Proje hakkında bilgiler

Proje Adı: Güvenli Kentsel Hız Yönetimi için Yerel Yönetimlerin Etkinleştirilmesi için Savunuculuk

Süresi: 15 Ay

Başlangıç Tarihi: Mart 2014

Proje Amacı: Yerel Yönetimlerin kent içindeki hız limitlerinin de azaltılması dahil olmak üzere hız yönetimi konusunda bilinçlendirilmesi ve farkındalık yaratacak çalışmaların yaplması

Hedef: Belediyelerin kentsel trafik güvenliği konusundaki sorumluluklarını irdelenerek, yerel yönetimlerin “güvenli hız yönetimi” konusunda hız odaklı yol güvenliği denetim aracı olarak tanımlanabilecek bir öz-değerlendirme çerçevesi hazırlanması konusunda teşvik edilmesi

Stratejiler:

  1. Yasal mevzuatın değerlendirilmesi
  2. Savunuculuk kaynakları ve teknik dokümanların geliştirilmesi
  3. Kentsel hız yönetimi konusunda paydaşların işbirliğinin teşvik edilmesi
  4. Hükümet ve paydaşlar arasında çözüm için destek oluşturulması

İletişim

KGM Sitesi A Blok Kat: 12 Yücetepe 06100 Ankara / Türkiye
Telefon: (+90) 312 418 79 05 - (+90) 312 417 24 02 - (+90) 312 415 88 10
Faks: (+90) 312 425 82 10
E-Posta: komite@ytmk.org.tr