25 Ocak 1990 tarihinde kurularak, ilk Genel Kurulunun yapıldığı 17 Ocak 1991 tarihinde, Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde resmen faaliyetlerine başlayan Yollar Türk Milli Komitesi’nin “34. Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı” 10 Mayıs 2024 Cuma günü saat: 14:00’de Karayolları Genel Müdürlüğü, F-Blok -1. Kat Konferans Salonu’nda yapılarak 7 Temmuz 2021 tarihinde yapılan Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 3 yıllık çalışma süresi için görevlendirilen Yönetim Kurulu’nun üçüncü ve son dönem çalışmaları ibra edildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantıda Başkanlık Divanının teşkili için Divan Başkanı ve iki Raportörün seçimine esas olmak üzere alınan isim önerilerinin oylanması sonucunda; Özgür SATICI Divan Başkanı, Muhammet KOMUT ve Ahmet SAĞLIK da Raportör olarak seçildi.

Karayolları Genel Müdürü ve YTMK Başkanı Ahmet GÜLŞEN’in son anda yapılan değişiklik nedeniyle toplantıya katılım sağlayamaması nedeniyle YTMK Başkan Vekili Zeki NUMANOĞLU, Genel Kurul Toplantısı’nda yaptığı konuşmasında YTMK’nın 2023 yılı çalışmaları hakkında üyelere bilgi verdi.  

Yollar Türk Milli Komitesinin; 34 yıldır sektör temsilcilerini bir araya getirmekte ulaştırma sektörü ve özellikle karayolu ulaşım alt yapısı ile ilgili, teorik ve uygulama alanlarındaki bilimsel ve teknolojik en son gelişmeleri ulusal ve uluslararası boyutta yakından izleyerek ve destekleyerek ulaşım koşullarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine önemli katkıda bulunduğunu, sektörün yurt içi ve yurt dışı irtibatını sağlayan, düzenlediği ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, seminer ve benzeri etkinliklerle, Karayolları başta olmak üzere ulaştırma sektörü ile ilgili en son gelişmeleri farklı platformlara aktardığını belirterek, bu önemli görevleri üstlenen Yollar Türk Milli Komitesi çatısı altında bir araya gelen sayıları 510’a ulaşan özverisini esirgemeyen Komitemizin üyelerine teşekkür ederek konuşmasına başlayarak, bu dönemde vefat ederek aramızdan ayrılan Ülkemizde Karayolları adına önemli işler yapmış ve Karayolları kurumları içerisinde üstlenmiş olduğu sorumlulukları başarıyla yerine getirmiş olan Komitemiz üyelerine Allah’tan rahmet dileyerek, 2021 yılında Genel Kurulda 3 yıl için görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu’muz; üçüncü ve son çalışma döneminde de, gündem ve öncelikleri belirleyerek çalışmalarına devam ettiğini,  

YTMK’nin, YTMK Yönetmeliği’nin 2/b ve 2/d maddeleri gereğince, her yıl üniversitelerle işbirliği içinde, yapılan araştırmalar ve nitelikli çalışmaları ödüllendirerek eğitim ve öğretime destek olmak, bilime katkıda bulunulmak amacı ile bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından izleyen ve değerlendiren Komitemizin geleneği haline gelen Yollar Türk Milli Komitesi 2023 yılı ödüllerinin sahiplerini bulduğunu da belirterek 2023 Yılı için başvuruda bulunan 10 adet Doktora, 6 adet Yüksek Lisans Tezi ile 24 adet Bildiri / Makaleden oluşan toplam 40 adet eserden oluşan aday başvuruların, Değerlendirme ve Seçici Kurullar tarafından incelenerek bir Doktora Tezi, bir Yüksek Lisans Tezi ve üç adet bildirinin ödüle layık görüldüğünü vurgulayarak, bilimsel eserleri ödüllendirilen eser sahiplerini kutlayarak, başarılarının devamını dilemiştir.

Yollar Milli Komitesi’nin Yönetmeliği’nin 2/c maddesi gereğince, Komitenin görevleri arasında, karayolu ağı ve ulaşımı konusunda faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlara üye olmak ve katılmak yer aldığını, bu kapsamda, “Uluslararası Yol Federasyonu”, “Dünya Tünelcilik ve Yer altı Yapıları Birliği” ile “Yer altı Yapılarında Güvenlik Operasyonları Komitesi”nde üyeliklerimiz devam etmekte olup bu organizasyonlar kapsamında Komitemiz ve Ülkemiz adına görev alan temsilcilerimize YTMK olarak verdikleri hizmetten dolayı teşekkür ederek 2024 yılı içerisinde üyesi bulunduğumuz Dünya Yol Federasyonu’nun Dünya Yol Kongresi’ni Bakanlığımız önderliğinde 15-18 Ekim 2024 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirileceğini, tüm şahıs ve kuruluş üyelerimizi, Üniversitelerimizin ilgili anabilim dallarından, kurum ve kuruluşların konu ile ilgili birimlerinden ve ülkemizin ulaşım sektöründen tüm tarafların desteklerini ve Dünya Yol Kongre’sine  davet etmiştir.  

Karayolları Genel Müdürlüğünün, Yollar Türk Milli Komitesi ile müştereken 2023 yılında gerçekleştirilen önemli etkinlikleri arasına karayolu kavramının, özellik ve niteliklerinin anlatılması, sosyal ve ekonomik yönleriyle ağırlıklı bir biçimde ele alınması, sorunlarına ve darboğazlarına çözümler aranması amacı ile 2008 yılından itibaren geleneksel hale gelen ulusal düzeyde özgün nitelikli bir etkinlik olarak “Karayolu 5. Ulusal Kongresi ve Sergisi”’nin 22-23 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Congresium’da gerçekleştirildiğini, Kongre’de, ülkemizin karayolları; planlama, proje, finansman temini, yapım, işletme, bakım ve onarımında karşılaşılan sorunlar gibi çeşitli boyutları ile ele alınmış; son dört yılda dünyadaki araştırmalar, gelişmeler ve yeni uygulama teknikleri tartışılmış, ayrıca ülkemiz ulaşımındaki diğer altyapı sistemleri ile bütüncül bir yaklaşım içinde değerlendirilerek, sistemler arası birlikteliğin sağlanması üzerinde de hassasiyetle durulduğunu ayrıca etkinlik kapsamında sektörün önemli temsilcileri olan firmaların  katıldığı bir sergi de düzenlendiğini, karayollarında hareketlilik ve erişilebilirliğin kalitesini artırmak ve mevcut alt yapının daha verimli kullanımını sağlamak için çalışmalar ve araştırmalar kesintisiz sürdürüldüğünü belirtmiştir.

Sayın NUMANOĞLU, Yollar Türk Milli Komitesinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada başarılı işlerin altına imza atacağına inandığını belirterek inancım tam olduğunu, Yönetmelik gereği üyelerimizin iradeleri ile 2024-2026 arasını kapsayan 3 dönem için seçilecek 5 Yönetim Kurulu üyesinin belirleneceği 34. Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantımızın esenlik içinde geçmesini dileyerek, Yollar Türk Milli Komitesi’nin geçen dönem görev yapan Yönetim Kuruluna, çalışanlarına ve değerli üyelerine, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine teşekkür ederek konuşmasını sonlandırmıştır.

YTMK Genel Sekreteri Şenol ALTIOK yaptığı konuşmada, 2023 yılı Çalışma Raporuna değinerek, üyelik işlemleri, YTMK 2023  yılı ödülleri, uluslararası kuruluşlara olan üyelikler, YTMK’nın katılımıyla ve/veya organizasyonu ile yapılan ulusal ve uluslararası toplantılar, 2024 yılında planlanan faaliyetler, yayın çalışmaları, YTMK kitaplık olanakları, aidat tahsilatları hakkında bilgi vererek aşağıda belirtilen eser sahiplerinin 2023 Yılı YTMK ödüllerini almaya hak kazandıklarını belirtmiştir.

1. Doktora Tezi dalında; Arş. Gör. Dr. Mehmet RİZELİOĞLU’nun “Tekerlek-Yol Etkileşimine Dayalı Pvdf Sensörleriyle Uluslararası Düzgünsüzlük İndeksinin Belirlenmesi” konulu Doktora Tezi,

2. Yüksek Lisans Tezi dalında; Mustafa Barışcan AKBELEN’nin “Rijit Kaplamaların Birim Fiyatlarının Oluşturulması ve Türkiye Devlet Yolları Ağında Esnek ve Rijit Kaplamaların İlk Yapım Maliyetlerinin Karşılaştırılması” konulu Yüksek Lisans Tezi,

3. Bildiri ve Makale dalında;

-  Doç Dr. Halil İbrahim YUMRUTAŞ ve Dr. Mustafa Yurdabal APAK’ın “Crashworthiness of the bollard system by experimentally validated virtual test” konulu makalesi,

-  Doç Dr. Ufuk KIRBAŞ’ın “The Adverse Effects of Depression-Type Distress on Driving in Asphalt Pavements” konulu makalesi,

 - Dr. Öğr. Üyesi Kaşif Furkan ÖZTÜRKProf. Dr. Tufan ÇAKIR ve Doç. Dr. Onur ARAZ’ın “A comparative study to determine seismic response of the box culvert wing wall under influence of soil-structure interaction considering different ground motions” konulu makalesi,

ödül almaya lâyık görülmüştür. 

Daha sonra yapılan seçimde; Zeki NUMANOĞLU, Hamdi AYDIN, Atayla VARLIK, Nursen AYDIN ve H. Sait SARGIN YTMK’nın 2024-2027 yılları için görev yapacak seçimle gelen en çok oyu alan 5 üye olarak belirlenmiştir.

Genel Kurul Toplantısının sonunda Divan Başkanı “kurulduğu günden bugüne kadar yaptığı çalışmalar, gerçekleştirdiği etkinliklerle kendisini kurum, kuruluş, üniversiteler ve özel sektör nezdinde güvenilir, ciddi, aranılan kuruluş olarak hep gündemde tutan vizyon ve misyonuna sadık, yılların tecrübe ve birikimine yeni birikimler de katarak ve bu birikimleri ileriki yıllara da taşıyarak zoru başaran, bugünlere kadar benzerlerinin ilki, bugün ise teki olan Yollar Türk Milli Komitesi’nin başarılarının devamlı olmasını dileyerek kurucularını ve nöbeti onlardan devralıp, devraldıkları emaneti bugüne kadar başarılar üzerine başarılar katarak getirenleri büyük bir onurla kutluyorum. Yönetim Kurulu Üyelerimize yapacakları çalışmalarda başarılar diliyor, hepinizi saygı ile selamlıyorum” diyerek Genel Kurulu kapattı.

 

 

İletişim

KGM Sitesi A Blok Kat: 12 Yücetepe 06100 Ankara / Türkiye
Telefon: (+90) 312 418 79 05 - (+90) 312 417 24 02 - (+90) 312 415 88 10
Faks: (+90) 312 425 82 10
E-Posta: komite@ytmk.org.tr