Karayolunun da içinde yer aldığı ulaşım sistemlerinin farklı boyutları ile ele alındığı Kongrede; üniversitelerimizin ilgili anabilim dallarından, kurum ve kuruluşların konu ile ilgili birimlerinden ve ülkemizin ulaşım sektöründen tüm taraflar bir araya getirilerek ülkemizin karayolları; planlama, proje, finansman temini, yapım, işletme ve onarımında karşılaşılan sorunlar çeşitli boyutları ele alınarak son dört yılda dünyadaki araştırmalar, gelişmeler ve yeni uygulama teknikleri ışığında geleceğe yönelik çözüm önerileri irdelenip tartışılmış, ayrıca ülkemiz ulaşımındaki diğer altyapı sistemleri ile bütüncül bir yaklaşım içinde değerlendirilerek, sistemler arası birlikteliğin sağlanması üzerinde hassasiyetle durulmuştur.

Kongre Açılış Törenine; Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İSKURT, Karayolları Genel Müdürü ve Yollar Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir URALOĞLU, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın ve çeşitli devlet kuruluşlarının üst düzey yetkilileri, karayolları teşkilatına uzun yıllar hizmet etmiş emektar karayolcular, özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve karayolcular olmak üzere toplam 872 kişi katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İSKURT, Kongre açılışında yaptığı konuşmasında, değişimin ve dönüşümün baş döndürücü bir hızla gerçekleştiği günümüzde, kalkınma ve toplum refahının artırılmasında en etkin unsurlardan birinin ulaşım olduğunu söyleyerek güçlü ulaşım sistemine sahip olmayan bir ülkede, gelişmiş bir ekonomik ve sosyal düzeyden söz etmenin mümkün olamayacağına dikkat çekti.

Avrupa, Asya, Afrika gibi üç büyük kıtanın kalbi konumundaki Türkiye'nin kara, hava, deniz ve demiryolu ulaşımıyla ticaretin kilit noktası durumunda bulunduğunu belirten İSKURT, son yıllardaki atılımlarla ülkenin doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi ile erişilebilir hale gelmesinin, stratejik anlam ve önemini artırdığını dile getirdi.

20. yüzyıl ortalarında motorlu araçların insan hayatına girmesiyle kapıdan kapıya taşımacılıkta karayolu ulaşımının geliştiğini söyleyen İSKURT, pek çok ülkede hakim mod haline gelen karayolu ağırlıklı ulaşım politikalarının ülkemizde 1950’lerde ivme kazanmaya başladığını, 2000’li yıllarda ise karayolu ulaşımında atağa geçildiğini ve ülkemizin ulaşım ve erişimini artıracak yoğun bir çalışmanın başladığını anlattı. Bugün kamu özel sektör iş birliği alanında uzmanlaşmış firmalarla iş birliği içerisinde projelerin gerçekleştirildiğini belirten İSKURT, bölgelerin dengeli kalkınmasını sağlamak, vatandaşlarımızın yaşam standardını yükseltmek, yollarımızda güvenli ve konforlu bir trafik hizmeti vermek amacıyla başlatılan bölünmüş yol çalışmalarında yeni bir dönem açıldığını ifade etti. Yapılan çalışmalarla ülkenin karayolu trafiğinin bugün yüzde 80'inin bölünmüş yollarla gerçekleştiğine dikkati çeken İSKURT, 26.400 kilometreye ulaşan bölünmüş yol ağının, toplam yol ağının % 38,5'ini oluşturduğunu kaydetti.

Yapımı sürdürülen ve planlanan projelerle 2023 yılında otoyol ağının 4.500 km’nin üzerine çıkarılmasının hedeflendiğini belirten İSKURT, yeni yollar yaparak, yolların standardını yükselterek akaryakıt ve iş gücü tasarrufundan yılda 17.7 milyar TL’lik ekonomik fayda sağlandığını ifade etti. Yeni projelerle ülkemizi sadece karayolları ile değil bütün ulaşım sektörlerinin birbiri ile entegre olduğu ağlarla donatmayı hedeflediklerini söyledi. Bu süreçte özel sektöründe önemli bir rol üstlendiğini belirten İSKURT, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonraki çalışmalarda da Bakanlığın sektörün ve sektör temsilcilerinin yanında olacağını ifade etti.

Karayolları ağının diğer ulaşım modlarıyla entegrasyonu, mega projeler, ulaştırma sektörünün gelecek vizyonunun belirleyicisi olan çevre duyarlılığı, sürdürülebilir mühendislik uygulamaları, altyapıda kullanılan teknikler ve trafik güvenliği gibi pek çok konunun Kongre'de ele alınacağını açıklayan Enver İSKURT, alanında uzman katılımcılar tarafından ortaya konacak fikir ve görüşlerin sektöre önemli katkılar sağlayacağı inancında olduğunu söyleyerek konuşmasını tamamladı.

Açılış Töreni’nde söz alan Karayolları Genel Müdürü ve Yollar Türk Milli Komitesi Başkanı Abdulkadir URALOĞLU da konuşmasına, esnek yapısı nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en çok tercih edilen ulaşımın karayolu olduğunu söyleyerek başladı. En büyük hedeflerinin, 2003'te başlayan ve devrim niteliğindeki yeniliklerle ülkenin ulaşım ağının çehresini değiştiren hizmetleri sürdürmek olduğuna işaret eden URALOĞLU, tüm talepleri karşılama gayretiyle karayolu ağını, işlevini layıkıyla yerine getirebilecek kapasite ve standartlara ulaştırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda 2.753 km otoyol, 31.033 km devlet yolu ve 34.146 km il yolu olmak üzere toplam 67.932 km yol ağının bulunduğuna dikkati çeken URALOĞLU, bu yolların 39.274 km’sinin sathi kaplama, 25.230 km’sinin bitümlü sıcak karışım kaplama olduğunu söyledi.

2003 yılından itibaren 20.417 km bölünmüş yol yapılarak bölünmüş yol uzunluğunun 26.518 km’ye ulaştırıldığını ve bu sayede 76 ilimizin bölünmüş yollarla birbirine bağlandığını anlatan URALOĞLU, bölünmüş yol uzunluğunu gelecek yıl 27.870 km’ye, 2023'te de 31.864 km’ye ulaştırmayı hedeflediklerini bildirdi.

2003 yılından bu yana sürdürülen çalışmalarla köprülerde %87, tünellerde %826’lık bir artış sağlandığını belirten URALOĞLU, Ovit Tüneli, Cankurtaran Tüneli, Ilgaz Tüneli, Nissibi Köprüsü, Ağın Köprüsü gibi birçok eserin bitirilerek hizmete açıldığını söyledi. 2.753 km’ye ulaşan otoyol ağının 464 km’si Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılmış olup halen çalışmaları devam eden 865 km’lik yolun tamamlanmasıyla yol ağının 3.618 km’ye ulaşacağını açıklayan URALOĞLU, son dönemlerde gerçekleştirilen otoyol çalışmalarıyla dünya çapında ses getiren Osmangazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün de hizmete sunulduğunu belirtti. Ayrıca Kuzey Marmara Otoyolu ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nda da ciddi mesafelerin kaydedildiğini ifade eden URALOĞLU, yine önemli bir proje olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün bitirildiğinde 2.023 m orta açıklıkla dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsü olacağını bildirdi.

Karayolları teşkilatının, tüm çalışmalarda bilim ve teknolojinin yol gösteren ışığını izleyerek, kendini sürekli güncellediğini belirten URALOĞLU, karayolu sektörünü yakından ilgilendiren konuların, tüm detaylarıyla tartışılabileceği bilimsel platformların oluşturulmasına da özen gösterildiğini vurgulayarak Karayolu Ulusal Kongresi’nin, bu anlayışın bir tezahürü olduğunu söyledi. Kongrede son dört yılda dünyadaki araştırmaların, gelişmelerin ve yeni uygulama tekniklerinin konuşulacağını ifade eden URALOĞLU, “ülkemiz ulaşımındaki diğer altyapı sistemleri ile bütüncül bir yaklaşım içinde değerlendirilerek, sistemler arası birlikteliğin sağlanması üzerinde de hassasiyetle durulacaktır” dedi.

Kongre kapsamında, ülkemizde karayolu yapımında önemli yeri olan özel yapı elemanlarının imalatı, uygulanması ile ilgili yerli ve yabancı makine, ekipman, teçhizat, malzeme imalatçıları ile tedarikçilerinin katıldığı bir serginin de düzenlediğini hatırlatan URALOĞLU, Kongrede gerçekleştirilecek olan panel ve oturumlara katılarak düşüncelerini paylaşacak olan katılımcılara teşekkür ederek sözlerini tamamladı. 

Açılış Töreni sonrasında, sektörün önemli temsilcilerinden 13 firmanın katıldığı Serginin açılışını yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İSKURT ve beraberindeki davetliler daha sonra stantları gezerek firma yetkililerinden bilgi aldılar.

İki gün devam eden Kongrenin birinci gününde “Karayolu Yaşam Döngüsü Analizleri” konulu bir panel ile “Karayollarında Mega Projeler” ve “Karayolu Akıllı Ulaşım Sistemleri” konulu oturumlar gerçekleştirildi. İkinci günün programında yer alan “Teknik Yönleri ile Karayolu” başlıklı oturumda Kongreye gönderilen teknik bildirilerden “Bilim Kurulu Üyeleri” tarafından seçilen dört bildirinin sunumu yapıldı. Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir URALOĞLU, TCDD Genel Müdürü İsa APAYDIN ve Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Erol ÇITAK’ın konuşmacı olarak katıldığı “Karayolu Ulaştırması ve Diğer Ulaşım Modları ile Entegrasyonu” konulu oturumda ise Genel Müdürlerimiz değerli görüşlerini ve konu ile ilgili yaptıkları çalışmaları dinleyicilere aktardılar. Emekli Karayolları Genel Müdürü, Yollar Türk Milli Komitesi Kurucu Başkanı ve Vecdi Diker Çalışma Grubu Başkanı Atalay COŞKUNOĞLU’nun oturum başkanı ve Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir URALOĞLU, Çalışma Grubu Üyelerinden Suat ATAY ve Hikmet ERKUT’un konuşmacı olarak katıldığı “Vecdi Diker Çalışma Grubu” oturumundan sonra Karayolları Genel Müdürü ve YTMK Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir URALOĞLU’nun yaptığı konuşmayla sona eren Kongre’de 21 konuşmacı değerli bilgi, tecrübe ve çalışmalarını katılımcılarla paylaştılar.

Abdulkadir URALOĞLU, ilki 2008, ikincisi 2011, üçüncüsü 2014 yıllarında gerçekleştirilen Karayolu Ulusal Kongresi’nin dördüncüsünün de başarı ile tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek başladığı kapanış konuşmasında; “Yollar Türk Milli Komitesi’nin düzenlediği Kongremizde gerçekleştirilen 1 panel ve 5 oturumda konusunda uzman bilim adamları, emekli karayolcular, bürokratlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, gerek doğrudan katkı sağlayarak gerek katılım sağlayarak bizleri onurlandırdılar. Ben bu anlamda hepsine tekrar teşekkür ediyorum. Oturumlarımızda; çözüm odaklı sağduyulu değerli konuşmalar yapıldı, önemli görüşler ve düşünceler ortaya konuldu” dedi.

Kongre’de yapılan sunumlarla ilgili kısa bilgiler vereceğini belirten URALOĞLU, ilk gün “Karayolu Yaşam Döngüsü Analizleri” konulu Panelde, yapım, bakım, sanat yapılarındaki maliyetlerin analizleri ile ilgili bilgilere değinildiğini, konuyla ilgili sunumlar yapıldığını, özellikle çevre ve kaynakların kullanımı ile ilgili konularda konuşmacılar tarafından önemli bilgiler aktarıldığını söyledi.

Ülkemizde devam eden mega projeler olduğunu ve bunların önemli bir bölümünün Yap-İşlet-Devret modeli ile gerçekleştirildiğini anlatan URALOĞLU, bunun yeni bir yöntem olmadığını, söz konusu yöntemin geçmişte 1800’lerde İstanbul’da Karaköy - Beyoğlu arasında yapılan bir tünelde (Karaköy Tüneli) uygulandığını ve yakın zamanda ise 2000’ler de başlayan Göcek Tüneli’nin de Yap-İşlet-Devret modeli uygulaması ile gerçekleştirildiğini söyledi. Bu yöntemin daha sonra büyük projelerde uygulandığını belirten URALOĞLU, edinilen tecrübelerden ve yapılan eleştirilerden dersler çıkarıldığını, bundan sonra da yöntemin geliştirilerek uygulanmaya devam edileceğini ifade etti.  Yap-İşlet-Devret yönteminin bir finansman modeli olduğu gibi aynı zamanda bir yapım modeli de olduğunu söyleyen URALOĞLU, sunumlarda Türkiye’de bu modelle yapılmış projelerle ilgili avantaj ve dezavantajların konuşulduğunu belirtti.

Karayolu Akıllı Ulaşım Sistemleri ile ilgili olarak, imkanların doğru kullanılıp yapılan işleri tam kapasite ile kullanabilme ve riskleri azaltabilme adına bu çalışmaların bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirten URALOĞLU, kurum olarak çalışmalara başladıklarını ve ulaşım camiasındaki diğer sektörlerdeki gelişmeleri de yakından takip ettiklerini söyledi.

1960’lar da bilgisayarı ilk kullanan kurum olan Karayolları Genel Müdürlüğünün akıllı ulaşım sistemlerine geçişinin ücret toplama sistemlerinin kullanımı ile başladığını dolayısı ile İstanbul Boğaziçi Köprüsünün açılması ile başlayan bir süreç olduğunu anlatan URALOĞLU, sunumlarda coğrafi bilgi sistemleri kapsamında yürütülen çalışmalar ve milli navigasyon sisteminin geliştirilmesi ile ilgili bilgilerin de aktarıldığını belirtti.

İkinci gün sabah oturumunda sunulan bildirilerde; karayollarının çevresel etkilerinin araştırılmasının gerekliliği ve sera gazı salınımının azaltılması için üzerinde çalışılan elektrikli otomobiller ve araçlar hakkında bilgi verildiğini, Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılan Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu ve kapsamında, Osman Gazi Köprüsü Güney Yaklaşım Viyadüğünün anlatıldığını, yapımı devam eden Trabzon-Gümüşhane-Erzurum aksı üzerinde bulunan Zigana Tüneli hakkında bilgi verildiğini ve üstyapı sistemlerindeki yol ağının tümüyle Bitümlü Sıcak Karışımlı olarak planlandığı ülkemizde yapılan çalışmaların aktarıldığını anlatan URALOĞLU, konularla ilgili olarak kendi görüşlerini de katılımcılarla paylaştı.

Karayolu Ulaştırması ve Diğer Ulaşım Modları ile Entegrasyonu ile ilgili oturumda, karayollarındaki yük ve yolcu taşıma oranlarının %80-%90 olduğunun konuşulduğunu, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nde ve Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nde entegrasyonla ilgili olarak ne gibi çalışmalar yapıldığının öğrenildiğini söyleyen URALOĞLU, 2023 yılında demiryollarında %15’lik bir yük taşıma oranına erişileceğinin beyan edildiğini ve tabii ki Karayolları camiası olarak bundan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Son oturumda ise Vecdi Diker Çalışma Grubu’nun görüşleri ve düşüncelerinin alındığını, Vecdi Diker Çalışma Grubu üyelerinin görüşleri, duruşları ve davranışları ile karayolculara rehber olduklarını düşündüğünü belirten URALOĞLU, kendilerinin de bu anlamda grup üyelerinin görüşlerine daima önem vereceklerini söyledi.

Dördüncüsü gerçekleştirilen Kongre’den duydukları memnuniyeti ifade eden Abdulkadir URALOĞLU, Kongre sonuçlarının karayolları camiasına, ülkemize, bulunduğumuz coğrafyaya hayırlı sonuçlar getirmesi temennisi ile konuşmasını tamamladı. 

İletişim

KGM Sitesi A Blok Kat: 12 Yücetepe 06100 Ankara / Türkiye
Telefon: (+90) 312 418 79 05 - (+90) 312 417 24 02 - (+90) 312 415 88 10
Faks: (+90) 312 425 82 10
E-Posta: komite@ytmk.org.tr