Tüneller, altyapı sistemi içinde geçmişten bugüne kadar çok yaygın olarak kullanılmış ve geldiğimiz an itibariyle gelişen teknoloji ve geliştirilen yapım metotları sayesinde, özellikle yolların, geometrik standartlarının yükseltilmesi açısından vazgeçilmez sanat yapıları haline gelmiştir.

Topoğrafik koşullar, jeolojik yapı, güzergahta kaçınılmak istenilen heyelan, yüksek yarma vb. durumlarla karşılaşılması, iklim şartları ve standardı yüksek yolların yapımına ihtiyaç duyulması nedeniyle günümüzde karayollarında yapılan tünel inşaatlarında çok hızlı bir artış olmuştur.

Coğrafi konumu nedeniyle bölgesel ve bölgeler arası karayolu bağlantısını sağlamaya yönelik birçok uluslararası projenin yer aldığı ve inşaatının devam ettiği ülkemizde, son yıllarda dünyanın ilgi ile takip ettiği modern projelendirme ve yapım teknikleri ile gerçekleştirilen tüneller bir bir hayata geçirilmeye başlanmıştır.

Son yıllardaki tünel projelendirme ve yapım teknikleri konusundaki gelişmelerin, yenilik ve uygulamaların, uygulamalarda karşılaşılan sorunların, işletme, bakım vb. birçok konunun sektörün farklı taraflarınca ele alınacağı, yerli ve yabancı davetli konuşmacıların görüşlerini aktararak katılımcıları bilgilendireceği, akademisyenlerin ve konunun uzmanlarının tecrübelerini paylaşacağı ve zengin bilgi paylaşımının sağlanacağı “1. Ulusal Tünelcilik ve Yer Altı Yapıları Kongresi” Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı himayelerinde, Karayolları Genel Müdürlüğünün teknik desteği ile Yollar Türk Milli Komitesi tarafından 26-28 Mayıs 2016 tarihlerinde Ankara ATO Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda (Congresium Ankara) gerçekleştirilecektir. Daha detaylı bilgiye www.utyayk.org adresinden ulaşılabilir.

İletişim

KGM Sitesi A Blok Kat: 12 Yücetepe 06100 Ankara / Türkiye
Telefon: (+90) 312 418 79 05 - (+90) 312 417 24 02 - (+90) 312 415 88 10
Faks: (+90) 312 425 82 10
E-Posta: komite@ytmk.org.tr