticiler ve uzmanlar katılmışlardır. Anılan ülkelerden altmış kadar yabancı üst düzey görevlinin katıldığı Konferans'ta 13 tane "Ülke Raporu" sunulmuş ve OECD Ülkeleri uzmanları çeşitli konularda 17 tebliğ vermişlerdir. Konferans'ta sunulan "Ülke Raporları" , "Bildiriler" ve "Yapılan Konuşmalar" tıpkı basım tekniği kullanılarak bastırılmıştır. 

    http://www.oecd.org

İletişim

KGM Sitesi A Blok Kat: 12 Yücetepe 06100 Ankara / Türkiye
Telefon: (+90) 312 418 79 05 - (+90) 312 417 24 02 - (+90) 312 415 88 10
Faks: (+90) 312 425 82 10
E-Posta: komite@ytmk.org.tr