Yerel yönetimlerin güvenli kentsel hız yönetimine ilişkin sorunlarının çok yönlü bir şekilde ele alınarak bilimsel öneri ve değerlendirmeler ışığında çözüm önerilerinin geliştirildiği; akademisyenler, uygulayıcılar ile ilgili sektör temsilcilerinin bir araya gelerek karşılıklı bilgi, yöntem ve deneyimlerin paylaşıldığı Güvenli Kentsel Hız Yönetimi Mevzuat Çalıştay, 23 Haziran 2014 tarihinde Ankara Karayolları Genel Müdürlüğü kampüsünde düzenlenmiştir. Tüm gün süren çalıştay kapsamında genel olarak trafik güvenliği, kent ve ulaşım planlaması, elektronik denetleme sistemleri ve bu başlıklara dair mevcut yasal mevzuata ilişkin konular ele alınmıştır. Çalıştay;

 • İçişleri Bakanlığı,Mahalli İdareler ve Emniyet Genel Genel Müdürlükleri
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
 • Ankara Büyükşehir Belediyesi,
 • Antalya Büyükşehir Belediyesi,
 • Afyonkarahisar Belediyesi,
 • Polis Akademisi
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi,
 • Dünya Sağlık Örgütü
 • Embarq Sürdürülebilir Ulaşım Derneği
 • Türk Kızılayı

yetkilileri ile proje koordinatörleri ve danışmanları da dahil olmak üzere toplam 26 kişinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Çalıştay sonuç bildirgesi taslak dokümanını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

YTMK GRSP Güvenli Kentsel Hız Yönetimi Mevzuat Çalıştayı Sonuç Bildirgesi Taslak Dokümanı.pdf

Taslak Program

9:30 - 9:45:

Açılış ve Tanışma

9:45 - 10:00:

Güvenli Kentsel Hız Yönetimi Projesi ve Paydaşlarının Tanıtımı (YTMK – Yrd. Doç Dr. Hediye TÜYDEŞ YAMAN)

10:00 - 10:20:

Yerel yönetime dair mevcut mevzuatın hız yönetimi açısından irdelenmesi (Antalya Büyükşehir Belediyesi-ABB)

 • UKOME mevzuatı ve işleyişi hakkında bilgi verilmesi
 • Belediyelerin ulaşım ve trafik yönetimi hizmetleri kapsamında hız yönetimine dair görev, yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi verilmesi
 • “Yaya Öncelikli Kent Antalya” projesi ile ilgili bilgi verilmesi

10:20 - 10:45:

Görüş ve değerlendirmeler (Tüm katılımcılar)

10:45 - 11:00:

Çay kahve arası

11:00 - 11:45:

Trafik güvenliği mevzuatının hız yönetimi açısından irdelenmesi

 • Hız yönetimi ile ilgili yasal mevzuatın gözden geçirilmesi (DSÖ – Dr. Serap ŞENER)
 • Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) mevzuatı ve Denetleme Zinciri(Polis Akademisi – Doç.Dr. Tuncay DURNA)
 • Trafiği sakinleştirmeye yönelik önlemler (EGM – Dr. Ömür KAYGISIZ)

11:45 - 12:30:

Görüş ve değerlendirmeler (Tüm katılımcılar)

12:30 - 13:30:

Öğle Yemeği

13:30 - 15:00:

Güvenli kentsel hız yönetimi prensipleri

 • Kentsel ulaşım yönetimi ve arazi kullanım ilişkisi (ODTÜ – Doç. Dr. Ela BABALIK SUTCLIFFE)
 • Trafik güvenliği ve kentsel hız yönetimi (YTMK – Yıldız Terzioğlu)
 • Kentsel karayolu ağında sınıflandırma ve ulaşım planlaması (YTMK – Kenan KAYACI)
 • Kentsel kaza sıcak nokta tespiti (YTMK – Yrd. Doç. Dr. Hediye TÜYDEŞ YAMAN)
 • Mühendislik önlemleri: Örnek uygulamalar (YTMK – Mustafa IŞIK)

15:00 - 15:15:

Çay kahve arası

15:15 - 16:30:

Beyin Fırtınası (Moderatör: Prof. Dr. Nebi SÜMER)

Kentlerde “güvenli hız yönetimi” uygulamalarının arttırılması için gerekli mevzuat değişikliğinin tespiti (Tüm katılımcılar)

16:30:

Kapanış

 

İletişim

KGM Sitesi A Blok Kat: 12 Yücetepe 06100 Ankara / Türkiye
Telefon: (+90) 312 418 79 05 - (+90) 312 417 24 02 - (+90) 312 415 88 10
Faks: (+90) 312 425 82 10
E-Posta: komite@ytmk.org.tr