Yollar Türk Milli Komitesi'nin 2016 yılında "YTMK Ödül Yönetmeliği" kapsamında düzenlediği Ödül Yarışmasına katılan Doktora Tezleri, Yüksek Lisans Tezleri, Bildiri ve Makaleler, Yönetmelik gereği Yönetim Kurulumuzca oluşturulan; “Değerlendirme Kurulu” tarafından değerlendirilmiş ve bu değerlendirmeler sonucunda hazırlanan rapor “Seçici Kurul”a iletilmiştir.

Değerlendirme Kurulu’nun “Seçici Kurul”un değerlendirmesine sunmayı uygun bulduğu eserler, “Seçici Kurul” tarafından tekrar incelenerek Yönetim Kurulu'na sunulmak üzere bir rapor hazırlanmıştır. 

Yönetim Kurulu, 1 adet Doktora Tezi, 1 adet Yüksek Lisans Tezi ve 3 adet Bildiriye ödül verilmesi yönünde hazırlanan "Seçici Kurul" raporunu benimsemiş olup buna göre;

Doktora Tezi dalında; Dr. Burhan ALEESSA ALAM’ın “Fatigue Performance Of Engineered Cementitious Composites (Tasarlanmış Çimento Bağlayıcılı Kompozitlerin Yorulma Performansı)”  konulu Doktora Tezi,

Yüksek Lisans Tezi dalında; Özge ERDOĞAN YAMAÇ’ın “Stiren-Butadien-Sitiren ve Gilsonit’in Birlikte Kullanımının Bitümlü Sıcak Karışımların Mekanik Özellikleri Üzerindeki Etkileri” konulu Yüksek Lisans Tezi,

Bildiri ve Makale dalında;

- Prof.Dr. Ahmet TORTUM ve Yrd.Doç.Dr. Ahmet ATALAY’ın “Spatial Analysis Of Road Mortality Rates In Turkey (Türkiye’de Trafik Kaza Ölüm Oranlarının Mekansal Analizi)” konulu makalesi,

- Doç.Dr. Nurdan MEMİŞOĞLU APAYDIN, Selçuk BAŞ ve Ebru HARMANDAR’ın “Response Of The Fatih Sultan Mehmet Suspension Bridge Under Spatially Varying Multi-Point Earthquake Excitations (Fatih Sultan Mehmet Asma Köprüsünün Değişerek Yayılan Çok Mesnetli Deprem Etki Altındaki Davranışı)” konulu makalesi,

- Ufuk KIRBAŞ ve Prof.Dr. Mustafa KARAŞAHİN’in “Performance Models For Hot Mix Asphalt Pavements In Urban Roads (Kentsel Yollarda Sıcak Karışım Asfalt Üstyapılar İçin Performans Modelleri)” konulu makalesi,

ödül almaya lâyık görülmüştür. 

Tüm katılımcılarımıza teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz. 

İletişim

KGM Sitesi A Blok Kat: 12 Yücetepe 06100 Ankara / Türkiye
Telefon: (+90) 312 418 79 05 - (+90) 312 417 24 02 - (+90) 312 415 88 10
Faks: (+90) 312 425 82 10
E-Posta: komite@ytmk.org.tr