VİZYON:

Karayolu ulaştırması alanında Türkiye'de ihtiyaç duyulacak her konuda ilgili paydaşları bir araya getirebilecek ve bilimsel gelişmeler ışığında çözüm aranmasını sağlayacak itici güç olmak.

MİSYON:

  • Türkiye'yi güvenli ve sürdürülebilir karayolu ulaştırması hedefine götürecek yolda öncü olmak.
  • Yayın ve etkinliklerimizle akademi, özel sektör ve kamu kuruluşlarının farklı deneyimlerinin paylaşılmasını teşvik etmek.
  • Karayolu ulaştırması ile ilgili her alanda ulusal ve uluslararası paydaşlar arasında bilgi akışına aracı olmak.

İletişim

KGM Sitesi A Blok Kat: 12 Yücetepe 06100 Ankara / Türkiye
Telefon: (+90) 312 418 79 05 - (+90) 312 417 24 02 - (+90) 312 415 88 10
Faks: (+90) 312 425 82 10
E-Posta: komite@ytmk.org.tr