25 Ocak 1990 tarihinde kurularak, ilk Genel Kurulunun yapıldığı 17 Ocak 1991 tarihinde, Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde resmen faaliyetlerine başlayan Yollar Türk Milli Komitesi’nin “32. Olağan Genel Kurul Toplantısı” 12 Mayıs 2022 Perşembe günü saat: 14:00’de Karayolları Genel Müdürlüğü, A-Blok – Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu’nda yapılarak 7 Temmuz 2022 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı’nda 3 yıllık çalışma süresi için görevlendirilen Yönetim Kurulu’nun birinci dönem çalışmaları ibra edildi.

 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantıda Başkanlık Divanının teşkili için Divan Başkanı ve iki Raportörün seçimine esas olmak üzere alınan isim önerilerinin oylanması sonucunda; Özgür SATICI Divan Başkanı, Muhammet KOMUT ve Orhan GEREDELİOĞLU’da Raportör olarak seçildi.

Karayolları Genel Müdürü ve YTMK Başkanı Abdulkadir URALOĞLU, Genel Kurul Toplantısı’nda yaptığı konuşmasında YTMK’nın 2022 yılı çalışmaları hakkında üyelere genel bilgi verdi.  

 

Yollar Türk Milli Komitesi, ülkemizin üniversite, özel sektör ve kamu kuruluşlarının karayolu ve karayolu ulaşımı ile ilgili mensuplarını bir araya getirerek aralarındaki işbirliğini güçlendirmek ve uluslararası kuruluşlar ile olan ilişkilerini geliştirmek üzere 1990 yılında kurulduğunu, YTMK, Türkiye'yi güvenli ve sürdürülebilir karayolu ulaştırması hedefine götürecek yolda öncü olmak, yayın ve etkinliklerle akademi, özel sektör ve kamu kuruluşlarının farklı deneyimlerinin paylaşılmasını teşvik etmek, karayolu ulaştırması ile ilgili her alanda ulusal ve uluslararası paydaşlar arasında bilgi akışına aracı olmak misyonuyla faaliyetlerini Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde yürüttüğünü vurguladı.

 

32 yıldır ulaştırma sektörü ve özellikle karayolu ulaşım altyapısı ile ilgili, teorik ve uygulama alanlarındaki bilimsel ve teknolojik en son gelişmeleri ulusal ve uluslararası boyutta yakından izleyen ve destekleyen Yollar Türk Milli Komitesi’nin, kuruluşundan bugüne kadar özverisini ve desteklerini esirgemeyen değerli üyelerine bir kez daha teşekkür etmek istediğini söyledi.

Her yıl üniversitelerle işbirliği içinde, yapılan araştırmaları ve nitelikli çalışmaları ödüllendirerek eğitim ve öğretime destek olan Komitemizin; 2021 yılında düzenlediği Ödül Yarışmasına katılan 6 adet Doktora Tezi, 10 adet Yüksek Lisans Tezi ile 32 adet Bildiri ve Makalenin Değerlendirme ve Seçici Kurullar tarafından incelenmesi sonucunda, 1 Doktora Tezi, 1 Yüksek Lisans Tezi ve 3 Bildirinin ödüle layık görüldüğünü söyleyen URALOĞLU, bilimsel eserleri ödüllendirilen eser sahiplerini kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

 

Yollar Milli Komitesi’nin Yönetmelik gereği görevleri arasında, karayolu ağı ve ulaşımı konusunda faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlara üye olmak ve katılmanın da yer aldığını belirten URALOĞLU, Uluslararası Yol Federasyonunda ve Dünya Tünelcilik ve Yer altı Yapıları Birliğinde oy kullanmaya yetkili üye olarak YTMK adına göre yapan Yönetim Kurulu Üyelerimiz Atayla VARLIK ve H. Sait SARGIN ile hem IRF Yönetim Kurulunda hem de ITA Yönetim Kurulunda görevine devam Yönetim Kurulu Üyemiz Hamdi AYDIN’a YTMK adına verdikleri hizmetten dolayı teşekkür etti.    

Projelerden edinilen kazanımların konu ile yakından ilgili kurum, kuruluş, üniversite ve özel sektör mensuplarına aktarılması çalışmaları çerçevesinde, 8-9 Aralık 2021 tarihlerinde Sheraton Ankara Hotel & Convention Center’da 8. Ulusal Asfalt Sempozyum ve Sergisi’nin Koronovirüs salgınının etkisinin sürdürdüğü sıralarda düzenlendiğini, Uluslararası platformlardan davetli konuşmacıların da katılımı ile bir anlamda uluslararası boyut kazanan sempozyumda sektörün önemli temsilcileri bir araya getirildiği belirterek, 16-17 Kasım 2022 tarihlerinde Çimento Müstahsilleri Birliği ile işbirliği içerisinde ilki 2019 yılında yapılan 2. Beton Yollar Kongre ve Sergisi’ni gerçekleştirileceğini, Ülkemizde beton yolların, projelendirme, yapım, bakım, onarım, kullanım ve diğer yönlerinin dünyadaki son araştırmalar, gelişmeler ve uygulamaların da dikkate alınarak tartışılıp değerlendirileceği Kongre’ye üyelerimizi, üniversitelerimizden, kurum ve kuruluşlarının ilgili birimlerinden ve ulaşım sektöründen tüm tarafları bildiri veya dinleyici olarak davet etti,

 

Ülkemizde gelişmiş bir karayolu altyapısının inşa edilmesi çalışmalarında bölünmüş yol ağının 28 bin 649 kilometreye ulaştığını vurgulayan URALOĞLU, tüm yol ağının yüzde 42'si ile devlet yollarının neredeyse yüzde 80'inin bölünmüş yol haline getirildiğini, trafiğe hizmet veren toplam 9.589 adet köprünün uzunluğu 728 km'ye, 466 adet tünelin uzunluğunun ise 651 km'ye ulaştığını, milli bütçe ile inşa edilen 2 bin 282 km'lik otoyol uzunluğunun, Yap-İşlet-Devret projeleri ile birlikte 3.633 km'ye ulaştığını söyledi,

 

Sayın URALOĞLU, çalışmalarımıza destek veren başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza ve Hükümetimizin değerli üyelerine teşekkür ettikten sonra, 32. Olağan Genel Kurul Toplantımızın esenlik içinde geçmesini dileyerek, Yollar Türk Milli Komitesi’nin Yönetim Kuruluna, çalışanlarına ve değerli üyelerine, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine teşekkür ederek konuşmasını bitirdi.

 

 

YTMK Genel Sekreteri Şenol ALTIOK yaptığı konuşmada, 2021 yılı Çalışma Raporuna değinerek, üyelik işlemleri, YTMK 2021 yılı ödülleri, uluslararası kuruluşlara olan üyelikler, YTMK’nın katılımıyla veya organizasyonu ile yapılan ulusal ve uluslararası toplantılar, 2022 yılında planlanan faaliyetler, yayın çalışmaları, YTMK kitaplık olanakları, aidat tahsilatları hakkında bilgi verdi.

 

Sayın ALTIOK, YTMK’nın 32 yıldır, ulaştırma sektörü ve özellikle karayolu ulaşım alt yapısının teorik ve uygulama alanlarındaki gelişmelerine ulusal ve uluslararası boyutlarda katkılar sağlayarak ülkemize hizmet verdiğini, organizasyonların başarısının temelinde, merkez ve taşra teşkilatları ile Karayolları Genel Müdürlüğümüz, üniversitelerimiz ve değerli üyelerimizin verdikleri destek ve moralin çok büyük bir payı olduğunu belirterek verilen bu desteğin devam etmesi dileği ile tüm paydaşlarımıza teşekkür etti, 

Yönetmelikle belirlenen amaçlara uygun olarak hizmet üretme sorumluluğu ile Ülkemiz adına KGM himayesinde gerçekleştirilen faaliyetlerde üyelerin verdiği katkının değerinin çok büyük olduğunu üyelerin sayısını değil gönüllüğü ve bilgi birikimini dikkate alındığını teammül olarak en az 10 yıl tecrübeli adayların Komite’ye üye olarak kabul edildiğini belirterek, bu dönemde vefat eden Kurucu üyemiz Atalay COŞKUNOĞLU’nun ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Komite’nin karayolu ve karayolu ulaşımı konularında faaliyet gösteren; Uluslararası Yol Federasyonu, Uluslararası Tünel ve Yer Altı Yapıları Birliği ve Yer Altı Yapılarında Güvenlik Operasyonları Komitesi ile olan üyeliklerinin devam ettirildiğini,  

Üyesi olunan Uluslararası Yol Federasyonu (IRF)’in, İsviçre'nin Cenevre Kantonu'nda yerleşik kar amacı gütmeyen uluslararası küresel ve bağımsız bir kuruluş olduğunu, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Atayla VARLIK’ın, Komitemizde IRF ile ilgili faaliyetlerden sorumlu olduğunu, IRF tarafından düzenlenen toplantılarda YTMK adına oy kullanmaya yetkili olarak katıldığını, Komitemiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hamdi AYDIN’ın da IRF yönetim kurulunda görevine devam ettiğini,

Üyesi oluna diğer uluslararası Teşkilat, Uluslararası Tünelcilik ve Yeraltı Yapıları Birliği (ITA)’nın, 1974 yılında on dokuz ülkenin girişimiyle İsviçre'nin Cenevre Kantonu'nda İsviçre kanunlarına göre kurulmuş olduğunu Komitemiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hamdi AYDIN’ın, ITA’da 2019-2022 yılları arası için Yürütme Konseyi üyeliği devam ettiğini, Yönetim Kurulu Üyemiz Huseyin Sait SARGIN’ın ise ITA aktivitelerinde YTMK adına oy kullanma yetkisine sahip olup Komitemizde ITA’nın faaliyetlerinden de sorumlu olduğunu,

ITA organizasyonu altında güvenlik, eğitim, yeraltı alanlarının kullanımı ve teknoloji olmak üzere ana konularda faaliyet gösteren 4 adet komite mevcut olduğunu bu komiteler’den biri olan Dünya Yol Birliği-PIARC ve Avrupa Yangın Araştırma Kuruluşlarının iş birliği ile kurulan ITA-COSUF, “Yeraltı Yapıları Birliği ve Yeraltı Yapılarında Güvenlik İşbirliği” Komitesi’nin YTMK’nın üye olarak faaliyetlerini takip ettiği diğer bir organizasyon olduğunu,

 

ITA tarafından her yıl Ocak ayında üye ülkelerden talep edilen planlanan ve mevcut tünel faaliyetleri ile tünellere yönelik istatistiki verileri kapsayan ITA 2021 yılı Faaliyet Raporu’nun Komitemiz tarafından her yıl olduğu gibi bu yılda Komite sekreteryası tarafından düzenlenerek ITA’ya gönderildiğini, 78 üye ülkeye ait bu raporları bir araya getirerek hazırlanan 2021 yılı ITA Activity Report’un, ITA web sayfasında yayınlanarak erişime açıldığını,     

YTMK Yönetim Kurulu’nun 21 Ağustos 2021 tarihinde YTMK Başkanı ve KGM Genel Müdürü Sayın Abdulkadir URALOĞLU tarafından yapılan davet ile duyuruya çıkılan 2021 yılı YTMK ödülleri için başvuru yapan toplam 48 adet eserden 2021 yılı için belirlenen yayınlanma süresinde olmaması nedeniyle 2 adet bildiri değerlendirme dışı bırakıldığını, Seçici Kurul tarafından 1 adet Doktora ve 1 adet Yüksek Lisans tezi ve 3 adet Bildiri Yönetim Kurulu Başkanı’nın onayına sunularak Ödül’e layık görüldüğünü bu eserlerin;

Doktora Tezi dalında; Hakan DEMİRCİ, Dr. İnş. Müh.

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

“Batı Anadolu Büyük Menderes HAVZASI Ve Çevresindeki Roma Ve Türk Dönemi Köprü Mimarisinin Gelişimi Ve Tipolojisi (2. YY. - 15. YY. Arası)” konulu eser,

Yüksek Lisans Tezi dalında; Göknur BERBER, İnş. Yük. Müh.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi

“Doğu Karadeniz Bölgesinde Ulaştırma Açısından Lojistik Üs Yerlerinin Seçiminin Araştırılması” konulu eser,

Makale / Bildiri dalında;

  1. Selçuk BAŞ, Chuan-Zhi DONG, Nurdan M. APAYDIN, Alper İLKİ, F. Necati ÇATBAŞ

“Hanger replacement influence on seismic response of suspension bridges: Implementation to the Bosphorus Bridge subjected to multi-support excitation”, Earthquake Engineering Structural Dynamics, Vol.49

  1. Serkan BİLİCİ, Mustafa ZEYBEK

“An Approach For The Automated Extraction Of Road Surface Distress From a UAV-Derived Point Cloud”, Automation in Construction, Vol. 137

  1. Özgür SATICI, Tamer TOPAL

“Assessment of Damage Zone Thickness and Wall Convergence For Tunnels Excavated In Strain-Softening Rock Masses”, Tunnelling and Underground Space Technology, Vol. 108

 

olduğunu, Ödül yarışmalarında, ödül almaya layık görülen eserler için, YTMK tarafından öngörülen ödüllerin yanı sıra YTMK üyelerimizden gönüllü olanların eşdeğer teşvik verilmesi talebimizin önceden beri devam ettiğini, nu kapsamda desteklerinde dolayı YTMK adına, EMAY A.Ş.’ne teşekkür ettiğini, 

YTMK Yönetmeliği’nin 7nci Maddesi (ı) fıkrasına göre; Yönetim Kurulu’nun geçici veya sürekli olarak “Çalışma Grupları” kurabileceği, Çalışma Gruplarında veya Milli Komite’nin diğer işlerinde ücretli görevliler çalıştırabileceği, bu görevlilerin Milli Komite üyesi olmalarının gerekli olmayabileceği belirterek, Önceki dönemlerde kurulan çalışma gruplarının bazılarını aktivitelerini tamamlamaları bazılarında aktif olarak faaliyet göstermemeleri nedeniyle yeni dönemde güncel ihtiyaçlara göre 6 adet çalışma grubu kurulmuştur. Bu gruplarda çalışmak isteyen gönüllü üyeler ile Başkan ve raportörlerini seçimi devam ettiğini bu grupların;

  1. Akıllı Ulaşım Sistemleri Çalışma Grubu
  2. Yol Ve Trafik Güvenliği Çalışma Grubu
  3. Karayolu Tünelleri Çalışma Grubu
  4. Malzeme Ocakları Çalışma Grubu
  5. Ulaştırma Ve Eğitim Çalışma Grubu
  6. Karayolu Çevre Ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu olduğunu,

Çalışma Grupları kapsamında 3nolu çalışma grubu üyelerinin, üyesi bulunduğumuz Uluslararası Tünelcilik ve Yer Altı Yapıları Birliği (ITA) “Çalışma Grupları ile etkileşimli olarak çalışması tasarlandığını,  

2021 yılı faaliyetleri kapsamında; 2017 yılında 7ncisi düzenlenen ve geleneksel hale gelen 8. Ulusal asfalt Sempozyum ve Sergisi, 8-9 Aralık 2021 tarihlerinde Sheraton Ankara Hotel & Convention Center'da Asfalt Müteahhitleri Derneği ile birlikte düzenlendiğini, “Dijital Dönüşüm ve Mobilite için Asfalt 4.0" teması ile gerçekleştirilen Sempozyuma akademik katkı sağlamak amacıyla toplanan 27 adet Bildiri; Kurum temsilcileri ve Akademisyenler’in katılımı ile oluşturulan 30 Kişilik “Bilim Kurulu” tarafından değerlendirilen 15 adet bildiri, Yürütme Kurulu’nunda sempozyumda sözlü sunum yapılması için seçildiğin, Sempozyum’a 5 davetli konuşmacının başta EAPA Teknik Müdürü olma üzere 3’ü yabancı salgın döneminde alınan önlemler nedeniyle fiziksel katılım sağlayamamış, sunumlarını çevrimiçi olarak gerçekleştirildiğini,

            8. Ulusal Asfalt Sempozyumu ve Sergisi’ne sektörün yetkilileri de çok büyük ilgi göstermiş olup kayıt yaptıran 1356 kişiden, 911 kişi sempozyuma katılım gösterdiğini, katılımcı sayısı 2017 yılında düzenlenen Sempozyum katılımcıları ile hemen hemen aynı mertebede gerçekleşmiş olup Salgın tedbirlerinin sürdüğü bir ortamda Sempozyuma talep değişmediğini bir miktar artış gösterdiğini sempozyuma katılan dinleyicilerin %69’u Kamu Görevlisi, %25’i Özel Sektör Çalışanı ve %6’sı Üniversite ya da STK Görevlisi olarak kayıt altına alındığını, 

Komite olarak üyesi bulunduğumuz IRF, ITA ve ITA Yer Altı Yapılarında Güvenlik Operasyonları Komitesinin aktivitelerine imkanlarımızı dahilinde katılım sağlandığını,  

Yollar Türk Milli Komitesi olarak üyesi olduğumuz ITA tarafından düzenlenen 20-24 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen Tünel Haftası’na YTMK adına YÜKSEL PROJE INC. çalışanı Sabri Cansu AKBAY’ın “Zigana Tüneli” sunumu ile TTS Mühendislik ve Mimarlık Inc. çalışanı Tunahan KARTAL’ın ise “Ovit Tüneli” sunumu ile katılım sağladığını,   

Dünya çapındaki tünelcilik projelerine ilgiyi artırmak, endüstriyi her yaştan öğrenci ve topluma tanıtmak amacıyla her yıl 4 Aralık’ta düzenlenen “Dünya Tünelcilik Günü” 2021 yılında da 3-4 Aralık 2021 yılında gerçekleştirilen Tünelcilik Ödülleri’nin son gününde kutlandığını, organize edilen etkinlikler kapsamında oluşturulan çevrimiçi konferanslarda konuşma yapmak üzere ITA üyesi olan ülkelere fırsat verilmiş, ITA’da “Young Member” olarak görev alan EMAY çalışanı Maden Yük. Müh. Sayın Herman NURNUR ile Kolin İnşaat çalışanları İnş. Müh. Şevket KILIÇ ve Onur AKSU yapmış olduğu “Türkiye’de Yeraltı Yapıları ve Tuneller” konulu ortak sunum ile Dünya Tünelcilik Günü” kutlamalarına YTMK adına katıldığını,

Üyesi olduğumuz IRF’in yıllık sonbahar konferansı, 20 ve 21 Ekim 2021 tarihlerinde “İnovasyon: Sürdürülebilir Hareketliliğe Giden Yolların Rotası” temasıyla çevrimiçi olarak düzenlenen toplantıda konuyla bağlantılı tezi nedeniyle 2020 yılı YTMK Ödüllerine katılım sağlayan İzmir Demokrasi Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Ziya ÇAKICI “Sinyalize Kavşaklar İçin Optimizasyon Tabanlı Trafik Yönetim Modeli” sunumunu IRF Üyesi olarak Komitemiz adına yaptığını, konferans bitiminde ise IRF Dünya Kongresi'ne 2024 yılında İstanbul'un ev sahipliği yapacağı duyurusu IRF web sayfasında yayınlandığını açıklamıştır.

Komitemiz yayın çalışmalarımız kapsamında hazırlanan 42 adet YTMK yayını, tüm üyelerimize ulaştırılmaya çalışılmıştır. Yayınlarımıza talepler imkanlarımız nispetinde karşılandığını, üyelerimiz söz konusu yayınları ofisimizden temin edilebildikleri gibi Komitemizden alacakları şifre ile YTMK web sitesinden de ulaşabileceğini belirtmiştir.

 13-14 Kasım 2019 tarihleri arasında ilki gerçekleştirilen beton yolların tüm bileşenleri ile tartışıldığı 2. Beton Yollar Kongre ve Sergisi’ni 16-17 Kasım 2022 tarihleri arasında T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayelerinde, Karayolları Genel Müdürlüğü destekleri ve Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği ile iş birliği içerisinde KGM Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu’nda gerçekleştirileceğini,

Ulaşım sistemlerinin farklı boyutları ile ele alınacağı 2023 yılında düzenlenecek Karayolu 5. Ulusal Kongresi ve Sergisi bildiri kabul çalışmalarına bu yıl içerisinde başlanacağını, üniversitelerimizin ilgili anabilim dallarından, kurum ve kuruluşların konu ile ilgili birimlerinden ve ülkemizin ulaşım sektöründen tüm tarafları her Sempozyum için desteklerini beklediklerini,  

Kurum, kuruluş, üniversiteler ve özel sektörün büyük ilgi ve katılım göstermesi beklenen Kongre ile ilgili olarak çalışmalar sürdürüldüğünü,

Tüm bunların yanında uluslararası kuruluşlara üyeliklerimiz sürdürülecek; gerekli görüldüğü hallerde yeni üyelikler için araştırmalar yapılacağını,

Yıl içinde gerek Karayolları Genel Müdürlüğüne gerekse Komitemize gelen ulusal ve uluslararası toplantı teklifleri değerlendirileceğini,

Yukarıda belirtilen faaliyetlerimize ilâve olarak üyelerimizden gelecek öneriler Komitemiz etkinliklerinin zenginleştirilmesini sağlayacaklarını vurgulayarak,

 Başta Sayın Genel Müdürümüz olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerimizle birlikte başarılı çalışmalar yürütüldüğü inancıyla, 2021 yılı faaliyetlerine yaptıkları katkılar ve verdikleri destek için tüm  üyelerimize, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına, Karayolları Genel Müdürlüğüne, Bölge Müdürlüklerine, Üniversitelerimize, Karayolları Vakfına, etkinliklerimize katkı yaparak bizlere yardımcı olan tüm kurum ve kuruluşlara ile çalışmalarını büyük bir sorumluluk ve özveriyle yürüten Komitemiz çalışanlarına da teşekkürlerini ileterek konuşmasını bitirmiştir.

İletişim

KGM Sitesi A Blok Kat: 12 Yücetepe 06100 Ankara / Türkiye
Telefon: (+90) 312 418 79 05 - (+90) 312 417 24 02 - (+90) 312 415 88 10
Faks: (+90) 312 425 82 10
E-Posta: komite@ytmk.org.tr