Yollar Türk Milli Komitesi (YTMK) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Kanunu’na göre Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) işbirliği ile kurulmuştur. Yollar Türk Milli Komitesi, ülkemizde karayolu çalışmalarına destek olmayı ve ülkemizi karayolu ve karayolu ulaşımı konularında uluslararası platformlarda daha iyi temsil etmeyi amaçlayan bir kuruluştur.

Komitemiz Yönetim Kurulu:

- Ülkemiz eğitim, araştırma ve uygulama kurumlarına katkıda bulunmak,

- Eğitim ve öğretimi desteklemek,

- Bilimin gelişmesine, bilimsel araştırmaların artırılmasına çalışmak,

- Bilimsel toplantı sayılarının artmasına ve niteliklerinin yükselmesine katkı sağlamak,

amacıyla;

Karayolu Mühendisliği ve Ulaştırması konularında, her yıl bir doktora tezine, bir yüksek lisans tezine ve üç bildiri veya makale’ye, “YTMK ÖDÜL YÖNETMELİĞİ’nde belirtilen koşullarla, ödül verilmesini uygun görmüş olup, bu kararını 1998 yılından itibaren uygulamaktadır.

Buna göre; YTMK 2018 yılı ödülleri, Haziran 2017 - Haziran 2018 tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti üniversiteleri ve araştırma kurumlarında tamamlanmış olan doktora ve yüksek lisans tezlerinden: bir doktora, bir yüksek lisans tezi ile ulusal - uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunulmuş ya da bilimsel dergilerde yayımlanmış bildirilerden / makalelerden üç tanesine verilecektir.

YTMK 2018 ödülleri:

- Doktora tezi için 5.000,00 TL ve ödül belgesi,

- Yüksek lisans tezi için 3.000,00 TL ve ödül belgesi,

- Üç makale ya da bildirinin herbiri için 2.000,00 TL ve ödül belgesi’nden

oluşacaktır.

Ödüllere, üniversiteler veya kurumlarca aday gösterilebileceği gibi, kişisel olarak da başvurulabilecektir. Aday gösterilen tezlerin ya da bildirilerin / makalelerin CD ve orijinalinin, geniş özetinin (400-500 kelimelik) ve aşağıdaki izin formunun başvuru dilekçesi ekinde en geç 31 Temmuz 2018 tarihine kadar, Yollar Türk Milli Komitesi’nin Karayolları Genel Müdürlüğü, Yücetepe 06100 ANKARA adresine; ödüle müracaat edilen eser yabancı dilde ise Türkçe adı, Türkçe geniş özeti ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.

Doktora tezi ve yüksek lisans tezi için yapılan başvurularda ciltli / spiralli ıslak imzalı orijinal tezin veya tezin kabul edildiği üniversitenin enstitü müdürü / bölüm başkanının ıslak imzası ve “Aslının aynıdır” ibaresi ile onaylı örneğinin gönderilmesi istenmektedir. Ayrıca geniş özetin tez içinde yer alan özetten farklı olarak hazırlanması gerekmektedir. Makale ödülüne başvuru yapılabilmesi için; eserin, dergideki yayın yılının, cilt / fasikül sayısının ve sayfa aralığı sayısının belirtilmiş olması gerekmektedir.

Sonuçlar Aralık 2018 içinde belirlenecek ve ilgililere bir yazı ile duyurulacaktır. Ödüllerin, YTMK’nın 2019 yılında yapılacak olan Genel Kurulu’nda verilmesi düşünülmekte olup, kazananların çalışmalarını özetleyen bir sunuş yapmaları da istenebilecektir; ödül alan eserlerin geniş özetine YTMK web sitesinde yer verilecektir.

Gösterilen adaylar arasında ödüle değer eser bulunmaması durumunda o dalda ödül verilmeyecektir.

İlgilenenlerin bilgisine sunulur.

İzin Formu için tıklayınız.

İletişim

KGM Sitesi A Blok Kat: 12 Yücetepe 06100 Ankara / Türkiye
Telefon: (+90) 312 418 79 05 - (+90) 312 417 24 02 - (+90) 312 415 88 10
Faks: (+90) 312 425 82 10
E-Posta: komite@ytmk.org.tr