Komitemizin düzenlediği “Ödül Yarışması”na, “YTMK Ödül Yönetmeliği”ne uygun olarak, Haziran 2016 - Haziran 2017 tarihleri arasında tamamlanan ve ilgili kurum ve kurullarca kabul edilmiş olan 3 adet Doktora Tezi, 6 adet Yüksek Lisans Tezi ile yine aynı tarihler arasında hazırlanmış ulusal - uluslararası kongre, sempozyum ve panel gibi bilimsel toplantılarda sunulmuş veya bilimsel dergilerde yayımlanmış 19 adet bildiri / makale ile başvuruda bulunuldu.

Söz konusu başvurular; Yönetim Kurulumuzca oluşturulan; “Değerlendirme Kurulu” ve “Seçici Kurul” tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar 2018 yılı Şubat ayı içerisinde açıklanacaktır.

Tüm katılımcılara önemle duyurulur.

YOLLAR TÜRK MİLLİ KOMİTESİ

İletişim

KGM Sitesi A Blok Kat: 12 Yücetepe 06100 Ankara / Türkiye
Telefon: (+90) 312 418 79 05 - (+90) 312 417 24 02 - (+90) 312 415 88 10
Faks: (+90) 312 425 82 10
E-Posta: komite@ytmk.org.tr