ITA Activity Report Formları

EK_1 Çalışmalar Bilgi Formu_2023 : /files/files/EK-1%202023_%C3%87al%C4%B1%C5%9Fmalar%20Bilgi%20Formu.doc

EK_2 Genel Bilgi Formu_2023 : /files/files/EK-2%202023_Genel%20Bilgi%20Formu.doc

İletişim

KGM Sitesi A Blok Kat: 12 Yücetepe 06100 Ankara / Türkiye
Telefon: (+90) 312 418 79 05 - (+90) 312 417 24 02 - (+90) 312 415 88 10
Faks: (+90) 312 425 82 10
E-Posta: komite@ytmk.org.tr