25 Ocak 1990 tarihinde kurularak, ilk Genel Kurulunun yapıldığı 17 Ocak 1991 tarihinde, Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde resmen faaliyetlerine başlayan Yollar Türk Milli Komitesi’nin “29. Olağan Genel Kurul Toplantısı” 27 Nisan 2019 Cumartesi günü saat: 11:00’de Karayolları Genel Müdürlüğü, F-Blok -1. Kat Konferans Salonu’nda yapılarak 24 Mart 2018 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı’nda 3 yıllık çalışma süresi için görevlendirilen Yönetim Kurulu’nun birinci dönem çalışmaları ibra edildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantıda Başkanlık Divanının teşkili için Divan Başkanı ve iki Raportörün seçimine esas olmak üzere alınan isim önerilerinin oylanması sonucunda; Şenol ALTINOK Divan Başkanı, Muhammet KOMUT ve Aydın DURUKAN da Raportör olarak seçildi.

Karayolları Genel Müdürü ve YTMK Başkanı Abdulkadir URALOĞLU, Genel Kurul Toplantısı’nda yaptığı konuşmasında YTMK’nın 2018 yılı çalışmaları hakkında üyelere bilgi verdi.  

Abdulkadir URALOĞLU, “Tüm insanlığın yararını gözeterek bilgiyi pratiğe dönüştüren; yollar, köprüler, tüneller, binalar, araçlar ve daha pek çok şeyi insanların kullanımına sunan mühendislik, hiç şüphesiz bilimin ışığında ve sağlam temelleri üzerinde yükselmektedir. Bu bilinçle, ana bileşeni mühendislik olan Teşkilatımızın da ihtiyaç duyduğu, uzmanlık düzeyini yükselten bilimsel destek; kongreler, toplantılar, sempozyum ve seminerler düzenleyerek, paydaşları bir araya getiren ve sorunların çözülmesinde itici güç olan Yollar Türk Milli Komitemizin çalışmaları ile sağlanmaktadır.” diyerek konuşmasına başladı.

29 yıldır ulaştırma sektörü ve özellikle karayolu ulaşım altyapısı ile ilgili, teorik ve uygulama alanlarındaki bilimsel ve teknolojik en son gelişmeleri ulusal ve uluslararası boyutta yakından izleyen ve destekleyen Yollar Türk Milli Komitesi’nin ulaşım koşullarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine önemli katkıda bulunduğunu belirten URALOĞLU, kuruluşundan bugüne kadar özverisini ve desteklerini esirgemeyen Komitemizin değerli üyelerine bir kez daha teşekkür etmek istediğini söyledi.

Her yıl üniversitelerle işbirliği içinde, yapılan araştırmaları ve nitelikli çalışmaları ödüllendirerek eğitim ve öğretime destek olan Komitemizin; 2018 yılında düzenlediği Ödül Yarışmasına katılan 4 adet Doktora Tezi, 7 adet Yüksek Lisans Tezi ile 11 adet Bildiri / Makalenin Değerlendirme ve Seçici Kurullar tarafından incelenmesi sonucunda, 1 Doktora Tezinin, 2 Yüksek Lisans Tezinin ve 3 Bildirinin ödüle layık görüldüğünü söyleyen URALOĞLU, bilimsel eserleri ödüllendirilen eser sahiplerini kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

Karayolları Genel Müdürlüğü ile Yollar Türk Milli Komitesi’nin organizasyonuyla 2008 yılından bu yana düzenlenen Karayolu Ulusal Kongresi'nin dördüncüsünün, 28-29 Kasım 2018 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirildiğini ve söz konusu Kongrede, ülkemiz karayollarının; planlama, proje, finansman temini, yapım, işletme, bakım ve onarımda karşılaşılan sorunlar gibi çeşitli boyutları ile ele alınarak, son dört yılda dünyadaki araştırmaların, gelişmelerin ve yeni uygulama tekniklerinin tartışıldığını ve ülkemiz ulaşımındaki diğer altyapı sistemleri ile bütüncül bir yaklaşım içinde değerlendirildiğini anlatan URALOĞLU, etkinlik kapsamında sektörün önemli temsilcilerinden 13 firmanın katıldığı bir serginin de düzenlendiğini söyledi.

Projelerden edinilen kazanımların konu ile yakından ilgili kurum, kuruluş, üniversite ve özel sektör mensuplarına aktarılması çalışmaları çerçevesinde, Komitemizin ilkini 26-28 Mayıs 2016 tarihlerinde düzenlediği Ulusal Tünelcilik ve Yer Altı Yapıları Kongresi’nin ikincisinin 4-5 Aralık 2019 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmek üzere çalışmalara başlandığını açıklayan URALOĞLU, bugün gelinen nokta itibarıyla ülkemizin, tünel yapım çalışmaları kapsamında özellikle iki binli yıllarda gerçekleştirilen atılım ile dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yerini aldığını söyleyerek 2003 öncesi 50 km olan toplam tünel uzunluğunun, 2003-2018 tarihleri arasında yapılan 413 km ile birlikte yüzde 826 artış gösterdiğine dikkat çekti.

Farklı özellikleriyle literatüre giren tünellerimizden Ovit Tünelinin, 14 km’lik uzunluğu ile Türkiye’nin kullanımdaki en uzun, dünyanın da üçüncü en uzun çift tüplü tüneli olduğunu, Çamlık Tünelinin 22 metre çapı ve 236 metrekare kazı alanıyla Türkiye ve Avrupa'nın en geniş tüneli olduğunu, Orhangazi Tünelinin ise 3,6 km’ye yaklaşan uzunluğuyla otoyollar üzerindeki en uzun tünelimiz olduğunu belirten URALOĞLU, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal ve Cankurtaran Tünellerinin de ülkemizin en uzun tünelleri arasında olduğunu söyledi. URALOĞLU, ayrıca 14,5 km’lik Zigana Tünelinin tamamlandığında ülkemizin en uzun, dünyanın ikinci en uzun çift tüplü tüneli olacağını da sözlerine ekledi.

Abdulkadir URALOĞLU, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayelerinde, Karayolları Genel Müdürlüğümüzün teknik desteği ile gerçekleştirilecek organizasyon ile sektörün ilgili paydaşlarının bir araya getirileceği, tünel projelendirme ve yapım teknikleri konusundaki son gelişmelerin, yeniliklerin ve kazanılan tecrübelerin paylaşılacağı etkinlikte ayrıca, ülkemizde, tünel yapımında önemli yeri olan özel yapı elemanlarının imalatı, uygulanması ile ilgili yerli ve yabancı makine, ekipman, teçhizat, malzeme imalatçıları ile tedarikçilerinin katılacağı bir serginin de düzenleneceğini söyleyerek “üniversitelerimizin ilgili anabilim dallarından, kurum ve kuruluşların konu ile ilgili birimlerinden ve ülkemizin tünelcilik sektöründen tüm tarafları bildiriyle, dinleyici olarak veya sergide yer almak üzere davet ediyor, katılımlarını bekliyoruz” dedi.

Konuşmasının sonunda, başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanımız olmak üzere, ülkemiz ulaşım sektörüne önemli kazanımlar sağlayan devlet büyüklerimize şükranlarını sunduğunu ifade eden URALOĞLU, “Uluslararası arenada pek çok etkinliğe katılarak ülkemizi başarıyla temsil eden, gerçekleştirilen sektörel etkinlikleri takip eden, destekleyen ve bizzat düzenleyen, geleceğe yönelik sunulan tüm çözüm önerilerini ve yeni fikirleri titizlikle inceleyen Komitemizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarılı işlerin altına imza atacağına inancım tamdır. Bu bilinçle, 29. Olağan Genel Kurul Toplantımızın esenlik içinde geçmesini diliyor, Yollar Türk Milli Komitesi’nin Yönetim Kuruluna, çalışanlarına ve değerli üyelerine, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine teşekkür ediyor, hepinize saygılarımı sunuyorum.” diyerek konuşmasını tamamladı.

Daha sonra, Komitemizin davetini kabul ederek Genel Kurulumuza katılan Limak Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Nihat ÖZDEMİR konuşma yapmak üzere kürsüde yerini aldı.

Genel Kurula katılan üyelere Yusufeli Barajı ve HES İnşaatı hakkında bilgiler veren ÖZDEMİR, barajın Artvin’in Yusufeli ilçesinde (Artvin - Erzurum arasında) Çoruh Nehri üzerinde kurulduğunu belirterek, barajın aks yerinin Çoruh Nehri ile Oltu Çayının birleşim yerine uzaklığının yaklaşık 800 m olduğunu söyledi. Söz konusu barajın önemli bir baraj olduğunu, yüksekliğinin temelden 275 m olduğunu, bu özelliğinden dolayı çift eğrilikli ince beton kemer baraj kategorisinde dünyanın 3. yüksek, Türkiye’nin en yüksek barajı olacağını belirten ÖZDEMİR, barajın kurulu gücünün 558 MW olacağını, yılda 1.888.000.000 kWh enerji üreteceğini ve milli bütçeye yıllık katkısının yaklaşık 250.000.000 Dolar olacağını söyledi.

Çoruh Nehrinin kendisinin ve kollarının üzerinde 17 adet baraj yapıldığını, bu barajların toplam kurulu gücünün 3.232 MW olduğunu ve yılda 10.318 GWh enerji üreteceğini, bu enerjinin istenildiğinde 3 dakika içerisinde devreye sokulabileceğini, istenildiğinde de 1 dakika içerisinde devreden çıkarılabileceğini söyleyen ve bu gücün Türkiye’nin enerji dengelemesi açısından çok önemli bir güç olacağını belirten ÖZDEMİR, en yukarıdaki ilk baraj olan Laleli Barajı ile en aşağıdaki Muratlı Barajı arasındaki kot farkının da 1.400 m civarında olduğunu açıkladı.

Yusufeli Barajının bulunduğu coğrafi koşullar, jeolojik ve topoğrafik şartlar nedeniyle çalışmaların ekstrem şartlarda gerçekleştirilmesi gerektiği, bu nedenle kazı çalışmalarına başlanabilmesi için helezonik tüneller açılarak ulaşım sağlanması gerektiğinden bahseden ÖZDEMİR, sağ sahil kret üstü ulaşım tünelleri çalışması kapsamında toplam 1.810 m uzunluğunda 13 adet tünelin açıldığını, sol sahil kret üstü ulaşım tünelleri çalışması kapsamında da toplam 1.477 m uzunluğunda 10 adet tünelin açıldığı bilgisini verdi.

Yusufeli Barajı gövde tipi olarak, çift eğrilikli ince kemer beton seçildiği, bu tipin, temel kayasının baraj yükleri altındaki deformasyonu ve yamaç stabilitesinin önemi nedeniyle, jeolojik / jeoteknik açıdan en detaylı şekilde çalışılmasını gerektirdiğini anlatan ÖZDEMİR, bu amaçla, 3 boyutlu jeolojik / jeoteknik model hazırlanmasına karar verildiğini, bunun için öncelikle yeterli sayıda uçuş yapılarak yüksek çözünürlüklü ortofoto hazırlandığını ve 3 boyutlu modele tanıtıldığını, ayrıca bunun yanı sıra şev güvenliği için kurulan INSAR görüntüsünden de yararlanıldığını açıkladı.

Kazı öncesi yapılan jeolojik haritalama çalışmalarının yeraltı / üstü kazıları sırasında da devam ettiğini ve elde edilen tüm verilerin 3 boyutlu modele tanıtıldığını, bunun yanı sıra baraj sahasında dilatometre, hidrolik kriko, sonik log, yüzey sismiği, cross hole gibi yerinde de deneylerin yapıldığını ve modele işlendiğini belirten ÖZDEMİR, tüm bu çalışmaların 3 boyutlu bir hacim model oluşturacak şekilde birleştirildiği, bu model sayesinde istenilen her bir noktadan kesit alınarak yapı temeli altındaki jeolojinin görülebildiği, ayrıca bu hacim modelin, baraj tasarımcısına verilerek çalışmalarında 3 boyutlu jeolojiyi kullanmasına olanak sağlandığı, hazırlanan bu modelin ayrıca kazı şev stabilitesi için kullanılan limit denge analizi programlarına da altlık oluşturduğu bilgisini üyelerle paylaştı.

Beton sıcaklıklarının takibi ve analizi için özel olarak bir yazılım geliştirildiği, bu yazılımın çeşitli iklim koşulları ve malzeme özellikleri ile analiz edilen sahadaki kütle betonu için taze beton sıcaklıklarının hesaplanmasında kullanıldığı, kış döneminde karışım suyunun ısıtılarak minimum 10°C taze beton sıcaklığı elde edildiği, yaz döneminde ise buz (40 - 50 kg / m3) eklenerek, soğutulmuş karışım suyu (4°C) veya soğutulmuş agrega (15°C) kullanılarak 18°C sıcaklığında beton üretilebildiği, bahar aylarında ise gerekli taze beton sıcaklığını elde etmek için ek bir önlem alınmasının gerekmediğini açıklayan ÖZDEMİR, “sonuç olarak alınan önlemler sayesinde her mevsim koşulunda optimum beton sıcaklığı yakalanabilmektedir” dedi.

Saatte 760 m3 beton dökecek üç beton tesisi kurduklarını, bir aksaklık olması durumunda betonun kesilmemesi için yedek sistemlerin hazırlandığını belirten ÖZDEMİR, beton döküm çalışmalarının 24 saat esasına göre aralıksız devam ettiği Yusufeli Barajında günde ortalama 7.000 m3 beton dökülebildiğini açıkladı.

Temelde genişliği 90 metre olan ve yukarıya doğru azalarak 8 metreye daralan ince kemer beton baraj özelliği taşıyan Yusufeli Barajının sadece gövdesinde kullanılacak beton miktarının 4.000.000 m3 olduğunu ifade eden ÖZDEMİR, tamamen özkaynaklar kullanılarak, yerli firma ve Türk mühendislerce inşa edilen barajın 7 yılda kendini amorti edeceğini söyledi.

Enerji tüneli ve santral binası ile ilgili olarak da katılımcılara bilgi veren ve barajla ilgili çalışmaların kesintisiz sürdürüldüğünü söyleyen ÖZDEMİR, 2003 yılından itibaren sürdürülen bölünmüş yol hamlesinde Artvin - Erzurum yolunun bugüne kadar yapılamadığını çünkü öncelikle Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün projelerinin tamamlanmasının gerektiğini, yolların ancak bu aşamadan sonra yapılabileceğini vurgulayarak bunlar belli olduktan sonra, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün, Artvin - Erzurum yolu, Oltu yolu, Yusufeli yolu ve diğer bütün yolları, meydana gelen yeni göller haritası içerisinde yeniden planlamasını yaptığını ve işi, içerisinde tüneller ve viyadükler olan 3 tane yol ve 1 tane de özel köprüler olmak üzere 4 bölüm halinde ihale ettiğini anlattı. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilen Yusufeli Barajı relokasyon yollarının; toplam yol uzunluğunun 72,25 km olduğunu, bu yolun 12,65 km’sinde açık kazının mevcut olduğunu, bu yol kapsamında toplam uzunluğu 55,5 km olan 38 adet tünelin, 4 adet özel tasarımlı köprü ile birlikte toplam 4,11 km uzunluğunda 25 adet köprünün ve çeşitli ebatlarda 99 adet kutu menfezin bulunduğunu belirten ÖZDEMİR, tünel ilerlemelerinin 1. kesimde 18.4 km, 2. kesimde 23.9 km ve 3. kesimde ise 1.5 km olduğunu ve toplamda 44 km tünel açıldığını ve işin % 80’ninin tamamlandığını söyledi. Yollarla barajın ilerleme tablolarının - projelerinin birbiriyle örtüştüğünü belirten ÖZDEMİR, hem KGM hem de dengeli konsol yapan firma tarafından yapılan işlerin birbiriyle uyum sağlamakta olduğunu ve bu nedenle Eylül 2020’de tıkaç betonunun kapatılarak su tutmaya başlanabileceğini açıkladı.

Yolların tek şeritli (gelişli / gidişli) yapıldığını, ancak modern sistemlere göre yapılmış projeler olduğunu belirten ve Haziran ayı itibariyle asfalt çalışmalarına başlanacağını söyleyen ÖZDEMİR, tünellerde betonlama çalışmalarının da hızla devam ettiğini ifade etti.

Bu baraj tamamlanıp su tutulmaya başlanınca, Yusufeli ilçesinin ve 6 köyün tamamen, 13 köyün arazisinin de kısmen su altında kalacağını belirten Nihat ÖZDEMİR, bu ilçenin taşınması için yeni bir ilçe kurulduğunu ve bu senenin sonuna kadar gerekli çalışmaların yapılarak projenin bitirileceğini ve akabinde ilçenin yeni yerine taşınacağını söyleyerek sözlerini tamamladı.

YTMK Genel Sekreteri Sina KİZİROĞLU yaptığı konuşmada, 2018 yılı Çalışma Raporuna değinerek, üyelik işlemleri, YTMK 2018 yılı ödülleri, uluslararası kuruluşlara olan üyelikler, YTMK’nın katılımıyla ve/veya organizasyonu ile yapılan ulusal ve uluslararası toplantılar, 2019 yılında planlanan faaliyetler, yayın çalışmaları, YTMK kitaplık olanakları, aidat tahsilatları hakkında bilgi verdi.

2018 yılı Ödül Yarışmasına katılarak ödül almaya hak kazanan 1 Doktora Tezi, 2 Yüksek Lisans Tezi ve 3 Bildiri sahibi, özgeçmişleri okunduktan sonra 5’er dakikalık sunumlarını yapmak ve ödüllerini almak üzere Divan Başkanınca sıra ile kürsüye davet edildiler.

- Doktora Tezi dalında ödüle layık görülen Dr. Öğr. Üyesi Metin Mutlu AYDIN  “Şehiriçi Kavşaklardaki Geometrik Disiplinsizliğin Optimize Edilerek İrdelenmesi” konulu tezi ile ilgili sunumunu yaptıktan sonra ödülü Abdulkadir URALOĞLU tarafından kendisine takdim edildi.

- Yüksek Lisans Tezi dalında ödüle layık görülen Ege Cem SALTIK “Evaluation of Approach Leg Capacities at a Signalized Urban Roundabout (Kent İçi Sinyalize Dönel Kavşak Kollarında Kapasite Değerlendirilmesi)” konulu tezi ile ilgili sunumunu yaptıktan sonra ödülü Nurcan ÇATALPINAR tarafından verildi.

- Yüksek Lisans Tezi dalında ödüle layık görülen Hameedullah RAUFI “Bitümlü Bağlayıcı ve Asfalt Karışımlarının Nano Malzemelerle Modifikasyonu” konulu tezi ile ilgili sunumunun ardından ödülünü Aydın DOĞAN’ın elinden aldı.

- Bildiri ve Makale dalında;

Ödüle layık görülen Dr. Öğr. Üyesi Görkem GÜLHAN, Doç. Dr. Hüseyin CEYLAN ve Prof. Dr. Halim CEYLAN’ın “Using Accessibility Measures in Transit Network Design (Toplu Taşıma Ağı Tasarımında Erişilebilirlik Ölçütlerinin Kullanılması)” konulu makalesinin, Dr. Öğr. Üyesi Görkem GÜLHAN tarafından sunulmasından sonra kendisine ödülü Zeki NUMANOĞLU tarafından takdim edildi.

Ödüle layık görülen Dr. Öğr. Üyesi Metin Mutlu AYDIN ve Prof. Dr. Ali TOPAL’ın “Effects of Pavement Surface Deformations on Lane-Changing Behaviours (Yol Yüzey Kaplama Deformasyonlarının Şerit Değiştirme Davranışları Üzerindeki Etkileri)”  konulu makalesinin, Dr. Öğr. Üyesi Metin Mutlu AYDIN tarafından sunulmasından sonra sahneye davet edilen Sezai BACAKSIZ tarafından ödülü kendisine verildi.

Ödüle layık görülen Prof. Dr. Mehmet SALTAN, Prof. Dr. Serdal TERZİ ve Dr. Öğr. Üyesi Şebnem KARAHANÇER’in “Performance Analysis of Nano Modified Bitumen and Hot Mix Asphalt (Nano Malzemelerle Modifiye Edilmiş Bitümlü Sıcak Karışım ve Bitüm Performansının Analizi)” konulu makalesinin sunumu Dr. Öğr. Üyesi Şebnem KARAHANÇER tarafından yapıldı. Sunum sonrasında Dr. Öğr. Üyesi KARAHANÇER’e ödülü Tuğba KİPER tarafından verildi.

Genel Kurul Toplantısının sonunda Divan Başkanı “kurulduğu günden bugüne kadar yaptığı çalışmalar, gerçekleştirdiği etkinliklerle kendisini kurum, kuruluş, üniversiteler ve özel sektör nezdinde güvenilir, ciddi, aranılan kuruluş olarak hep gündemde tutan vizyon ve misyonuna sadık, yılların tecrübe ve birikimine yeni birikimler de katarak ve bu birikimleri ileriki yıllara da taşıyarak zoru başaran, bugünlere kadar benzerlerinin ilki, bugün ise teki olan Yollar Türk Milli Komitesi’nin başarılarının devamlı olmasını dileyerek kurucularını ve nöbeti onlardan devralıp, devraldıkları emaneti bugüne kadar başarılar üzerine başarılar katarak getirenleri büyük bir onurla kutluyorum. Yönetim Kurulu Üyelerimize yapacakları çalışmalarda başarılar diliyor, hepinizi saygı ile selamlıyorum” diyerek Genel Kurulu kapattı.

Genel Kurul Toplantısı sonrasında üyeler ile birlikte öğle yemeği yenildi.

İletişim

KGM Sitesi A Blok Kat: 12 Yücetepe 06100 Ankara / Türkiye
Telefon: (+90) 312 418 79 05 - (+90) 312 417 24 02 - (+90) 312 415 88 10
Faks: (+90) 312 425 82 10
E-Posta: komite@ytmk.org.tr