ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÜYELİKLER

Yollar Türk Milli Komitesi, karayolu ve karayolu ulaşımı konularında faaliyet gösteren: 
- Merkezi Washington ve Cenevre'de bulunan Uluslararası Yol Federasyonu'na (IRF- International Road Federation) 1991 yılında,
- Merkezi Lozan'da bulunan Uluslararası Tünel ve Yeraltı Yapıları Birliği'ne (ITA - International Tunnelling and Underground Space Association) 1994 yılında, 
- ITA'nın kurmuş olduğu Yeraltı Yapılarında Güvenlik Operasyonları Komitesi'ne (COSUF - Committee on Operational Safety of Underground Facilities) 2006 yılında,

üye olmuş ve değişik tarihlerde söz konusu kuruluşlarla birlikte uluslararası kongre vb. toplantılar gerçekleştirilmiştir. Bu kuruluşlarla işbirliklerimiz sürdürülmektedir. 

ITA ÇALIŞMA GRUPLARINDA GÖREVLİ UZMAN MÜHENDİSLER

Yollar Türk Milli Komitesi (YTMK) 1994 yılından itibaren Uluslararası Tünelcilik ve Yeraltı Yapıları Birliğine (ITA’ya)  üye olup Türkiye’nin resmi temsilcisidir. ITA, yeraltı alanlarının toplum, çevre ve sürdürülebilir gelişim için kullanımının desteklenmesi; tünel ve yeraltı yapılarının planlanması, projelendirilmesi, yapımı, bakımı, güvenliği alanlarında tünelciliğin gelişmesini hedefleyen ve teşvik eden bir Birliktir. Birliğin amaçlarına ulaşabilmesi için uluslararası katılımcılardan oluşan, farklı konular üzerinde çalışan ve rapor hazırlayan 12 aktif Çalışma Grubu (Working Group- WG) bulunmaktadır. ITA üye ülkelerden çalışma gruplarında görevlendirilmek üzere temsilci istemektedir. 4 Şubat 2014 tarihinde ITA yönetimi tarafından çalışma gruplarında çalışacak uzman mühendisler istenmiş olup tabloda belirtilen isimler YTMK tarafından bildirilmiştir. 

İletişim

KGM Sitesi A Blok Kat: 12 Yücetepe 06100 Ankara / Türkiye
Telefon: (+90) 312 418 79 05 - (+90) 312 417 24 02 - (+90) 312 415 88 10
Faks: (+90) 312 425 82 10
E-Posta: komite@ytmk.org.tr