1. 3. ULUSAL ASFALT SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

  16 Kasım 2000 - 17 Kasım 2000

  3. Ulusal Asfalt Sempozyumu, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 50. Yıl faaliyetleri kapsamında, Komitemiz üyesi Asfalt Müteahhitleri Derneği’nin işbirliği ile Karayolları Genel Müdürlüğü ve Yollar Türk Milli Komitesi’nce 16-17 Kasım 2000 tarihlerinde Ankara’da düzenlenmiştir. 
  “Açılış Oturumu”nda 2 misafir konuşmacının bildirilerini sundukları Sempozyum’da, ayrıca  Almanya’dan EAPA Başkanı Sn. Dieter SCHULER “Avrupa Asfalt Endüstrisine Genel Bakış” ve  Fransa LCPC’den Köprüler ve Yollar Merkez Laboratuvarı  Yol Sektöründen  sorumlu  Teknik Müdür olarak görev yapan Sn. Jean-François CORTE “Superpave ile CEN Şartnamelerinin Karşılaştırılması”, konulu sunumları ile uluslararası katkı da bulunmuşlardır. 
  Toplantı, konu ile ilgili 550 uzmanın katılımıyla gerçekleşmiş ve büyük bir ilgi ile izlenmiştir. Toplantı Salonu fuayesinde açılan sergi de katılımcıların beğenisini kazanmıştır.

 2. WORKSHOP TOPLANTISI

  6 Kasım 2000 - 10 Kasım 2000

  Amerikan  Karayolları  İdaresi  (US FHWA) ve Karayolları Genel Müdürlüğü ile  müştereken düzenlediğimiz,  ülkemizde yaşanan depremlerin değerlendirilmesi için yapılan çalışmalarda, köprüler ve tüneller konusunda elde edilen teknik bilgilerin irdelendiği “Workshop” toplantısı,  6-10 Kasım 2000 tarihleri arasında Karayolları Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapılmıştır. 
  US FHWA’den 16 uzmanın çeşitli bildirilerle katkı verdiği toplantı çok büyük ilgi görmüştür. Anılan “Workshop”ta ülkemiz adına hazırlanan 7 bildiri sunulmuş olup “Workshop”ta sunulan tüm bildiriler daha sonra kitap halinde yayınlanarak üyelerimize dağıtılmıştır.

İletişim

KGM Sitesi A Blok Kat: 12 Yücetepe 06100 Ankara / Türkiye
Telefon: (+90) 312 418 79 05 - (+90) 312 417 24 02 - (+90) 312 415 88 10
Faks: (+90) 312 425 82 10
E-Posta: komite@ytmk.org.tr