1. 2. ULUSAL ASFALT SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

  10 Aralık 1998 - 11 Aralık 1998

  İlki 19-20 Aralık 1996 tarihlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSFALT Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'da düzenlenen, "2. Ulusal Asfalt Sempozyumu ve Sergisi", 10-11 Aralık 1998 tarihlerinde Komitemiz üyesi Asfalt Müteahhitleri Derneği'nin işbirliği ile Karayolları Genel Müdürlüğü ve Yollar Türk Milli Komitesi'nce Ankara'da düzenlenmiştir. Organizasyon çalışmaları iki yıl süren Sempozyum'da, Bilim Kurulu'nca sunulması uygun görülen bildiriler, kitap olarak bastırılmış ve Sempozyum öncesi katılımcılara dağıtılmıştır. Konunun gerek ülkemiz gerekse uluslararası platformdaki güncelliği ve önemi nedeniyle, ulusal nitelikte düşünülen Sempozyum'a bildirilere ilâve olarak, Fransa LCPC'den Köprüler ve Yollar Merkez Laboratuvarı Teknik Müdürü Sayın Jacques BONNOT "Avrupa Bitüm Şartnameleri", Hollanda Shell'den Sayın Willem VONK "Polimer Modifiye Bitümleri", Massenza Firması'ndan Sayın Alberto MASSENZA "Avrupa'da Polimer Modifiye Bitüm Uygulamaları" konulu sunumları ile uluslararası katkı da sağlanmıştır. Ayrıca TÜPRAŞ Genel Müdürlüğü Teknik Servisler Müdürü Sayın Engin ARDANUÇ "Türkiye Bitüm Üretim Teknolojisi" konulu bir sunum yapmıştır. Toplantı, konu ile ilgili 400 uzmanın katılımıyla gerçekleşmiş ve büyük bir ilgi ile izlenmiştir.

 2. PIARC G2 GROUP ULUSLARARASI SEMİNERİ

  14 Ekim 1998 - 16 Ekim 1998

  PIARC yetkililerince yapılan teklif üzerine PIARC G2 Grubu'nun "Akdeniz Ülkeleri'nde Doğal Afetlerin Yollara Etkilerinin Azaltılması" (Natural Disaster Reduction for Roads in Mediterranean Countries) konulu Uluslararası Semineri'nin 1998 yılı içinde ülkemizde yapılması uygun görülmüş ve anılan seminer 14-16 Ekim 1998 tarihlerinde İstanbul'da yapılmıştır. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün himayelerinde, organizasyonunu Komitemizin üstlendiği anılan uluslararası seminer 53 yabancı, 71 Türk olmak üzere toplam 124 kişinin katılımı ile İstanbul Maçka Otel'de gerçekleştirilmiştir. Ülkemizin tüm oturumlarda çeşitli bildirilerle katkıda bulunduğu seminer büyük ilgi görmüş; gerek PIARC yetkililerince gerekse diğer katılımcılar tarafından ifade edildiği şekli ile "çok başarılı" bulunmuş; özellikle ülkemizin teknik katkısı övgülere neden olmuştur.

  http://www.piarc.org

 3. TEM FINANCE İSTANBUL TOPLANTISI

  27 Mayıs 1998 - 29 Mayıs 1998

  Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu bünyesindeki Kuzey-Güney Avrupa Otoyolu - TEM Projesi'nin (Trans European North South Motorway), üye ülkelerin finansman konularının tartışıldığı, "TEM FINANCE" toplantısı, Karayolları Genel Müdürlüğü'nce verilen yetkiye dayanarak, Komitemiz tarafından Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'nde 27-29 Mayıs 1998 tarihleri arasında İstanbul'da organize edilmiştir.

İletişim

KGM Sitesi A Blok Kat: 12 Yücetepe 06100 Ankara / Türkiye
Telefon: (+90) 312 418 79 05 - (+90) 312 417 24 02 - (+90) 312 415 88 10
Faks: (+90) 312 425 82 10
E-Posta: komite@ytmk.org.tr