YTMK AĞUSTOS AYI YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

Her ay rutin olarak yapılan Yollar Türk Milli Komitesi Ağustos ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, 24 Ağustos 2023 saat 11:00’de YTMK Başkanı ve Karayolları Genel Müdürü Sn. Ahmet GÜLŞEN başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda geçen dönem içerisinde yapılan çalışmalar, 2023 yılı Olağan Genel kurul, YTMK 2022 yılı ödül başvuru sonuçları ile 2023 yılı ödül başvuruları ve Kasım ayı içerisinde yapılacak 5. Karayolu Ulusal Kongresi hakkında görüşmeler yapılmıştır.  

 

 

YTMK 33. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

25 Ocak 1990 tarihinde kurularak, ilk Genel Kurulunun yapıldığı 17 Ocak 1991 tarihinde, Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde resmen faaliyetlerine başlayan Yollar Türk Milli Komitesi’nin “33. Olağan Genel Kurul Toplantısı” 24 Ağustos 2023 Perşembe günü saat: 14:00’de Karayolları Genel Müdürlüğü, F-Blok Toplantı Salonu’nda yapılarak 7 Temmuz 2022 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı’nda 3 yıllık çalışma süresi için görevlendirilen Yönetim Kurulu’nun ikinci dönem çalışmaları ibra edildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantıda Başkanlık Divanının teşkili için Divan Başkanı ve iki Raportörün seçimine esas olmak üzere alınan isim önerilerinin oylanması sonucunda; Özgür SATICI Divan Başkanı, Muhammet KOMUT ve Aydın DURUKAN’da Raportör olarak seçildi.

Karayolları Genel Müdürü ve YTMK Başkanı Ahmet GÜLŞEN, Genel Kurul Toplantısı’nda yaptığı konuşmasında YTMK’nın 2023 yılı çalışmaları hakkında üyelere genel bilgi verdi. 

 

 

Yollar Türk Milli Komitesi, ülkemizin üniversite, özel sektör ve kamu kuruluşlarının karayolu ve karayolu ulaşımı ile ilgili mensuplarını bir araya getirerek aralarındaki işbirliğini güçlendirmek ve uluslararası kuruluşlar ile olan ilişkilerini geliştirmek üzere 1990 yılında kurulduğunu, YTMK, Türkiye'yi güvenli ve sürdürülebilir karayolu ulaştırması hedefine götürecek yolda öncü olmak, yayın ve etkinliklerle akademi, özel sektör ve kamu kuruluşlarının farklı deneyimlerinin paylaşılmasını teşvik etmek, karayolu ulaştırması ile ilgili her alanda ulusal ve uluslararası paydaşlar arasında bilgi akışına aracı olmak misyonuyla faaliyetlerini Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde yürüttüğünü vurguladı.

33 yıldır ulaştırma sektörü ve özellikle karayolu ulaşım altyapısı ile ilgili, teorik ve uygulama alanlarındaki bilimsel ve teknolojik en son gelişmeleri ulusal ve uluslararası boyutta yakından izleyen ve destekleyen Yollar Türk Milli Komitesi’nin, kuruluşundan bugüne kadar özverisini ve desteklerini esirgemeyen değerli üyelerine bir kez daha teşekkür etmek istediğini söyledi.

Her yıl üniversitelerle işbirliği içinde, yapılan araştırmaları ve nitelikli çalışmaları ödüllendirerek eğitim ve öğretime destek olan Komitemizin; 2022 yılında düzenlediği Ödül Yarışmasına katılan 1 adet Doktora Tezi, 8 adet Yüksek Lisans Tezi ile 17 adet Bildiri ve Makalenin Değerlendirme ve Seçici Kurullar tarafından incelenmesi sonucunda, 1 Doktora Tezi, 2 adet Yüksek Lisans Tezi ve 3 Bildirinin ödüle layık görüldüğünü söyleyen GÜLŞEN, bilimsel eserleri ödüllendirilen eser sahiplerini kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

Yollar Milli Komitesi’nin Yönetmelik gereği görevleri arasında, karayolu ağı ve ulaşımı konusunda faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlara üye olmak ve katılmanın da yer aldığını belirten GÜLŞEN, Uluslararası Yol Federasyonunda ve Dünya Tünelcilik ve Yer altı Yapıları Birliğinde oy kullanmaya yetkili üye olarak YTMK adına göre yapan Yönetim Kurulu Üyelerimiz Atayla VARLIK ve H. Sait SARGIN ile hem IRF Yönetim Kurulunda hem de ITA Yönetim Kurulunda görevine devam Yönetim Kurulu Üyemiz Hamdi AYDIN’a YTMK adına verdikleri hizmetten dolayı teşekkür etti.   

Projelerden edinilen kazanımların konu ile yakından ilgili kurum, kuruluş, üniversite ve özel sektör mensuplarına aktarılması çalışmaları çerçevesinde, 2022 yılında Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği ve Avrupa Beton Kaplamalar Birliği’nin teknik destekleri ile  2. Beton Yollar Kongre ve Sergisi’ni gerçekleştirildiğini, farklı rijit üstyapı uygulamalarının ele alındığı organizasyon kapsamında; üniversitelerim ile kurum ve kuruluşların ilgili birimleri ve ülkemiz yol sektöründe yer alan tarafların bir araya getirildiğini belirtmiştir.

Sayın GÜLŞEN, çalışmalarımıza destek veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’a, Sayın Bakanımız Abdulkadir URALOĞLU’na teşekkür ettikten sonra, 33. Olağan Genel Kurul Toplantımızın esenlik içinde geçmesini dileyerek, Yollar Türk Milli Komitesi’nin Yönetim Kuruluna, çalışanlarına ve değerli üyelerine, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine teşekkür ederek konuşmasını bitirdi.

YTMK Genel Sekreteri Şenol ALTIOK yaptığı konuşmada, 2022 yılı Çalışma Raporuna değinerek, üyelik işlemleri, YTMK 2022 yılı ödülleri, uluslararası kuruluşlara olan üyelikler, YTMK’nın katılımıyla veya organizasyonu ile yapılan ulusal ve uluslararası toplantılar, 2023 yılında planlanan faaliyetler, yayın çalışmaları, YTMK kitaplık olanakları, aidat tahsilatları hakkında bilgi verdi.

Sayın ALTIOK, YTMK’nın 33 yıldır, ulaştırma sektörü ve özellikle karayolu ulaşım alt yapısının teorik ve uygulama alanlarındaki gelişmelerine ulusal ve uluslararası boyutlarda katkılar sağlayarak ülkemize hizmet verdiğini, organizasyonların başarısının temelinde, merkez ve taşra teşkilatları ile Karayolları Genel Müdürlüğümüz, üniversitelerimiz ve değerli üyelerimizin verdikleri destek ve moralin çok büyük bir payı olduğunu belirterek verilen bu desteğin devam etmesi dileği ile tüm paydaşlarımıza teşekkür etti,

Yönetmelikle belirlenen amaçlara uygun olarak hizmet üretme sorumluluğu ile Ülkemiz adına KGM himayesinde gerçekleştirilen faaliyetlerde üyelerin verdiği katkının değerinin çok büyük olduğunu üyelerin sayısını değil gönüllüğü ve bilgi birikimini dikkate alındığını teammül olarak en az 10 yıl tecrübeli adayların Komite’ye üye olarak kabul edildiğini belirterek, 1 Ocak 2023 itibariyle Komitemizin üye sayısının 465 şahıs ve 67 kuruluş üye olmak üzere 532 olduğunu vurgulayarak, bu dönemde içinde vefat eden Komite üyemiz ve Karayolları Genel Müdür Yardımcısı, çok değerli Metin AYTEKİN’nin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi,

Komite’nin karayolu ve karayolu ulaşımı konularında faaliyet gösteren; Uluslararası Yol Federasyonu, Uluslararası Tünel ve Yer Altı Yapıları Birliği ve Yer Altı Yapılarında Güvenlik Operasyonları Komitesi ile olan üyeliklerinin devam ettirildiğini, 

Üyesi olunan Uluslararası Yol Federasyonu (IRF)’in, İsviçre'nin Cenevre Kantonu'nda yerleşik kar amacı gütmeyen uluslararası küresel ve bağımsız bir kuruluş olduğunu, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Atayla VARLIK’ın, Komitemizde IRF ile ilgili faaliyetlerden sorumlu olduğunu, IRF tarafından düzenlenen toplantılarda YTMK adına oy kullanmaya yetkili olarak katıldığını, Komitemiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hamdi AYDIN’ın da IRF yönetim kurulunda görevine devam ettiğini,

Üyesi oluna diğer uluslararası Teşkilat, Uluslararası Tünelcilik ve Yeraltı Yapıları Birliği (ITA)’nın, 1974 yılında on dokuz ülkenin girişimiyle İsviçre'nin Cenevre Kantonu'nda İsviçre kanunlarına göre kurulmuş olduğunu, Yönetim Kurulu Üyemiz Huseyin Sait SARGIN’ın ise ITA aktivitelerinde YTMK adına oy kullanma yetkisine sahip olup Komitemizde ITA’nın faaliyetlerinden de sorumlu olduğunu,

ITA organizasyonu altında güvenlik, eğitim, yeraltı alanlarının kullanımı ve teknoloji olmak üzere ana konularda faaliyet gösteren 4 adet komite mevcut olduğunu bu komiteler’den biri olan Dünya Yol Birliği-PIARC ve Avrupa Yangın Araştırma Kuruluşlarının iş birliği ile kurulan ITA-COSUF, “Yeraltı Yapıları Birliği ve Yeraltı Yapılarında Güvenlik İşbirliği” Komitesi’nin YTMK’nın üye olarak faaliyetlerini takip ettiği diğer bir organizasyon olduğunu,

ITA tarafından her yıl Ocak ayında üye ülkelerden talep edilen planlanan ve mevcut tünel faaliyetleri ile tünellere yönelik istatistiki verileri kapsayan ITA 2021 yılı Faaliyet Raporu’nun Komitemiz tarafından her yıl olduğu gibi bu yılda Komite sekreteryası tarafından düzenlenerek ITA’ya gönderildiğini, 79 üye ülkeye ait bu raporları bir araya getirerek hazırlanan 2022 yılı ITA Activity Report’un, ITA web sayfasında yayınlanarak erişime açıldığını,    

YTMK Yönetim Kurulu’nun 21 Ağustos 2022 tarihinde dönemin YTMK Başkanı ve KGM Genel Müdürü Sayın Abdulkadir URALOĞLU tarafından yapılan davet ile duyuruya çıkılan 2022 yılı YTMK ödülleri için başvuru yapan toplam 26 adet eserden 2021 yılı için belirlenen yayınlanma süresinde olmaması nedeniyle 4 adet bildiri değerlendirme dışı bırakıldığını, Seçici Kurul tarafından 1 adet Doktora ve 2 adet Yüksek Lisans tezi ve 3 adet Bildiri Yönetim Kurulu Başkanı’nın onayına sunularak Ödül’e layık görüldüğünü, ödül kazanan eserlerin sırasıyla,

  • Doktora Tezi dalında; “Atık Yağ İçeren Kapsüllerin Kendini Onarabilen Bitümlü Sıcak Karışımların Mekanik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi” konulu Teziyle, Sayın Dr. Özge ERDOĞAN YAMAÇ’a
  • Yüksek Lisans Tezi dalında “Modifiye Bitüm Ve Metal Atığı İçeren Bitümlü Sıcak Karışımların Kar/Buzla Mücadeleye Etkisinin Ve Kendini İyileştirme Özelliklerinin Araştırılması” konulu Teziyle; Sayın İremgül ATICI’ya  yine,
  • Yüksek Lisans Tezi dalında; “Bisiklet Paylaşım Sisteminin Kullanımına Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi: İzmir BİSİM Örneği” konulu Teziyle , Sayın Mehmet İhsan PEKDEMİR’e   

Makale / Bildiri dalında;

  • - Çevresel olarak sürdürülebilir e-scooter sistemleri için şarj istasyonlarının yerleştirilmesi ve güvenli ve uygun rotaların belirlenmesi” konulu makale ile, Sayın Oruç ALTINTAŞI ve Sayın Sedat YALÇINKAYA’ya
  • Karbon Elyaf Katkılı İletken Asfalt Betonunun Akıllı Buzlanma Önleme Sistemlerinde Kullanılmasının Araştırılması” konulu makale ile, Sayın Cahit GÜRER, Sayın Uğur FİDAN ve Sayın Burak Enis KORKMAZ’a
  • Agrega ve Kaplama Tiplerinin Kayma Direnci Gelişimine Etkisi)” konulu makale ile Sayın Emine Nazan ÜNAL, Sayın Muhammet KOMUT ve Sayın Şenol ALTIOK’ a verildiğini,

belirten Sn. ALTIOK, Değerlendirme ve Seçici Kurul üyelerine katılım belgeleri posta ile, ödül alan eser sahiplerine para ödülleri banka havalesi, ödül belgeleri ise posta yoluyla gönderileceğini, Ödül alan eserler ve sahiplerinin web sayfamızda da yayınlandığını,

Ödül yarışmalarında, ödül almaya layık görülen eserler için, YTMK tarafından öngörülen ödüllerin yanı sıra YTMK üyelerimizden gönüllü olanların eşdeğer teşvik verilmesi talebimizin önceden beri devam ettiğini, nu kapsamda desteklerinde dolayı YTMK adına, EMAY A.Ş.’ne teşekkür etmiştir.

2022 yılı faaliyetleri kapsamında; 2019 yılında ilki düzenlenen ve geleneksel hale getirilmesi planlanan 2. Beton Yollar Kongresi ve Sergisi, 16-17 Kasım 2022 tarihlerinde KGM Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayelerinde, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği (TÜRKÇİMENTO) ve Avrupa Beton Kaplamalar Birliği’nin (EUPAVE) teknik desteği ile birlikte düzenlendiğini,  “Sürdürülebilir Beton Kaplamalarda Kalıcı ve Akılcı Çözümler " teması ile gerçekleştirilen Sempozyuma akademik katkı sağlamak amacıyla toplanan Bildiriler; kurum temsilcileri ve Akademisyenler’in katılımı ile oluşturulan 34 Kişilik “Bilim Kurulu” tarafından değerlendirilen 10 adet bildirinin, Yürütme Kurulu’nunda sempozyumda sözlü sunum yapılması için seçildiğini, Ayrıca farklı kurum ve kuruluşlardan katılan 6 davetli konuşmacının beşi yabancı olmak üzere kongrede sunumları ve konuşmalarıyla yer aldığını, 2.Beton Yollar Kongresi ve Sergisi’ne sektörün yetkilileri de ilgi göstermiş olup kayıt yaptıran 1807 kişiden, 1311 kişi sempozyuma katılım göstermiştir. Sempozyuma katılan dinleyicilerin %71’i Kamu Görevlisi, %21’i Özel Sektör Çalışanı ve %8’i Üniversite ya da STK Görevlisi olarak kayıt altına alındığını vurgulamıştır. 

Sn ALTIOK, Komite olarak üyesi bulunduğumuz IRF, ITA ve ITA Yer Altı Yapılarında Güvenlik Operasyonları Komitesinin aktivitelerine imkanlarımızı dahilinde katılım sağlandığını,  

2024 yılında planlanan faaliyetlerden de kısaca bahsederek; Üyesi bulunduğumuz IRF Dünya Kongresi'ne 2024 yılında İstanbul'un ev sahipliği yapacağı duyurusu yapılarak bu duyurunun IRF web sayfasında yayınlandığını, bu kapsamında komitemiz faaliyetlerinin sürdürüldüğünü, Komitemiz yayın çalışmalarımız kapsamında hazırlanan 42 adet YTMK yayını, tüm üyelerimize ulaştırılmaya çalışıldığını, yayınlarımıza taleplerin imkanlarımız nispetinde karşılandığını, Üyelerimizin söz konusu yayınları ofisimizden temin edilebildikleri gibi Komitemizden alacakları şifre ile YTMK web sitesinden de ulaşabileceğini belirtmiştir.

Karayolunun da içinde yer aldığı ulaşım sistemlerinin farklı boyutları ile ele alınacağı 2023 yılında düzenlenecek Karayolu 5. Ulusal Kongresi ve Sergisi bildiri kabul çalışmalarına bu yıl içerisinde başlanılmış olup üniversitelerimizin ilgili anabilim dallarından, kurum ve kuruluşların konu ile ilgili birimlerinden ve ülkemizin ulaşım sektöründen tüm tarafları Sempozyum için desteklerini beklendiğini, 

Kurum, kuruluş, üniversiteler ve özel sektörün büyük ilgi ve katılım göstermesi beklenen Kongre ile ilgili olarak çalışmaların sürdürüldüğünü,

Tüm bunların yanında uluslararası kuruluşlara üyeliklerimiz sürdürülecek; gerekli görüldüğü hallerde yeni üyelikler için araştırmalar yapılacağını,

Yıl içinde gerek Karayolları Genel Müdürlüğüne gerekse Komitemize gelen ulusal ve uluslararası toplantı teklifleri değerlendirileceğini,

Yukarıda belirtilen faaliyetlerimize ilâve olarak üyelerimizden gelecek öneriler Komitemiz etkinliklerinin zenginleştirilmesini sağlayacağını belirten Sn ALTIOK, başta Sayın Genel Müdürümüz olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerimizle birlikte başarılı çalışmalar yürütüldüğü inancıyla, 2022 yılı faaliyetlerine yaptıkları katkılar ve verdikleri destek için tüm  üyelerimize, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına, Karayolları Genel Müdürlüğüne, Bölge Müdürlüklerine, Üniversitelerimize, Karayolları Vakfına, etkinliklerimize katkı yaparak bizlere yardımcı olan tüm kurum ve kuruluşlara ile çalışmalarını büyük bir sorumluluk ve özveriyle yürüten Komitemiz çalışanlarına da teşekkürlerini ileterek konuşmasını bitirmiştir.

İletişim

KGM Sitesi A Blok Kat: 12 Yücetepe 06100 Ankara / Türkiye
Telefon: (+90) 312 418 79 05 - (+90) 312 417 24 02 - (+90) 312 415 88 10
Faks: (+90) 312 425 82 10
E-Posta: komite@ytmk.org.tr