Karayolları Genel Müdürlüğünce 2017-2021 Stratejik Planı kapsamında "Dış Paydaş Beklenti ve Memnuniyet Anketi" çalışmaları yapılmaktadır. Bu bağlamda, bağımsız bir araştırma şirketi tarafından internet ortamında anket tasarlanmış ve http://kgmdispaydas.anadoluarastirma.com adresinden dış paydaşların (kamu kuruluşu, özel sektör, belediyeler ve il özel idareleri, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu iktisadi teşebbüsleri, meslek odaları, üniversiteler ve diğer) kullanımına açılmıştır. Anket girişleri 15 Eylül 2017 tarihine kadar yapılabilecek, bu tarihten sonra ilgili siteye giriş yapılamayacaktır.

Söz konusu anketi Karayolları Genel Müdürlüğü çalışanlarının doldurmaması gerekmektedir. Çalışanlar için ayrı bir anket düzenlenmiş olup kağıt ortamında hazırlanarak tüm çalışanlara dağıtılmak üzere ilgili birimlere gönderilmiştir.

İletişim

KGM Sitesi A Blok Kat: 12 Yücetepe 06100 Ankara / Türkiye
Telefon: (+90) 312 418 79 05 - (+90) 312 417 24 02 - (+90) 312 415 88 10
Faks: (+90) 312 425 82 10
E-Posta: komite@ytmk.org.tr