Yollar Türk Milli Komitesi'nin 2014 yılında "YTMK Ödül Yönetmeliği" kapsamında düzenlediği Ödül Yarışmasına katılan Doktora Tezleri, Yüksek Lisans Tezleri, Bildiri ve Makaleler, Yönetmelik gereği Yönetim Kurulumuzca oluşturulan; “Değerlendirme Kurulu” tarafından değerlendirilmiş ve bu değerlendirmeler sonucunda hazırlanan rapor “Seçici Kurul”a iletilmiştir.

Değerlendirme Kurulu’nun “Seçici Kurul”un değerlendirmesine sunmayı uygun bulduğu eserler, “Seçici Kurul” tarafından tekrar incelenerek Yönetim Kurulu'na sunulmak üzere bir rapor hazırlanmıştır. 

Yönetim Kurulu, 1 adet Doktora Tezi, 1 adet Yüksek Lisans Tezi ve 3 adet Bildiriye ödül verilmesi yönünde hazırlanan "Seçici Kurul" raporunu benimsemiş olup buna göre;

Doktora Tezi dalında; Dr. Erdem DOĞAN’ın “Optimize Edilmiş Bulanık Mantık Yöntemi İle İzole Sinyalize Kavşak Kontrolü” konulu Doktora Tezi,

Yüksek Lisans Tezi dalında; Ezgi KUNDAKCI’nın “Identification Of Urban Traffic Accident Hot Spots And Their Characteristics By Using GIS (Kentsel Alanda Trafik Kaza Sıcak Noktalarının Ve Özelliklerinin CBS İle Belirlenmesi)”  konulu Yüksek Lisans Tezi,

Bildiri ve Makale dalında;

- Prof. Dr. Ali Osman ATAHAN, Ayhan Öner YÜCEL ve  Muhammet Musab ERDEM’in “Crash Testing And Evaluation Of A New Generation L1 Containment Level Guardrail (Yeni Nesil L1 Seviye Otokorkuluk Geliştirilmesi Ve Çarpışma Testleri)” konulu makalesi,

- Murat ÖZEN ve Yrd. Doç. Dr. Hediye TÜYDEŞ YAMAN’ın “Evaluation Of Emission Cost Of Inefficiency In Road Freight Transportation In Turkey (Türkiye’de Karayolu Yük Ulaşımındaki Verimsizliğin Emisyon Maliyetinin Hesaplanması)” konulu makalesi,

- Osman Erman GÜNGÖR ve Dr. Onur PEKCAN’ın “Connected Component Based Pavement Crack Identification Using Support Vector Machines (Bitişik Parçalara Dayalı Destek Vektör Makinesi İle Yol Üst Yapısı Çatlak Tespiti)” konulu bildirisi,

ödül almaya lâyık görülmüştür. 

Tüm katılımcılarımıza teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

İletişim

KGM Sitesi A Blok Kat: 12 Yücetepe 06100 Ankara / Türkiye
Telefon: (+90) 312 418 79 05 - (+90) 312 417 24 02 - (+90) 312 415 88 10
Faks: (+90) 312 425 82 10
E-Posta: komite@ytmk.org.tr