Yollar Türk Milli Komitesi 2015 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2015 Cumartesi günü Karayolları Genel Müdürlüğü Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu'nda yapıldı.

YTMK Genel Sekreteri A. Gürkan GÜNGÖR misafirlere hoş geldiniz dedikten, ulu önderimiz ATATÜRK, şehitlerimiz ve kaybettiğimiz karayolcu arkadaşlarımız için saygı duruşunda bulunulduktan ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra Divan Başkanlığı için seçime geçildi.

YTMK üyelerinin önerisi üzerine yapılan oylama ile Kolin İnşaat Genel Müdürü Tankut BALKIR Divan Başkanı, KGM Stratejik Planlama Şubesi Müdürü Oğuz SEHTİYANCI ve KGM Makine Şubesi Müdürü Orhan C. GEREDELİOĞLU Raportör olarak seçilerek divan oluşturulduktan sonra Gündem Maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Karayolları Genel Müdürü ve YTMK Başkanı M. Cahit TURHAN’ın bir yakınının ani vefatına bağlı olarak Genel Kurula katılamaması nedeniyle ilk sözü alan YTMK Başkan Yardımcısı H. Hüsnü DOĞAN Yollar Türk Milli Komitesi ve Karayolları Genel Müdürlüğünün çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Daha sonra Avrupa Asfalt Üstyapı Birliği (European Asphalt Pavement Association - EAPA) Başkanı Ayberk ÖZCAN, katılımcılara EAPA’nın amacı ve çalışmaları hakkında bilgi vererek Avrupa Birliği’nin 2020 ve 2050 Genel Vizyonu, Avrupa Yol Federasyonu (ERF) ve diğer ülkelerin asfalt endüstrileri ile ilgili bilgiler aktardı.

Gündemin; “2014 yılı çalışmalarının sunumu, Çalışma, Gelir-Gider Raporlarının sunulması, görüşülmesi ve aklanması” maddesi ile ilgili söz alan YTMK Genel Sekreteri A. Gürkan GÜNGÖR katılımcılara Yollar Türk Milli Komitesi’nin 2014 yılı çalışmalarına ilişkin olarak geniş profilli bir sunumla bilgi verdi ve açıklamalarda bulundu.

Genel Kurulun Gündem Maddesine uygun olarak kürsüye gelen Yollar Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu’nda Orta Doğu Teknik Üniversitesi temsilcisi olarak görev yapan Doç. Dr. Hediye TÜYDEŞ YAMAN, sorumluluğunda yürütülen “YTMK - GRSP Güvenli Kentsel Hız Yönetimi Hibe Projesi” ile ilgili olarak yapılan çalışmaların aşamaları ve şu anda projenin ne durumda olduğu konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

“YTMK 2014 Yılı Ödül Yarışmasında Ödüle layık görülen eserlerin sahiplerine törenle Ödül Belgeleri verildi ve ardından “Doktora Tezi”, “Yüksek Lisans Tezi” ve “Bildiri” dalında ödül alan katılımcıların her biri ayrı ayrı eserleri ile ilgili olarak hazırlamış oldukları özet sunumlarını yaptı.

2015-2018 yılları arasında görev yapacak Yönetim Kurulunda, Yönetmeliğimizin 7. Maddesi (d) fıkrası “Yönetim Kurulunun diğer üyeleri; üçer yıllık süreler için,  Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen üç; Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından belirlenen birer ve Genel Kurul tarafından seçilen beş üyeden oluşur” hükmüne bağlı olarak öngörülen Yönetim Kurulu Üyeliklerine:

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından,

Mustafa GÖRGÜN            

İsmail ÇAĞLAR                                    

Ahmet Gürkan GÜNGÖR'ün

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından,

Prof. Dr. Ali Osman ATAHAN'ın

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından,

Doç. Dr. Hediye TÜYDEŞ YAMAN’ın

getirildikleri Komitemize bildirilmiştir.

Ayrıca Gündemin 12. Maddesine uygun olarak 3 yıllık dönem boyunca görev yapmak üzere Genel Kurul’ca seçilmesi gereken “Yönetim Kurulu Üyelerinin” belirlenmesi için yapılan seçime katılan adaylar için Genel Kurula katılan üyelerin vermiş oldukları oyların sayılması sonucunda;

- Dursun Ali KOÇER           

- Zeki NUMANOĞLU         

- Tuğba KİPER                     

- H. Hüsnü DOĞAN            

- Hamdi AYDIN                  

Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Toplantı, Genel Kurulun Komiteye, karayolu ulaşım camiasına ve ulusumuza hayırlı olması dilekleriyle son buldu.

YTMK 2015 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı (28 Mart 2015)

İletişim

KGM Sitesi A Blok Kat: 12 Yücetepe 06100 Ankara / Türkiye
Telefon: (+90) 312 418 79 05 - (+90) 312 417 24 02 - (+90) 312 415 88 10
Faks: (+90) 312 425 82 10
E-Posta: komite@ytmk.org.tr