Yollar Türk Milli Komitesi'nin 2023 yılında "YTMK Ödül Yönetmeliği" kapsamında düzenlediği Ödül Yarışmasına katılan 10 adet Doktora Tezi, 5 adet Yüksek Lisans Tezi, 24 adet Bildiri ve Makale, Yönetmelik gereği Yönetim Kurulumuzca oluşturulan; “Değerlendirme Kurulu” tarafından değerlendirilmiş ve bu değerlendirmeler sonucunda hazırlanan rapor “Seçici Kurul”a iletilmiştir.

Değerlendirme Kurulu’nun “Seçici Kurul”un değerlendirmesine sunmayı uygun bulduğu eserler, “Seçici Kurul” tarafından tekrar incelenerek Yönetim Kurulu'na sunulmak üzere bir rapor hazırlanmıştır. 

Söz konusu raporu inceleyen Yönetim Kurulu, 1 adet Doktora Tezine, 1 adet Yüksek Lisans Tezine ve 3 adet Bildiriye ödül verilmesine karar vermiştir. Buna göre;

Doktora Tezi dalında; Arş. Gör. Dr. Mehmet RİZELİOĞLU’nun “Tekerlek-Yol Etkileşimine Dayalı Pvdf Sensörleriyle Uluslararası Düzgünsüzlük İndeksinin Belirlenmesi” konulu Doktora Tezi,

Yüksek Lisans Tezi dalında; Mustafa Barışcan AKBELEN’nin “Rijit Kaplamaların Birim Fiyatlarının Oluşturulması ve Türkiye Devlet Yolları Ağında Esnek ve Rijit Kaplamaların İlk Yapım Maliyetlerinin Karşılaştırılması” konulu Yüksek Lisans Tezi,

Bildiri ve Makale dalında;

Doç Dr. Halil İbrahim YUMRUTAŞ ve Dr. Mustafa Yurdabal APAK’ın “Crashworthiness of the bollard system by experimentally validated virtual test” konulu makalesi,

-  Doç Dr. Ufuk KIRBAŞ’ın “The Adverse Effects of Depression-Type Distress on Driving in Asphalt Pavements” konulu makalesi,

 - Dr. Öğr. Üyesi Kaşif Furkan ÖZTÜRK, Prof. Dr. Tufan ÇAKIR ve Doç. Dr. Onur ARAZ’ın “A comparative study to determine seismic response of the box culvert wing wall under influence of soil-structure interaction considering different ground motions” konulu makalesi,

ödül almaya lâyık görülmüştür. 

 

Bu yıl için Yönetim Kurulu kararı ile ödül almaya hak kazanan eserler için Doktora Tezi dalında  10.000 TL, Yüksek Lisans Tezi dalında  7500 TL, Bildiri/Makale alan 3 Bildirinin her biri için ayrı ayrı olmak üzere 5000 TL para ödülü verilmesi kararı alınmıştır.

Ödül yarışmalarında, ödül almaya layık görülen eserler için, YTMK tarafından öngörülen ödüllerin yanı sıra YTMK üyelerimizden gönüllü olanların eşdeğer teşvik verilmesi talebimiz önceden beri devam etmektedir. Bu kapsamda Kuruluş üyelerimizden EMAY A.Ş.’nin gönüllü katkılarıyla sağlanan eşdeğer para ödülü ile SARGIN İnşaat A.Ş.’nin gönüllü katkılarıyla sağlanan eşdeğer para ödülü ilave olarak ödül alan eser sahiplerine banka havalesi yoluyla ilgili firmalar tarafından gönderilecektir.

Tüm ödül sahiplerini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz. 

 

İletişim

KGM Sitesi A Blok Kat: 12 Yücetepe 06100 Ankara / Türkiye
Telefon: (+90) 312 418 79 05 - (+90) 312 417 24 02 - (+90) 312 415 88 10
Faks: (+90) 312 425 82 10
E-Posta: komite@ytmk.org.tr