Yollar Türk Milli Komitesi'nin 2018 yılında "YTMK Ödül Yönetmeliği" kapsamında düzenlediği Ödül Yarışmasına katılan 4 adet Doktora Tezi, 7 adet Yüksek Lisans Tezi, 11 adet Bildiri ve Makale, Yönetmelik gereği Yönetim Kurulumuzca oluşturulan; “Değerlendirme Kurulu” tarafından değerlendirilmiş ve bu değerlendirmeler sonucunda hazırlanan rapor “Seçici Kurul”a iletilmiştir.

Değerlendirme Kurulu’nun “Seçici Kurul”un değerlendirmesine sunmayı uygun bulduğu eserler, “Seçici Kurul” tarafından tekrar incelenerek Yönetim Kurulu'na sunulmak üzere bir rapor hazırlanmıştır. 

Yönetim Kurulu, 1 adet Doktora Tezi, 2 adet Yüksek Lisans Tezi ve 3 adet Bildiriye ödül verilmesi yönünde hazırlanan "Seçici Kurul" raporunu benimsemiş olup buna göre;

Doktora Tezi dalında; Dr. Öğr. Üyesi Metin Mutlu AYDIN’ın “Şehiriçi Kavşaklardaki Geometrik Disiplinsizliğin Optimize Edilerek İrdelenmesi” konulu Doktora Tezi,

Yüksek Lisans Tezi dalında; Ege Cem SALTIK’ın “Evaluation of Approach Leg Capacities at a Signalized Urban Roundabout (Kent İçi Sinyalize Dönel Kavşak Kollarında Kapasite Değerlendirilmesi)” ve Hameedullah RAUFI’nin “Bitümlü Bağlayıcı ve Asfalt Karışımlarının Nano Malzemelerle Modifikasyonu” konulu Yüksek Lisans Tezleri,

Bildiri ve Makale dalında;

-    Dr. Görkem GÜLHAN, Doç. Dr. Hüseyin CEYLAN ve Prof. Dr. Halim CEYLAN’ın “Using Accessibility Measures in Transit Network Design (Toplu Taşıma Ağı Tasarımında Erişilebilirlik Ölçütlerinin Kullanılması)” konulu makalesi,

-    Dr. Öğr. Üyesi Metin Mutlu AYDIN ve Prof. Dr. Ali TOPAL’ın “Effects of Pavement Surface Deformations on Lane-Changing Behaviours (Yol Yüzey Kaplama Deformasyonlarının Şerit Değiştirme Davranışları Üzerindeki Etkileri)” konulu makalesi,

-    Prof. Dr. Mehmet SALTAN, Prof. Dr. Serdal TERZİ ve Dr. Öğr. Üyesi Şebnem KARAHANÇER’in “Performance Analysis of Nano Modified Bitumen and Hot Mix Asphalt (Nano Malzemelerle Modifiye Edilmiş Bitümlü Sıcak Karışım ve Bitüm Performansının Analizi)” konulu makalesi,

ödül almaya lâyık görülmüştür. 

Tüm katılımcılarımıza teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz. 

İletişim

KGM Sitesi A Blok Kat: 12 Yücetepe 06100 Ankara / Türkiye
Telefon: (+90) 312 418 79 05 - (+90) 312 417 24 02 - (+90) 312 415 88 10
Faks: (+90) 312 425 82 10
E-Posta: komite@ytmk.org.tr