Yollar Türk Milli Komitesi'nin 2020 yılında "YTMK Ödül Yönetmeliği" kapsamında düzenlediği Ödül Yarışmasına katılan 10 adet Doktora Tezi, 8 adet Yüksek Lisans Tezi, 19 adet Bildiri ve Makale, Yönetmelik gereği Yönetim Kurulumuzca oluşturulan; “Değerlendirme Kurulu” tarafından değerlendirilmiş ve bu değerlendirmeler sonucunda hazırlanan rapor “Seçici Kurul”a iletilmiştir.

Değerlendirme Kurulu’nun “Seçici Kurul”un değerlendirmesine sunmayı uygun bulduğu eserler, “Seçici Kurul” tarafından tekrar incelenerek Yönetim Kurulu'na sunulmak üzere bir rapor hazırlanmıştır. 

Söz konusu raporu inceleyen Yönetim Kurulu, 1 adet Doktora Tezine, 1 adet Yüksek Lisans Tezine ve 3 adet Bildiriye ödül verilmesine karar vermiştir. Buna göre;

Doktora Tezi dalında; Dr. Ayşe AVŞİN’in “Tarihi Köprülerin Korunmasında Özgünlük Ölçütünün Değerlendirilmesi” konulu Doktora Tezi,

Yüksek Lisans Tezi dalında; Ali Atilla ARISOY’un “Birbirine Bağlı Akıllı Araçlar İle Gerçek Zamanlı Trafik Yönetimi: D100 Otoyolu Çalışması” konulu Yüksek Lisans Tezi,

Bildiri ve Makale dalında;

-    Ömer KAYA, Ahmet TORTUM, Kadir Diler ALEMDAR ve M. Yasin ÇODUR’un “Site Selection for EVCS in Istanbul by GIS and Multi-Criteria Decision-Making (Coğrafi Bilgi Sistemleri Ve Çok Kriterli Karar Verme İle İstanbul’daki Elektrikli Araç Şarj İstasyon Alan Seçimi)” konulu makalesi,

-   Gülseren DAĞDELENLER, Harun SÖNMEZ ve Charalamsos SAROGLOU’nun “A Flexible System For Selection Of Rock Mass Excavation Method (Kaya Kütlesinin Kazı Yöntemi Seçimi için Esnek Bir Sistem)” konulu makalesi,

-    Murat BOSTANCIOĞLU’nun “Effect of Functional Grading On The Performance Of Flexible Pavement (Fonksiyonel Derecelendirmenin Esnek Kaplamaların Performansları)” konulu makalesi,

ödül almaya lâyık görülmüştür. 

Tüm katılımcılarımıza teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

İletişim

KGM Sitesi A Blok Kat: 12 Yücetepe 06100 Ankara / Türkiye
Telefon: (+90) 312 418 79 05 - (+90) 312 417 24 02 - (+90) 312 415 88 10
Faks: (+90) 312 425 82 10
E-Posta: komite@ytmk.org.tr