25 Ocak 1990 tarihinde kurularak, ilk Genel Kurul’unun yapıldığı 17 Ocak 1991 tarihinde, Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde resmen faaliyetlerine başlayan Yollar Türk Milli Komitesi’nin “27. Olağan Genel Kurul Toplantısı” 25 Mart 2017 Cumartesi günü saat: 11:00’de Karayolları Genel Müdürlüğü, Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu’nda yapılarak 28 Mart 2015 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı’nda 3 yıl için görevlendirilen Yönetim Kurulu’nun ikinci dönem çalışmaları ibra edildi.

Karayolları Genel Müdürü ve YTMK Başkanı İsmail KARTAL’ın toplantıya katılamaması nedeniyle, KARTAL’ın yapacağı konuşmayı Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Uğur Kenan ADİLOĞLU sundu ve üyelere YTMK’nın 2016 yılı çalışmaları ile Karayolları Genel Müdürlüğü çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Yollar Türk Milli Komitesi’nin, 27 yıldır ulaştırma sektörü ve özellikle karayolu ulaşım alt yapısının teorik ve uygulama alanlarındaki gelişmelerine ulusal ve uluslararası boyutlarda katkı sağladığını, karayolları başta olmak üzere ulaştırma sektörü ile ilgili en son gelişmeleri, ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve benzeri etkinliklerle farklı platformlara aktardığını belirterek sözlerine başlayan ADİLOĞLU, Komite çalışmaları hakkında üyelere detaylı bilgi aktarımında bulundu.

Karayolları Genel Müdürlüğü çalışmalarından da kısaca söz eden ADİLOĞLU, Genel Müdürlüğün sorumluluğu altında; 14 yıldır kararlılıkla sürdürdükleri bölünmüş yol çalışmalarında, 25 bin 197 km’ye ulaşılarak, 76 ilin birbiriyle bağlantısının sağlandığını, trafik kazalarının büyük ölçüde azaldığını, yollarda güvenli ve konforlu ulaşım ihtiyacının karşılanması konusunda çok önemli aşamaların kaydedildiğini belirtti.

Karayolları Genel Müdür Yardımcısı ADİLOĞLU, 2016 yılında gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili olarak;

- Kamu-Özel Sektör iş birliği kapsamında Yap-İşlet-Devret veya Katkı Payı Yap-İşlet-Devret modeliyle yapımı gerçekleştirilen dünya çapındaki köprülerden Osmangazi Köprüsü’nün 30 Haziran’da, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün 26 Ağustos’ta trafiğe açıldığı,

- Türkiye’nin en uzun tüneli olacak Yeni Zigana Tüneli’nin temelinin 17 Mart’ta atıldığı,

- 11 Kasım’da Ovit Tüneli’nde ışığın görüldüğü,

- 26 Aralık’da Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli’nin açıldığı,

- 18 Mart’ta 1915 Çanakkale Köprüsü’nün temelinin atıldığı,

- Sınır kapılarının ve limanların birbirleriyle bağlantılarının sağlanarak daha fonksiyonel ve verimli kullanılmasına yönelik olarak devam etmekte olan kuzey-güney aksların iyileştirilmesi çalışmalarında % 82 seviyesine ulaşıldığı,

- Avrupa, Asya ve Ortadoğu arasında yük ve yolcu taşımacılığında büyük öneme sahip olan toplam 8 bin 524 km’lik doğu-batı akslarının ise %88’inin tamamlandığı,

bilgisini katılımcılarla paylaştı.

Günümüzde bir karayolunun kalite ve standartlarını belirleyen faktörler arasında artık akıllı ulaşım sistemlerinin de yer aldığını belirten ADİLOĞLU, akıllı ulaşım sistemleri konusunda, yollarda buzlanma, yol kapanması, sis, kaza, yol çalışması gibi pek çok duruma karşı sürücüyü önceden bilgilendiren sistemler tesis edildiğini ve birçok noktada, hava ve yol durumunu bildiren sistemlerin mevcut olduğunu ve önümüzdeki süreçte bu tür çalışmaların daha da yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini belirterek sözlerini tamamladı.

Toplantıya davetli konuşmacı olarak katılan Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Yönetim Kurulu Başkanı Mithat YENİGÜN ise Komitemiz Genel Kuruluna katılmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek sözlerine başladı ve Karayolları ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlükleri gibi kuruluşların, müteahhitlerin meslek yaşamında her zaman çok seçkin bir yeri olduğundan bahisle bu gibi kuruluşların özellikle altyapı alanında faaliyet gösteren mühendis kökenli müteahhitler için ikinci bir okul görevi yaptığını belirtti.

1952 yılında kurulan Türkiye Müteahhitler Birliği’nin, Türk inşaat sektörünün önde gelen firmalarını temsil eden, Türkiye'nin en eski Sivil Toplum Örgütü ve meslek kuruluşu olduğunu belirten YENİGÜN, Birliğin hemen tümü, uluslararası müteahhit olarak faaliyet gösteren ve küresel düzeyde tanınan 136 üyesi ile Türkiye'nin dışa açılan önemli bir yüzü olduğunu ifade etti.

TMB üyelerinin, yurtiçindeki taahhüt işlerinin %70’ini, Türk müteahhitlerinin yurtdışında üstlendikleri işlerin ise %90’ını gerçekleştirdiklerini söyleyen YENİGÜN TMB üyesi firmaların, sadece inşaat ve müteahhitlik alanında değil, inşaat malzemeleri üretiminden, enerji, turizm, sağlık ve ulaşım sektörlerine kadar uzanan geniş bir yelpazede faaliyetlerini dünya çapında sürdürmekte olduğundan bahisle artık bu alanlarda birer yatırımcı ve işletmeci olarak da yer almakta olduklarını belirtti.

Her yıl “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesini yayınlayan tanınmış uluslararası sektör dergisi ENR’nin, bu kapsamda söz konusu müteahhitlerin faaliyetlerinin çeşitli iş türlerine dağılımını gösteren rakamları da açıkladığını belirten Mithat YENİGÜN geçtiğimiz yıl listede 40 Türk firmasının yer aldığını ve bu sayıyla 9 yıldır olduğu gibi bu yıl da, ülkemizin dünyada Çin'den sonra ikinci konumunu koruduğunu beyan etti.

Türk müteahhitlerinin, ileri teknoloji ve uzmanlık gerektiren devrim niteliğinde projeleri uluslararası kalite standartlarında gerçekleştirecek donanıma fazlasıyla sahip olduğunu ve bu anlamda kendilerini dünya çapında kanıtladıklarını belirten YENİGÜN ancak büyük ölçekli projeler için gereken yerli ve yabancı sermaye ile kredi imkanlarını, uluslararası finansman koşullarının zorlaştığı bu dönemde, ülkemizin yatırımlarına yöneltebilmek için gerçekçi ve güncel fizibilitelere dayalı projelere öncelik verilmesi ve bir makro eylem planı dahilinde hareket edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün devam eden projeleriyle Türkiye’nin; önümüzdeki dönemde otoyol ağını daha da yukarı standartlara taşıyacak; Avrupa'yı Kafkaslar ve Ortadoğu'ya bağlayacak, batıdan doğuya kesintisiz ulaşım imkanı sağlayacak olan otoyol ağını tamamlayacağını söyleyen YENİGÜN bu doğrultuda, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işveren olarak sektördeki önemi ve aradaki işbirliğinin gelecekte de artarak süreceğini ve geleceğe ilişkin söz konusu hedeflerin; planlama, proje geliştirme ve ihale süreçlerinin kamu yararı doğrultusunda işlemesini, yapım süreçlerinin etkin denetimini, kurumsal kapasitelerin hem kamu hem özel sektörde sürekli geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

TMB üyelerinin, geçmişte olduğu gibi gelecekte de, kendilerine emanet edilecek projelerde tüm yeteneklerini seferber ederek, mükemmelin de ötesine geçmeye çalışacaklarını söyleyen Mithan YENİGÜN “bize kazandırmış oldukları değerli birikimler için tüm Karayolu teşkilatımıza sektörümüz adına bir kez daha şükranlarımızı sunuyorum” diyerek konuşmasını bitirdi.

YTMK Genel Sekreteri Birol DEMİR yaptığı konuşmada, 2016 yılı Çalışma Raporuna değinerek, üyelik işlemleri, YTMK 2016 yılı ödülleri, çalışma grupları, uluslararası kuruluşlara olan üyelikler, YTMK’nın katılımıyla ve/veya organizasyonu ile yapılan ulusal ve uluslararası toplantılar, 2017 yılında planlanan faaliyetler, yayın çalışmaları, YTMK kitaplık olanakları, aidat tahsilatları hakkında bilgi verdi.

10 Eylül 1997’de kabul edilen YTMK Ödül Yönetmeliği kapsamında 2016 yılı ödülleri için, Komitemize 2 Doktora Tezi, 1 Yüksek Lisans Tezi ile 13 Bildiri/Makale olmak üzere 16 başvuru olduğunu belirten DEMİR Değerlendirme Kurulu ve Seçici Kurulun yapmış olduğu çalışmaları dikkate alan YTMK Yönetim Kurulunca;

- Doktora Tezi dalında; Dr. Burhan ALEESSA ALAM’ın “Fatigue Performance Of Engineered Cementitious Composites (Tasarlanmış Çimento Bağlayıcılı Kompozitlerin Yorulma Performansı)”  konulu Doktora Tezinin,

- Yüksek Lisans Tezi dalında; Özge ERDOĞAN YAMAÇ’ın “Stiren-Butadien-Sitiren ve Gilsonit’in Birlikte Kullanımının Bitümlü Sıcak Karışımların Mekanik Özellikleri Üzerindeki Etkileri” konulu Yüksek Lisans Tezinin,

- Bildiri ve Makale dalında;

- Prof.Dr. Ahmet TORTUM ve Yrd.Doç.Dr. Ahmet ATALAY’ın “Spatial Analysis Of Road Mortality Rates In Turkey (Türkiye’de Trafik Kaza Ölüm Oranlarının Mekansal Analizi)” konulu makalesinin,

- Doç.Dr. Nurdan MEMİŞOĞLU APAYDIN, Selçuk BAŞ ve Ebru HARMANDAR’ın “Response Of The Fatih Sultan Mehmet Suspension Bridge Under Spatially Varying Multi-Point Earthquake Excitations (Fatih Sultan Mehmet Asma Köprüsünün Değişerek Yayılan Çok Mesnetli Deprem Etki Altındaki Davranışı)” konulu makalesinin,

- Ufuk KIRBAŞ ve Prof.Dr. Mustafa KARAŞAHİN’in “Performance Models For Hot Mix Asphalt Pavements In Urban Roads (Kentsel Yollarda Sıcak Karışım Asfalt Üstyapılar İçin Performans Modelleri)” konulu makalesinin,

ödül almaya lâyık görüldüğünü belirtti. 

2016 yılı Ödülüne layık görülen Doktora Tezi, Yüksek Lisans Tezi ve Bildiri /Makale yazarlarının yaptıkları sunumlar sonrasında, “Para Ödülü” ve “Ödül Belgeleri” H. Hüsnü DOĞAN, Uğur Kenan ADİLOĞLU, Mehmet TUTAŞ, Laçin AKÇAY ve  Mithat YENİGÜN tarafından kendilerine takdim edildi.

Genel Kurul Toplantısı sonrasında üyeler ile birlikte öğlen yemeği yenildi.

İletişim

KGM Sitesi A Blok Kat: 12 Yücetepe 06100 Ankara / Türkiye
Telefon: (+90) 312 418 79 05 - (+90) 312 417 24 02 - (+90) 312 415 88 10
Faks: (+90) 312 425 82 10
E-Posta: komite@ytmk.org.tr