YTMK Güvenli Kentsel Hız Yönetimi projesine ait sunumu indirmek için tıklayınız.

YTMK Proje Grubu tarafından Antalya ili kentsel bölgesinde hızdan kaynaklı trafik kaza sıcak noktalarının analizlerine yönelik yapılmış olan çalışmanın sonuç raporunu indirmek için tıklayınız.

YTMK Proje Grubu ve EMBARQ Türkiye işbirliği ile Antalya ili kentsel bölgesinde trafik kaza sıcak noktalarının analizlerine yönelik yapılmış olan çalışmanın sonuç raporunu indirmek için tıklayınız.

23 Haziran 2014 tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen hız yönetimi ile ilgili mevcut mevzuatın incelenmesine yönelik olarak düzenlenmiş olan "Güvenli Kentsel Hız Yönetimi Mevzuat Çalıştayı" sonuç bildirgesi özet dokümanı için buraya sonuç bildirgesinin tam metni için ise buraya tıklayınız.

 

 

İletişim

KGM Sitesi A Blok Kat: 12 Yücetepe 06100 Ankara / Türkiye
Telefon: (+90) 312 418 79 05 - (+90) 312 417 24 02 - (+90) 312 415 88 10
Faks: (+90) 312 425 82 10
E-Posta: komite@ytmk.org.tr