Karayolu Güvenliği Hibe Programı 2012 yılında Bloomberg Philanthropies Küresel Yol Güvenliği Programı’nın (eski adı RS-10) bir parçası olarak başlatılmıştır. Hibe Programı, Bloomberg Philanthropies tarafından desteklenen Küresel Yol Güvenliği Ortaklığı (GRSP – Global Road Safety Partnership) tarafından yönetilmektedir.

Hibe programının amacı yol güvenliği politikasındaki gelişmelerin sağlanması ve karayollarındaki çarpışmaların sebep olduğu ölüm ve ciddi yaralanmaları azaltmak yönündeki faaliyetleri için STK’ların savunuculuk çalışmaları konusundaki kapasitelerini güçlendirmektedir

GRSP düşük ve orta gelirli ülkelerede trafik kazalarını sürdürülebilir şekilde azaltmayı amaçlayan, iş dünyası, sivil toplum ve hükümetler ekseninde kurulmuş olan küresel çapta bir ortaklıktır. 1999 yılında kurulmuş olan GRSP’nin merkezi İsviçre’nin Cenevre kentinde bulunmaktadır. Uluslar arası Kızılar ve Kızılhaç Toplululukları Federasyonu’nun ev sahipliği yaptığı GRSP, karayollarında meydana gelen ölümlerin sıkça görüldüğü 10 orta ve düşük gelirli ülke üzerinde yoğunlaşmış ve bu ülkelerde karayollarında meydana gelen trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ve yaralanmaları azaltmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda trafik kazalarına sebep olan başlıca risk faktörleri belirlenmiş ve her bir ülke için hibe programı kapsamında ele alınması için ikişer tane faktör belirlenmiştir. Faktörler arasında alkollü araç kullanma, hız, emniyet kemeri kullanma, kask kullanma gibi konular bulunmaktadır.  Bu 10 ülke içinde yer alan Türkiye için de trafik kazalarını önlemeye yönelik çalışmaların geliştirileceği ve uygulanacağı hibe programı çağrılarında bulunulmaktadır. Çağrı kapsamında ülkemiz için emniyet kemeri ve hız olmak üzere iki adet risk faktörü belirlenmiştir.

GRSP ve Hibe Programına ilişkin daha fazla bilgi için;

Küresel Karayolu Güvenliği Ortaklığı: http://www.grsproadsafety.org/

Karayolu Güvenliği Hibe Programı: www.grsproadsafety.org/grants-programme

İletişim

KGM Sitesi A Blok Kat: 12 Yücetepe 06100 Ankara / Türkiye
Telefon: (+90) 312 418 79 05 - (+90) 312 417 24 02 - (+90) 312 415 88 10
Faks: (+90) 312 425 82 10
E-Posta: komite@ytmk.org.tr