Yollar Türk Milli Komitesi'nin 2021 yılında "YTMK Ödül Yönetmeliği" kapsamında düzenlediği Ödül Yarışmasına katılan 6 adet Doktora Tezi, 10 adet Yüksek Lisans Tezi, 32 adet Bildiri ve Makale, Yönetmelik gereği Yönetim Kurulumuzca oluşturulan; “Değerlendirme Kurulu” tarafından değerlendirilmiş ve bu değerlendirmeler sonucunda hazırlanan rapor “Seçici Kurul”a iletilmiştir.

Değerlendirme Kurulu’nun “Seçici Kurul”un değerlendirmesine sunmayı uygun bulduğu eserler, “Seçici Kurul” tarafından tekrar incelenerek Yönetim Kurulu'na sunulmak üzere bir rapor hazırlanmıştır.

Söz konusu raporu inceleyen Yönetim Kurulu, 1 adet Doktora Tezine, 1 adet Yüksek Lisans Tezine ve 3 adet Bildiriye ödül verilmesine karar vermiştir. Buna göre;

Doktora Tezi dalında; Dr. Hakan DEMİRCİ’nin “Batı Anadolu Büyük Menderes HAVZASI ve Çevresindeki Roma ve Türk Dönemi Köprü Mimarisinin Gelişimi ve Tipolojisi (2. YY. - 15. YY. Arası)” konulu Doktora Tezi,

Yüksek Lisans Tezi dalında; Göknur BERBER’in “Doğu Karadeniz Bölgesinde Ulaştırma Açısından Lojistik Üs Yerlerinin Seçiminin Araştırılması” konulu Yüksek Lisans Tezi,

Bildiri ve Makale dalında;

-    Selçuk BAŞ, Chuan-Zhi DONG, Nurdan M. APAYDIN, Alper İLKİ, F. Necati ÇATBAŞ’ın “Hanger Replacement Influence on Seismic Response of Suspension Bridges: Implementation to the Bosphorus Bridge Subjected to Multi-Support Excitation (Asma Köprülerin Askı Değişiminin Sismik Davranışına Olan Etkisi: Çoklu Mesnet Uyarısına Maruz Boğaziçi Köprüsü Uygulaması)” konulu makalesi,

-   Serkan BİÇİCİ ve Mustafa ZEYBEK’in “An Approach for The Automated Extraction of Road Surface Distress From a UAV-Derived Point Cloud (İHA'dan Türetilmiş Nokta Bulutundan Yol Yüzeyi Tehlikesinin Otomatik Olarak Çıkartılması İçin Bir Yaklaşım)” konulu makalesi,

-    Özgür SATICI ve Tamer TOPAL’ın “Assessment of Damage Zone Thickness and Wall Convergence for Tunnels Excavated in Strain-Softening Rock Masses (Gerilme-Yumuşama Kaya Kütlelerinde Kazılan Tüneller İçin Hasar Zonu Kalınlığı ve Duvar Yakınsamasının Değerlendirilmesi)” konulu makalesi,

ödül almaya lâyık görülmüştür.

Tüm katılımcılarımıza teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

İletişim

KGM Sitesi A Blok Kat: 12 Yücetepe 06100 Ankara / Türkiye
Telefon: (+90) 312 418 79 05 - (+90) 312 417 24 02 - (+90) 312 415 88 10
Faks: (+90) 312 425 82 10
E-Posta: komite@ytmk.org.tr