Yollar Türk Milli Komitesi'nin 2022 yılında "YTMK Ödül Yönetmeliği" kapsamında düzenlediği Ödül Yarışmasına katılan 1 adet Doktora Tezi, 8 adet Yüksek Lisans Tezi, 17 adet Bildiri ve Makale, Yönetmelik gereği Yönetim Kurulumuzca oluşturulan; “Değerlendirme Kurulu” tarafından değerlendirilmiş ve bu değerlendirmeler sonucunda hazırlanan rapor “Seçici Kurul”a iletilmiştir.

Değerlendirme Kurulu’nun “Seçici Kurul”un değerlendirmesine sunmayı uygun bulduğu eserler, “Seçici Kurul” tarafından tekrar incelenerek Yönetim Kurulu'na sunulmak üzere bir rapor hazırlanmıştır. 

Söz konusu raporu inceleyen Yönetim Kurulu, 1 adet Doktora Tezine, 2 adet Yüksek Lisans Tezine ve 3 adet Bildiriye ödül verilmesine karar vermiştir. Buna göre;

Doktora Tezi dalında;  Dr. Özge ERDOĞAN YAMAÇ’ın “Atık Yağ İçeren Kapsüllerin Kendini Onarabilen Bitümlü Sıcak Karışımların Mekanik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi“ konulu Doktora Tezi,

Yüksek Lisans Tezi dalında; İremgül ATICI’nın “Modifiye Bitüm Ve Metal Atığı İçeren Bitümlü Sıcak Karışımların Kar/Buzla Mücadeleye Etkisinin Ve Kendini İyileştirme Özelliklerinin Araştırılması“ konulu Yüksek Lisans Tezi,

Yüksek Lisans Tezi dalında; Mehmet İhsan PEKDEMİR’in “Bisiklet Paylaşım Sisteminin Kullanımına Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi: İzmir BİSİM Örneği“ konulu Yüksek Lisans Tezi,

Bildiri ve Makale dalında;

-   Oruç ALTINTAŞI ve Sedat YALÇINKAYA’nın “Siting charging stations and identifying safe and convenient routes for environmentally sustainable e-scooter systems“ konulu makalesi,

- Cahit GÜRER, Uğur FİDAN ve Burak Enis KORKMAZ’ın “Investigation of Using Conductive Asphalt Concrete With Carbon Fiber Additives In Intelligent Anti-Icing Systems“ konulu makalesi,

 -  Emine Nazan ÜNAL, Muhammet KOMUT ve Şenol ALTIOK’un “Effect of Aggregate and Pavement Types on Skid Resistance Evolution“ konulu makalesi,

ödül almaya lâyık görülmüştür. 

Tüm katılımcılarımıza teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz. 

İletişim

KGM Sitesi A Blok Kat: 12 Yücetepe 06100 Ankara / Türkiye
Telefon: (+90) 312 418 79 05 - (+90) 312 417 24 02 - (+90) 312 415 88 10
Faks: (+90) 312 425 82 10
E-Posta: komite@ytmk.org.tr