Karayolları Genel Müdürlüğü ve Yollar Türk Milli Komitesi tarafından 22-23 Kasım tarihlerinde düzenlenen "Karayolu 5. Ulusal Kongresi ve Sergisi", Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürümüz ve YTMK Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Gülşen, Genel Müdür Yardımcılarımız, Daire Başkanlarımız, Bölge Müdürlerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarından çok sayıda bürokrat, karayolcular ve misafirlerin katılımıyla Ankara'da gerçekleştirildi.

 

 

Karayolunun da içinde yer aldığı ulaşım sistemlerinin farklı boyutları ile ele alındığı Kongrede; üniversitelerimizin ilgili anabilim dallarından, kurum ve kuruluşların konu ile ilgili birimlerinden ve ülkemizin ulaşım sektöründen tüm taraflar bir araya getirilerek ülkemizin karayolları; planlama, proje, finansman temini, yapım, işletme ve onarımında karşılaşılan sorunlar çeşitli boyutları ele alınarak son dört yılda dünyadaki araştırmalar, gelişmeler ve yeni uygulama teknikleri ışığında geleceğe yönelik çözüm önerileri irdelenip tartışılmış, ayrıca ülkemiz ulaşımındaki diğer altyapı sistemleri ile bütüncül bir yaklaşım içinde değerlendirilerek, sistemler arası birlikteliğin sağlanması üzerinde hassasiyetle durulmuştur.

 

Kongre Açılış Törenine; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir URALOĞLU, Karayolları Genel Müdürü ve Yollar Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet GÜLŞEN, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın ve çeşitli devlet kuruluşlarının üst düzey yetkilileri, karayolları teşkilatına uzun yıllar hizmet etmiş emektar karayolcular, özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve karayolcular olmak üzere toplam 1.283 kişi katıldı.

 

Kongrenin açılışında konuşan Karayolları Genel Müdürü ve YTMK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Gülşen, ekonomik sistemlerin üzerinde inşa edildiği temel altyapıların en önemlilerinden birinin ulaşım olduğunu belirterek ulaştırma sistemlerinin en önemli ve en yaygın olan bileşeninin ise karayolu ağları olduğunu vurgulamış, farklı ulaşım türleri arasında entegrasyonu sağlayan karayollarının kapıdan kapıya taşıma özelliği ve tüm sektörlere sağladığı dengeli genişleme imkanı ile, ekonomik ve sosyal kalkınmada önemli görev üstlendiğini belirtmiş, “Ülkemizi baştan başa kateden karayolu koridorlarımız üzerinde inşa ettiğimiz yol, köprü ve tünel projeleri, birer mühendislik ve teknoloji harikası olarak dünya vitrinine çıkmakta, önemli ödüllere layık görülerek bizleri gururlandırmaktadır. Bu süreçte, hayata geçirdiğimiz her bir projede, sektörel gelişmeleri, yeni fikirleri, uygulamaları dikkate alan Teşkilatımız, tüm çözüm önerilerini ve farklı bakış açılarını bir arada değerlendirme imkânı sağlayan organizasyonları her zaman desteklemektedir. 2008 yılından bu yana düzenlediğimiz Karayolu Ulusal Kongreleri de bu amaca hizmet etmektedir. Bu kapsamda, Karayolu 5. Ulusal Kongresi'nde dünyadaki son araştırmalar, yeni uygulama teknikleri dikkate alınarak, tartışılıp değerlendirilecektir. Cumhuriyetimizin 100. Yılında geldiğimiz nokta ile hızla dijitalleşen dünyada karayolu ulaşımının geleceği üzerinde durulacaktır. Ayrıca, çağımızın en önemli gerçeklerinden biri olarak önümüzde duran iklim değişikliği ve doğal afetler yine oturumlarda ele alınacaktır." açıklamalarında bulundu.

 

Kongrede yapılacak sunumların Yollar Türk Milli Komitesi bünyesindeki Bilim Kurulunca seçilen bildiri sahipleri ve davetli konuşmacılarla yapılacağını ifade eden Gülşen; Kongre için gönderilen ve Bilim Kurulunun değerlendirmesi sonucu yayınlanma kararı verilen bildirilerin, elektronik ortamda hazırlanacak Kongre Bildiriler Kitabı'nda ilgililerin bilgisine sunulacağını da sözlerine eklemiştir.

 

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sn. Abdulkadir URALOĞLU, yük ve yolcu taşımacılığında aktarmasız ulaşım imkanı vermesi, güzergah seçiminde esneklik sağlaması gibi ana faydaları ile ön plana çıkan karayolları ve karayolu taşımacılığının gelişmiş ülkeler için hem uluslararası hem de yurtiçi taşımacılık faaliyetlerinde kilit bir rol oynadığını belirterek “Ülkemizin dört bir yanında doğu-batı, kuzey-güney demeden ülkemizi baştanbaşa yüksek standartlı yol ağıyla kuşattık. 2002 yılında 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızla sadece 6 ilimiz birbirine bağlıyken, 23 bin 182 kilometre yeni yol yaparak bölünmüş yol ağımızı toplamda 29 bin 283 kilometreye ulaştırdık. Bölünmüş yollarla 77 ilimizin birbiri ile bağlantısını sağladık. Bölünmüş yollar ülkemizin yol ağının yüzde 43'ünü oluşturmasına rağmen bütün yol ağımızda hareket eden trafiğin yüzde 83'üne hizmet vermektedir" şeklinde konuşmuştur.

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı URALOĞLU, Kongre açılışında yaptığı konuşmanın devamında bölünmüş yol yatırımlarıyla trafik güvenliğini artırarak kazalardaki ölüm oranını düşürdüklerini, 100 milyon taşıt-km başına hayatını kaybeden kişi sayısında yüzde 81'lik bir azalma sağlandığını, seyahat konforunu arttırılarak, süresinin kısaltıldığını ve yollarımızdaki ortalama hızı 40 kilometreden 88 kilometreye çıkartıldığını belirterek, 2002 yılında 311 kilometre olan toplam köprü uzunluğunu, yüzde 146 artış ile 765 kilometreye çıkartıldığını, 50 kilometre olan tünel uzunluğumuzu  675 kilometre uzunluğunda 405 adet tünel inşa ederek 725 kilometreye yükseltildiğini

 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmelerin toplumun ulaşım anlayışı ve tarzında yeni eğilimlerin ortaya çıkmasına da neden olduğunu ifade eden Uraloğlu, “Artık elektrikli akıllı araçları kullanılmaya başladığını, 2035'te her iki araçtan birinin elektrikli olacağını ve internet erişim bağlantılı araçların oranının yüzde 68 olacağını öngördüklerini vurgulamıştır. Bu gerçekten hareketle tüm yatırımlarımızın odağına mobilite, dijitalleşme ve çevreye duyarlılığı yerleştirildiğini, tüm ulaşım modlarında seyahat sürelerini azaltmak, trafik güvenliğini arttırmak, mevcut yol kapasitelerini etkin kullanmak ve enerji verimliliği sağlayarak ülke ekonomisine katkı sağlamak için akıllı ulaşım sistemlerini yaygınlaştırıldığını dile getirmiştir.

 

Karayolu altyapısını inşa ederken de teknolojideki gelişme ve küresel trendleri dikkate aldıklarını kaydeden ve yolları akıllı ve otonom teknolojilerle donatarak, hızlı ve emniyetli yol altyapısı tesis ettiklerini belirten Uraloğlu, beş aşamada fiber optik kablo haberleşme altyapısı tesis etmeyi hedeflediklerini; “Birinci aşamada 520, ikinci aşamada 1452 ve şu an yapımı devam eden 1400 kilometrelik üçüncü aşama kapsamında da 310 kilometre olmak üzere toplam 2 bin 282 kilometre fiber optik kablo inşasını tamamladıklarını şu anda 1573 kilometre uzunluğundaki 4. aşama ve 1686 kilometre uzunluğundaki 5. Aşamanın da tamamladığında karayollarında 2 bin 283 kilometre fiber optik kablo uzunluğunu 6 bin 631 kilometreye yükseltileceğini dikkat çekti.

 

Kalkınma Yolu Projesi ve Karayolunda hedeflenen yatırımlarla ilgili de bilgiler veren Uraloğlu, Kalkınma Yolu'nun ülkemizdeki karayolu ağı geçişinin bin 912 kilometre olacağını belirterek bu kapsamda Şanlıurfa ile Ovaköy arasında 320 kilometrelik yeni otoyol yatırımını da planladıklarını söyledi.

 

Sn. Uraloğlu, 12. Kalkınma Planı doğrultusunda 2028 yılında bölünmüş yol ağını 31 bin 250 kilometreye çıkarmayı hedeflediklerini; 2053 hedefleri kapsamında bölünmüş yolları 38 bin 60 kilometreye yükseltmeyi, otoyol çalışmaları kapsamında; Ankara-Kırıkkale arasında bulunan mevcut devlet yolu yoğunluğunu da azaltarak, yük ve yolcu taşımacılığını daha güvenli, hızlı ve konforlu bir şekilde Ankara'nın doğu ve kuzey koridoruna ve buradan da Ortadoğu ve Kafkas ülkelerine aktarılmasına imkan verecek Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu projesi ile özellikle yaz aylarında turizme bağlı artan yolculuk taleplerini, hızlı, konforlu ve güvenli olarak karşılamak ve bölgedeki tarım sektörüne de hizmet edecek Antalya-Alanya Otoyolu ihalelerini  gerçekleştireceklerini, İstanbul'dan Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile başlayıp Sakarya/Akyazı'ya kadar ulaştırılan yüksek standartlı otoyol altyapısını Başkent Ankara’ya ulaştıracak Orta Anadolu Otoyolu Projesini ile Denizli-Burdur-Antalya ve Çanakkale-Balıkesir Otoyol yatırımlarını hayata geçirerek 2028 yılına kadar 1009 kilometre daha yeni otoyol yapmayı hedeflendiğini ifade ederek, alanında uzman katılımcılar tarafından ortaya konacak fikir ve görüşlerin sektöre önemli katkılar sağlayacağı inancında olduğunu söyleyerek konuşmasını tamamlamıştır.

Karayolları Genel Müdürlüğü ve Yollar Türk Milli Komitesi tarafından düzenlenen Karayolu 5. Ulusal Kongresi ve Sergisi'nde 'Türkiye Yüzyılında Ulaşım' oturumunda konuşan Karayolları Genel Müdürü ve YTMK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Gülşen, ülkemizin sahip olduğu stratejik önemin bilinciyle özellikle son 21 yılda gerçekleştirdikleri karayolu yatırımlarının kalkınma hareketinin de omurgasını oluşturduğunu belirtti.

Sektörel gelişmeleri, yeni fikirleri, uygulamaları, tüm çözüm önerilerini dikkate alarak hayata geçirdikleri her bir projenin bu amaca hizmet ettiğini bunun yanında uzakları yakın ederek hayatı kolaylaştırdıklarını söyleyen Gülşen, karayolu fiziki ve geometrik standartlarının yükselmesiyle üretimden tüketime, sanayiden ticarete, yatırımdan istihdama kadar pek çok alandaki gelişimin önünü açtıklarını belirtti.  Karayolları Genel Müdürlüğünün mevcut çalışmaları hakkında özet bilgiler sunan Genel Müdürümüz, toplam 68 bin 726 kilometrelik yol ağının %42'sinin bölünmüş yol haline geldiğini vurgulayarak yol ağının toplam varlık değerinin 118 Milyar $ düzeyine ulaştığını açıkladı. 

 

“Ülkemiz, yüksek standartlı karayolu ağı ile küresel ulaşım koridorlarında söz sahibi bir konuma ulaştı"

 

Tüm bu çalışmaların sonucunda oluşturulan yüksek standartlı karayolu ağı ile Batıdan Doğuya, Kuzeyden Güneye kıtaları birbirine bağlayan bir köprü haline gelen ülkemizin küresel ulaşım koridorlarında söz sahibi bir konuma ulaştığını hatırlatan Gülşen, “Özellikle son dönemde; ülkemizden başlayarak, demiryolu ve karayolu bağlantılarıyla sırasıyla Gürcistan, Azerbaycan ve Hazar Denizi'ne, buradan da (Hazar geçişi kullanılarak) Türkmenistan-Özbekistan-Kırgızistan veya Kazakistan güzergâhını takip ederek Çin'e uzanan Orta Koridor'da; ülkemizi Dilucu Sınır Kapısı'ndan başlayarak Nahcivan ve Zengezur koridoru üzerinden Bakü'ye bağlayan Türkiye-Nahcivan-Azerbaycan Ulaşım Koridoru'nda; Irak'ın FAV Limanı'ndan başlayıp, ülkemizin Ovaköy Sınır Kapısı'na bağlanarak Süveyş Kanalına alternatif teşkil etmek suretiyle Irak'ın FAV limanını Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlamayı amaçlayan Kalkınma Yolu Projesi'nde aktif rol almaktayız." ifadelerini kullandı.

 

Ulaşım sektörüne yönelik küresel trendler ile Karayolları Genel Müdürlüğünün 2024-2028 Stratejik Planındaki “Güvenli, konforlu, akıllı, zamanında ulaştıran, dirençli ve sürdürülebilir yollar" vizyonu dikkate alındığında, 2003-2023 dönemindeki karayolu çalışmalarının öneminin ortaya çıktığını kaydeden Genel Müdürümüz; karayolu kaynaklı çevresel etkilerin azaltılması, enerji verimliliğinin artırılması, tarihi ve kültürel varlıkların korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması için artan bir ivmeyle çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

 

Yolcu ve yük hareketliliğinden ortaya çıkan trafiğin insanlar için fırsat, kolaylık ve imkân sağlarken, trafiğin etkin yönetilmesinin önemli bir faktör olarak önlerinde durduğunu söyleyen Sn. Gülşen, “Konunun stratejik ve disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınması, özellikle ulaştırma projelerinde teknoloji kullanımının daha önemli hale geldiği günümüzde büyük önem arz etmektedir. Bugün artık sürücü, araç, yol ve altyapı gibi ulaşım ve bütün bileşenlerinin düzenlenebildiği, yönlendirilebildiği elektronik ve bilişim teknolojileri kullanılabilmekte ve bu uygulamaları barındıran akıllı ulaşım sistemlerinin kapsamı genişlemektedir." açıklamalarında bulundu.

 

Sn. Gülşen Türkiye Yüzyılında Karayolları Genel Müdürlüğünün orta ve uzun dönemli çalışma alanlarını şöyle özetledi: “Otomobil ve taşıt sahipliğinin artış beklentilerine uygun olarak, tek yol, bölünmüş yol, otoyol, tünel ve köprülerin fiziki ve geometrik standartlarının iyileştirilmesi ile yeni yapım çalışmalarına devam edilmesi, Karayolu kullanı Türkiye Yüzyılında Karayolları Genel Müdürlüğünün orta ve uzun dönemli çalışma alanlarını özetleyen Genel Müdürümüz şu ifadeleri kullandı: “Otomobil ve taşıt sahipliğinin artış beklentilerine uygun olarak, tek yol, bölünmüş yol, otoyol, tünel ve köprülerin fiziki ve geometrik standartlarının iyileştirilmesi ile yeni yapım çalışmalarına devam edilmesi, Karayolu kullanıcılarının mobilite, konfor ve trafik güvenliği beklentisini istenen seviyede tutabilmek için güvenli sistem yaklaşımı çerçevesinde kendini ifade eden ve affeden yol uygulamalarına ağırlık verilmesi, Karayolu altyapısının planlanmasının, projelendirilmesinin, yapımının ve bakım-işletme çalışmalarının yol kullanıcılarının ihtiyaçları doğrultusunda Karar Destek ve Yönetim Sistemleri kullanılarak yapılması, kesintisiz ve güvenli bir karayolu ulaşımı için bakım-işletme çalışmalarının 7 gün / 24 saat sürdürülmesi, iklim değişikliğinin olumsuz sonuçları sebebiyle yaşanan yangın, sel ve diğer olumsuzluklar ile deprem gibi doğal afetlerin etkilerini minimum seviyeye çekebilmek için dayanıklı ve sürdürülebilir bir karayolu altyapısına yönelik çalışmaların yürütülmesi, olumsuz çevresel etkilerin azaltılması ve gelişen teknolojilere bağlı olarak otonom ve elektrikli taşıtların ihtiyaç duyduğu fiziki ve geometrik düzenlemeler, işaretlemeler, elektrik şebeke altyapı tesisi, şarj istasyonları ve diğer çalışmaların ilgili kurumlarla eş güdüm içerisinde başlatılması, AUS çalışmalarının artan bir ivme ile sürdürülmesi, kısıtlı kamu kaynakları sebebiyle karayolu altyapı yatırımlarında, özel sektörün katılımını sağlayan alternatif finans uygulamalarına devam edilmesi"

 

Açılış Töreni sonrasında, sektörün önemli temsilcilerinden 5 ana sponsor olmak üzere 29 firmanın katıldığı Serginin açılışını yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir URALOĞLU ve beraberindeki davetliler daha sonra stantları gezerek firma yetkililerinden bilgi aldılar.

 

Karayolları Genel Müdürlüğü ve Yollar Türk Milli Komitesi tarafından düzenlenen Karayolu 5. Ulusal Kongresi ve Sergisi'nde 'Türkiye Yüzyılında Ulaşım' oturumunda konuşan Genel Müdürümüz Ahmet Gülşen, ülkemizin sahip olduğu stratejik önemin bilinciyle özellikle son 21 yılda gerçekleştirdikleri karayolu yatırımlarının kalkınma hareketinin de omurgasını oluşturduğunu belirtti.

Sektörel gelişmeleri, yeni fikirleri, uygulamaları, tüm çözüm önerilerini dikkate alarak hayata geçirdikleri her bir projenin bu amaca hizmet ettiğini bunun yanında uzakları yakın ederek hayatı kolaylaştırdıklarını söyleyen Gülşen, karayolu fiziki ve geometrik standartlarının yükselmesiyle üretimden tüketime, sanayiden ticarete, yatırımdan istihdama kadar pek çok alandaki gelişimin önünü açtıklarını belirtti.  Karayolları Genel Müdürlüğünün mevcut çalışmaları hakkında özet bilgiler sunan Genel Müdürümüz, toplam 68 bin 726 kilometrelik yol ağının %42'sinin bölünmüş yol haline geldiğini vurgulayarak yol ağının toplam varlık değerinin 118 Milyar $ düzeyine ulaştığını açıkladı. 

 

İki gün devam eden Kongrenin birinci gününde Karayolları Genel Müdürü Ahmet GÜLŞEN, TCDD Genel Müdürü Hasan PEZÜK, Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın EYİGÜN, DHMİ Genel Müdürü Hüseyin KESKİN ve DGM Ünal BAYLAN’on konuşmacı olarak katıldığı “Türkiye Yüzyılında Ulaşım” panelinde Genel Müdürlerimiz değerli görüşlerini ve konu ile ilgili yaptıkları çalışmaları dinleyicilere aktarmışlar daha sonra “Karayolu Tarihi ve AUS Uygulamaları” ile “Karayollarında Tünel ve Geoteknik Çözüm Uygulamaları” konulu oturumlar gerçekleştirilmiştir. İkinci günün programında yer alan “İklim Değişikliği, Doğal Afetler  ve Karayolları” konulu panelde karayollarımız özelinde ülkemizde karşılaşılan doğal afetlerde kurumsal müdahalelerde yapılan uygulamalar dile getirilmiş, daha sonra “Karayollarında Sürdürülebilirlik ve Tasarım” ile “Karayollarında Üstyapı” oturumları gerçekleştirilmiştir. Kongre’de 2 panel ve 4 Oturumda toplam 26 konuşmacı değerli bilgi, tecrübe ve çalışmalarını katılımcılarla paylaşmışlardır.

İlki 2008, ikincisi 2011, üçüncüsü 2014, dördüncüsü 2018 yıllarında gerçekleştirilen Karayolu Ulusal Kongresi’nin beşincisinin kapanış oturumunda konuşan Yollar Türk Milli Komitesi Genel Sekreteri Şenol ALTIOK, “Yollar Türk Milli Komitesi’nin düzenlediği Kongremizde gerçekleştirilen 2 panel ve 5 oturumda konusunda uzman bilim adamları, emekli karayolcular, bürokratlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, gerek doğrudan katkı sağlayarak gerek katılım sağlayarak onurlandıklarını, Kongre sonuçlarının karayolları camiasına, ülkemize, bulunduğumuz coğrafyaya hayırlı sonuçlar getirmesi temennisi ile Kongrenin kapanışını yapmıştır. 

 

 

İletişim

KGM Sitesi A Blok Kat: 12 Yücetepe 06100 Ankara / Türkiye
Telefon: (+90) 312 418 79 05 - (+90) 312 417 24 02 - (+90) 312 415 88 10
Faks: (+90) 312 425 82 10
E-Posta: komite@ytmk.org.tr