Asfalt konusunda çalışan yol otoritelerini, akademisyenleri, üreticileri ve uygulayıcıları bir araya getirerek, asfalt kaplamalı yol üst yapılarının tasarımı, yapımı, bakımı konularında teorik ve pratik çalışmalarla ilgili yeni buluşları, teknolojik gelişmeleri, karşılaşılan sorunları ve çözüm önerilerini, tartışarak bilime ve uygulamaya ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmak amacı ile düzenlenen “7. Ulusal Asfalt Sempozyumu ve Sergisi” Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı himayelerinde Karayolları Genel Müdürlüğü’nün önderliğinde, Yollar Türk Milli Komitesi ve Türkiye Asfalt Müteahhitleri Derneği’nin işbirliği ile 29-30 Kasım 2017 tarihleri arasında büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Sempozyum açılış törenine Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel COŞKUNYÜREK, Karayolları Genel Müdürü - Yollar Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail KARTAL başta olmak üzere, akademisyenler, sektörde yer alan kurum ve kuruluşların, özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının üst düzey temsilcileri ve sektörde görev alan yaklaşık 1000 kişilik bir topluluk katıldı.

Sempozyumun açılışında bir konuşma yapan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel COŞKUNYÜREK, yol yapımındaki gelişmiş teknolojilerin kullanımı ile vatandaşların karayolu ulaşımındaki beklentilerinin en üst noktaya yükseldiğinden bahsederek, bu beklentileri karşılamak amacı ile yaygın olarak kullanılan mevcut teknolojilerin Ar-Ge çalışmaları ile daha ileri seviyelere taşınmasının gerektiğini belirtti.

Yüksek performanslı, uzun ömürlü ve güvenli yolların yapılması hedeflerine paralel olarak, yol üstyapılarının teşkilinde, farklı iklim, arazi ve çevreye duyarlı, yapım ve bakım maliyeti düşük asfalt imalatlarının gerçekleştirilmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan COŞKUNYÜREK bu ihtiyaçları karşılayabilecek yeni alternatif malzeme ve ürün geliştirmek için yapılan araştırmaların, asfalt konusunda da kesintisiz sürdürüldüğünü ifade etti.

Bu yıl yedincisinin düzenlendiği “Ulusal Asfalt Sempozyumu ve Sergisi”nin de bu amaç için gerçekleştirilen en güzel etkinliklerden biri olduğunu belirten COŞKUNYÜREK asfalt konusunda çalışan yol otoritelerini, akademisyenleri, üreticileri ve uygulayıcıları bir araya getiren Sempozyumun teorik ve pratik çalışmalarla ilgili yeni bulguları, teknolojileri ve karşılaşılan sorunları tartışarak bilime ve uygulamaya ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunan çok önemli bir platform olduğunu söyledi.

Katılımcıların değerli katkı ve önerilerinin, 7. Ulusal Asfalt Sempozyumu’nun amacına ulaşmada daha çok ivme kazandıracağına inandığını belirten COŞKUNYÜREK “bu önemli etkinliği tertip eden ve emeği geçen tüm paydaşlara canı gönülden teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Karayolları Genel Müdürü ve Yollar Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail KARTAL ise konuşmasında, Türkiye’nin bitümlü sıcak karışım üretiminde Avrupa ülkeleri arasında Almanya’dan sonra ikinci sırada yer aldığını belirterek asfalt üretimi ve uygulaması yapan yüklenici, malzeme ve makine tedarikçisi firma sayısının 250’yi aştığını, asfalt üretiminde kullanılan plent sayısının da yaklaşık 750’ye ulaştığını söyledi. Asfalt ve bitüm endüstrisinin, asfaltın çevreye olan etkileri üzerinde uzun yıllardır çalışmalarını sürdürdüğünü belirten KARTAL asfaltın yeniden kullanımı konusuna hız verildiğini ve ülkemizde, ömrünü tamamlayan asfalt kaplamaların yeni yapılacak bitümlü sıcak karışım tabakalarında kullanımı konusunda son yıllarda önemli artışların gerçekleştiğini ve yerinde soğuk geri kazanım çalışmalarının uygulandığını belirtti.

Ülkemizde güvenli, konforlu ve uzun ömürlü yollara artan talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda; yolların bulunduğu bölgenin iklim koşullarına ve yolun geometrik özellikleri ile trafik hacmine uygun bitümlü bağlayıcının kullanılmasına yönelik olarak BSK bitüm sınıfı seçim haritaları yayınlandığını ve kullanıldığını söyleyen KARTAL Karayolları Genel Müdürlüğü’nün araştırma ve geliştirme faaliyetlerini, büyümenin ana ekseni olarak gördüğünü ve Ar-Ge faaliyetlerine büyük önem verildiğini ifade etti.

Açılış Töreni sonrasında, sektörün önemli temsilcilerinden 19 firmanın katıldığı Serginin açılışını yapan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel COŞKUNYÜREK ve beraberindeki davetliler daha sonra stantları gezerek firma yetkililerinden bilgi aldılar.

İki gün süren ve 6 oturumda 24 bildirinin sunulduğu “Sürdürülebilir Üstyapılar için Asfalt” ana temalı Sempozyuma yurt dışından davetli konuşmacı olarak katılan; University of Illinois at Urbana-Champaign’de öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Erol TUTUMLUER, Avrupa Asfalt Üstyapı Birliği Direktörü Dr. Carsten KARCHER ve Basalt-Actien-Gesellschaft Merkez Laboratuvar Müdürü Dr. Reha ÇETİNKAYA birer konuşma yaparak değerli tecrübe ve birikimlerini katılımcılarla paylaştılar.

İletişim

KGM Sitesi A Blok Kat: 12 Yücetepe 06100 Ankara / Türkiye
Telefon: (+90) 312 418 79 05 - (+90) 312 417 24 02 - (+90) 312 415 88 10
Faks: (+90) 312 425 82 10
E-Posta: komite@ytmk.org.tr