Yollar Türk Milli Komitesi'nin 2015 yılında "YTMK Ödül Yönetmeliği" kapsamında düzenlediği Ödül Yarışmasına katılan Doktora Tezleri, Yüksek Lisans Tezleri, Bildiri ve Makaleler, Yönetmelik gereği YTMK Yönetim Kurulunca oluşturulan; “Değerlendirme Kurulu” tarafından değerlendirilmiş ve bu değerlendirmeler sonucunda hazırlanan rapor “Seçici Kurul”a iletilmiştir.

Değerlendirme Kurulu’nun “Seçici Kurul”un değerlendirmesine sunmayı uygun bulduğu eserler, “Seçici Kurul” tarafından tekrar incelenerek Yönetim Kurulu'na sunulmak üzere bir rapor hazırlanmıştır. 

Yönetim Kurulu, 1 adet Doktora Tezi, 1 adet Yüksek Lisans Tezi ve 1 adet Bildiriye ödül verilmesi yönünde hazırlanan "Seçici Kurul" raporunu benimsemiş olup buna göre;

Doktora Tezi dalında; Dr. Mohammad AHMADI-ADLI’nın “Shallow Landslides Triggered By Rainfall In Unsaturated Soils (Suya Doygun Olmayan Zeminlerde Yağmurla Tetiklenen Sığ Heyelanlar)” konulu Doktora Tezi,

Yüksek Lisans Tezi dalında; Arda ÖCAL’ın “Backcalculation Of Pavement Layer Properties Using Artificial Neural Network Based Gravitational Search Algorithm (Yapay Sinir Ağları Tabanlı Yerçekimsel Arama Algoritması Kullanılarak Esnek Üstyapı Katman Özelliklerinin Geri-Hesaplanması)” konulu Yüksek Lisans Tezi,

Bildiri ve Makale dalında;

Yrd.Doç.Dr. Cenk OZAN, Doç.Dr. Özgür BAŞKAN, Prof.Dr. Soner HALDENBİLEN ve Prof.Dr. Halim CEYLAN’ın “A Modified Reinforcement Learning Algorithm For Solving Coordinated Signalized Networks (Koordine Sinyalize Kavşak Ağlarının Çözümü İçin İyileştirilmiş Pekiştirmeli Öğrenme Yöntemi)” konulu makalesi,

ödül almaya lâyık görülmüştür. 

Tüm katılımcılarımıza teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz. 

İletişim

KGM Sitesi A Blok Kat: 12 Yücetepe 06100 Ankara / Türkiye
Telefon: (+90) 312 418 79 05 - (+90) 312 417 24 02 - (+90) 312 415 88 10
Faks: (+90) 312 425 82 10
E-Posta: komite@ytmk.org.tr